Janoniada... Poeto Juliaus Janonio 125-osioms gimimo metinėms

Janoniada... Poeto Juliaus Janonio 125-osioms gimimo metinėms

Lietuvoje vis rečiau prisimenamas poeto vardas, o ir paminklas, iškilęs Biržuose po Antrojo pasaulinio karo ištuštėjusioje šiaurrytinėje miesto dalyje, kasdienybėje beveik nebepastebimas. Nepasiteisino aikštei skirtas didžiulis plotas: nutilus sovietinių laikų mitingams sklendžia sau poetas padangėje vienišas, toks, koks ir buvo, anot sesers Emilijos Railienės – „introvert“.
Pastabesni būna atvykėliai: kaimynams latviams paminklinė skulptūra primena Betmeną, fotografui Požerskiui – asocijuojasi su H. Poteriu, o LNK laidos „Mes mylime Lietuvą“ dalyviams paminklas tiko visuomenei primenant opią problemą – didelį savižudžių Lietuvoje skaičių. Pakitus visuomenės gyvenimui – vietoje vienų reikšmių visada atsiranda kitos.
Poetas okupuoto krašto tvarkytojų buvo įspraustas į ideologinius rėmus, sovietizuotas ir garbintas įmantriausiais epitetais – lietuvių proletarinės poezijos Prometėjus, lietuvių revoliucijos poezijos vyturys, liepsningas Naujo ryto šauklys, komunizmo ryto pranašas, kilnus proletarinio internacionalizmo pavyzdys, ugningas oratorius, taurus komunistas... Jaunu idealistu, kovotoju prieš socialinę neteisybę ir vargstančiųjų dainiumi tapo atgimus Lietuvai.
Platesnį istorinį diskursą, tik tuo metu sovietiniam žmogui nepasiekiamą, yra pateikęs 1944 m. palikti tėvynę priverstas publicistas Jurgis Jašinskas (1907 Kilučiuose – 1990 Bostone). 1975 m. Čikagoje pasirodžiusioje knygoje „Poetas ir revoliucionierius“, palyginęs okupuotoje tėvynėje ir išeivijoje prieinamus šaltinius jis rašė: „Jis buvo revoliucionierius, bet ne šių dienų komunistas. [...] pabaigai paskutinis klausimas: Kas būtų ištikę poetą ir revoliucionierių Julių Janonį – Vaidilos Ainį, jeigu jis po Spalio revoliucijos 1917 m. būtų buvęs sveikas ir galėjęs gyventi?“.

Šioje virtualioje parodoje sudėta dalis eksponatų iš Biržų krašto „Sėlos“ muziejaus ir Biržų gimnazijos muziejaus rinkinių, daugiausia jų – praėjusio šimtmečio. Anotacijoms panaudota amžininkų prisiminimų, publikacijų ištraukos, padedančios suvokti praeitį tokią, kokia ji buvo. Nuotraukų autoriai: B. Michelsonas, R. Drevinskienė, Z. Meškauskas, R. Nefas, R. Timukas, S. Kubiliūtė.
J. Janonio 120-osioms gimimo metinėms skirtą virtualią parodą „Pamilęs žydrą dangų“ galite pamatyti Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos svetainėje.


Jei karantino sąlygos leis, gegužės 30 d. (poeto mirties dieną), muziejus kartu su biblioteka pakvies jus pakeliauti poeto takais Biržuose. Pamatysite vietas ir pastatus, kuriuose jis mokėsi ar pabuvojo, palyginsite,  kaip pakito miestas po paskutinio jo apsilankymo.


Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-27 10:12Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!