Vaikams nuo 5 iki 10 metų

Vaikams nuo 5 iki 10 metų

Vaikus nuo 5 iki 10 metų kviečiame į šiai amžiaus grupei pritaikytas edukacines pamokėles apie Biržų krašto istoriją, tradicinius amatus, šventes.

Adventas - stebuklingos ramybės ir rimties metas

Žmonės nuo seno laukdavo šv. Kalėdų. Tas laukimas vadinamas  Adventu.
Advento laikas turtingas prasmingų apeigų, gražių papročių ir tautosakos.
Kviečiame darželinukus, moksleivius ir suaugusius susipažinti su Advento tradicijomis. Patys gaminsite ir kepsite šventinius sausainukus - meduolius. Būdami visi kartu kursime didžiosios šventės laukimo nuotaiką.

• Programą organizuojame tik prieškalėdiniu laikotarpiu. 
• Kaina - 5 € vienam asmeniui. Priimame grupes, kuriose yra ne mažiau nei 10 asmenų.

• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

                

Biržų istorija mažiesiems

Kviečiame į virtualią kelionę: iš paukščio skrydžio apžvelgti Biržus, stabtelėti ties įdomiais istorijos objektais - Biržų pilimi, Širvėnos ežeru, „užeiti“ į muziejų „Sėla“ ir susipažinti su įdomiausiais eksponatais. Krašto istorijos pamokas vėliau tęsite savarankiškai, nes kiekvienas vaikas gaus po užduočių knygelę - galės spalvinti, spręsti kryžiažodžius ar rasti kelią painiuose labirintuose. Kviečiame mažuosius į Muziejų! Jūs taip pat galite pasikviesti Muziejų į savo ugdymo įstaigą, nes darbuotojos turi galimybę su šia pamokėle atvykti pas Jus į svečius.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Lietuvos Nepriklausomybę švęskime kartu

Susipažinsite su Lietuvos Respublikos  pagrindiniais simboliais: herbu, vėliava ir jos spalvų reikšmėmis, Lietuvos istorijai ir tautiškumui svarbiomis datomis: vasario 16 d. ir kovo 11 d.  Sužinosite įdomių dalykų apie Biržų miestą,  iš paukščio skrydžio apžvelgsite  įžymiausias, gražiausias Biržų vietas, istorinius objektus, išgirsite legendų ir įdomių pasakojimų apie seną bei turtingą mūsų krašto istoriją.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Pažaiskim rašto istoriją

Kalba yra gamtos dovana žmogui. Šiandien kalbą priimame ne tik kaip  komunikacijos galimybę, bet ir kaip įprastą  gebėjimą: kalbėti, kvėpuoti, valgyti, girdėti, uosti. O ar pagalvojote, kokia yra rašto istorija? Kas sugalvojo raštą? Koks jis buvo pirmasis? Kaip žmonės išmoko rašto? Jei norite sužinoti apie tai, kviečiame dalyvauti  šiame užsiėmime. Išgirsite įdomių dalykų apie rašto atsiradimą ir raides, susipažinsite su seniausiais žinių perdavimo būdais, išbandysite daiktų raštą ir pasidarysite sėkmės amuletą.

Užsiėmimas skirtas I–VI klasių mokiniams ir šeimoms.

Trukmė - 60 min.

•  Kaina  - 2 € vienam asmeniui

Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

 

Seni daiktai prabyla

Senovėje mūsų proseneliai malė grūdus girnomis, sijojo miltus sietu, vandens kibirus nešė naščiais ir lininius marškinius lygino kočėlu. Dabar apie senuosius namų apyvokos reikmenis žinome tik iš pasakojimų. Apsilankę muziejuje tuos daiktus atidžiai apžiūrėsite, paliesite, o kai kuriuos bandysite ir panaudoti. Taip pat atliksite užduočių.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt
   

Slaptoji mokykla

Gūdžiais laikais, kai beveik visa Lietuva buvo Rusijos imperijos dalimi, kai buvo uždrausta lietuviška spauda ir uždarytos lietuviškos mokyklos, žmonės vaikus slapta mokė lietuviško rašto. Apsilankę pamokoje sužinosite, iš ko skaitė ir kaip rašė to meto mokiniai, kas juos mokė ir kokie pavojai grėsė lankantiems slaptąją mokyklą.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

   

Susitikim prie žibalinės lempos

Kaip žmonės apšvietė savo būstus iki elektros atsiradimo? Ar žinai, kas yra diedas? Kam reikalingos balanos? Pamatysite įvairių žvakių, žibalinių bei karbitinių lempų. Namo grįšite ne tuščiomis - pasigaminę išskirtinį šviestuvą!

