Bilietų kainos

Bilietų kainos

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ bilietų kainos.
Galioja nuo 2021 m kovo 1 d.

Vadovaujantis LR Kultūros ministro įsakymu dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. ĮV-556

Ekspozicijų lankymas Tik arsenalo lankymas Tik laikinų parodų lankymas
Suaugusiems 5 € 3 € 2 €
• Moksleiviams;
• Studentams;
• Neįgaliesiems (nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis);
• Senjorams (iki 80 metų);
• Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
• Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
• Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
• Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
Nuolaidos taikomos tik pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą.
2,50 € 1,50 € 1,00 €
• Ikimokyklinio amžiaus vaikams;
• Našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;
• Neįgaliesiems (nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
• Senjorams, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
• LR muziejininkams;
• Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams
Nuolaidos taikomos tik pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą.
nemokamai nemokamai nemokamai
Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-15 16:23Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!