Biržų rajono dvarai

Biržų rajono dvarai

1923 m. duomenimis Biržų rajone buvo 88 dvarai ir palivarkai. 1983 m. kartografuojant saugotinus rajono objektus buvo surašyti 72 dvarai ir palivarkai – iš jų 23 tik paminėti, o 49 saugotini.

Sovietiniais metais į paminklų sąrašą  įrašyti tik Biržų tvirtovės griuvėsiai, Astravo dvaro pastatai ir kaip gamtos paminklai kelių dvarų parkai.  

1990–1991 m. inventorizuojant Biržų rajono dvarus  į laikiną apskaitą buvo įtrauktos 28 buvusių dvarų ir palivarkų sodybos ir parkai. 1992 m. į išaiškintų paminklų sąrašą pateko tik 21 objektas. Šiuo metu sudarytame Lietuvos dvarų duomenų bazėje (www.heritage.lt) yra 11 Biržų rajono dvarų: Astravo, Butautų, Daudžgirių, Didžioji Panemunė, Rindaugų, Kraštų, Mantagailiškio, Pabiržės (Balandiškių), Parovėjos (Papilio sen.), Papilio, Skrebiškio.

Biržų rajono dvarus XX a.  3–10 deš. ir XXI a. įamžino fotografai: B. Michelsonas, P. Ločeris, B. Rastauskas, V. Paužuolis, A. Ilekis, inž. B. Petrauskas, muziejaus žmonės: R. Songailaitė, V.Paunksnytė-Gailiūnienė, R. Timukas, S. Kubiliūtė, istorikas D. Mikelionis, pedagogas V. Laužikas, nežinomi autoriai.   


Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-27 10:13Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!