Religijos

Religijos

Ekspozicijoje pristatoma: protestantų (Lietuvos evangelikų reformatų ir liuteronų konfesijų) raštija, dokumentai, liturginiai drabužiai ir bažnytiniai reikmenys.

Sentikių ir stačiatikių raštija ir liturginiai reikmenys.

Biržų rajono katalikų bažnyčių raštija, liturginiai drabužiai ir reikmenys, meno kūriniai.

Vienas vertingiausių eksponatų – 1563 m. kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo, Biržų kunigaikštystės valdytojo Radvilos Rudojo pusbrolio, spaustuvėje Lietuvos Brastoje išleista Biblija lenkų kalba. Brastos arba Radvilų Biblija laikoma XVI a. poligrafijos meno paminklu.


Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2019-07-20 14:43Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!