Radvilų ir Tiškevičių acrhyvas

Radvilų ir Tiškevičių acrhyvas

1675 m. Ukmergės kaptūrinio teismo sprendimas (dekretas) byloje, kurioje Ukmergės pavieto žemininkai ponai: Jonas Daugėla su žmona, Juozas Nemira su žmona, Tomašas Todovianskis, Stanislovas Didžiulis, Kazimieras Torčila kaltina poną Stanislovą Nezabitovskį, kaip panelės kunigaikštytės Liudvikos Karolinos Radvilaitės dvarų ekonomą ir poną Biržų komendantą tuometį Salamiesčio dvaro valdytoją poną Karolį Karlingą, atsakovai, ieškovų valdų, išsidėsčiusių Papyvesių dvare Ukmergės paviete užpuolimo organizavimu, dvarų gyvenamųjų ir ūkinių pastatų suniokojimu, ponų Daugėlos ir Nemiros žmonų sumušimu bei sužeidimu, ieškovams priklausiusio kilnojamo ir nekilnojamojo turto sunaikinimu ir pagrobimu, grasinimais nužudyti ir kitais nusikaltimais. Kaptūrinis teismas pripažįsta ponus Niezabitovskį ir Karlingą kaltais ir priteisia jiems sumokėti 6214 lenkiškų auksinų ir 23 grašių sumą, garantuotą, visu nuteistųjų kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu bei jų turimomis pinigų sumomis, o juos pačius nuteisia mirties bausme, nukertant galvą bei paskelbia jiems baniciją.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-27 10:17Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!