Trukmė - 60 min.

• Kaina - 2 € vienam asmeniui.

• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Tvirtovės arsenalas - kunigaikščių Radvilų pasidižiavimas

Ar žinote, kas yra  arsenalas?  Kokie ginklai buvo  XVI–XVII a. Biržų tvirtovės arsenale? Kaip jais žmonės naudojosi? Susipažinę su senoviniais ginklais, juos virtualiai išbandysite: įsikūrę ant Biržų pilies įtvirtinimų ginsitės nuo puolančio virtualaus priešo.
Trukmė - 60 min.
• Kaina -  2 € vienam asmeniui.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Valstybės kūrimas. Kalba ir laisvė

„Žmogaus vergystė ar laisvė visuomet atsispindi jo kalboje“

Dainius Razauskas

 

Pamokos tikslas – atskleisti lietuvių kalbos svarbą, įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomybę, kalbos ir laisvės sąsajas. Pamoka skirta 1–4 klasių mokiniams.

             Pirmoji  dalis. Kitoks žvilgsnis į Nepriklausomybės Akto signatarų – prezidento Antano Smetonos, biržiečių signatarų Alfonso Petrulio, Jokūbo Šerno – lietuvybės idėjas. Knygnešystės unikalumas ir kt.( faktai, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ eksponatai, skaidrės ).

              Antroje dalyje, dirbdami aktyviai, patraukliais metodais, mokiniai pagilins žinias apie Lietuvos ir Biržų krašto svarbius istorijos, kultūros momentus.

                                                    VISŲ DOMEI !

Kreipiamės į Tamstas, kviesdami tapti pamokos sąnariais ir kartu išrišti, kaip „Sėlos“ muziejuje atsirado A. Smetonos biustas, kokią bylą prieš carinę Rusiją laimėjo Antanas Macijauskas, katram paminklas Pabiržėj pastatytas. Ir dėl ką kunigas Alfonsas Petrulis prašė žmonių melstis lietuviškai.

                Bet svarbiausia – išsiaiškinsim, kodėl reikia mylėt gimtąją kalbą. Draugėn suėję ne tik kalbėsimės, bet ir slauniai būreliais susėdę kitus įdomius darbus atliksime.

            Trukmė - 60 min.

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABaAAAAOECAYAAABXTZbSAAAgAElEQVR4Aey9368lx3Xvt1+C5E3+C+QnPwqDwehJEOC8C/ZLnijgGJgQICyAN282hBgIAcETggPwXl44UX7AvrRDKL4ax75iItI3ThzFFiWbtsaxflCyKVEWZVMWLUoc/5AtUhIrWNW9uletrqqu7t17n73P+QxwZvePqlWrPvWt3ru/u06fXeAfBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOAABHYHiElICEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgEDAgEYEEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgcBACVQP621/7fPjsx/9N+My//9fhWy//fwdJgKAQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCBwNQlkDeh33nknfOXTz4b7zz8dvvva18J3v/W18Gf/8X8JX/6D/xDe+fGPryYJegUBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAKbEpgY0G/98z+GP/nE/xhefvE/hu/97deTn6/+6e+FP/6dj4YffP8fNk2CYBCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEzonAbrcLtZ9T64vk+rnPfa6YlpyTMlv/SyI++PY3wgv//snwN3/xucR4tkb0ay/fD5/5zX8dvvfa17fOhXgQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABM6CQM2srZ27rM6Jwfyf/Kf/WdaErp3bN9/BgH71i58Jf/zbvxK+882/CN/91ivVn+/89V+GF3/no+Ebn//0TPvPh0d2j4TnZ0qlp78annqf1NHX9Gx176tPhfft3hee+mqtlOSUfjvxyLIETfA1/TPVm/I15XObW8TIxd37mLCZG4uZRp5/xHyLtFRHJnYTow3yNU0ebVMZve+pUJV9OMH+Ned+NJqZho7BzbQxp9W585keLDtkcllWcSyt4xqvs3vM2zFieWtvHrX+1s7lUpLy6XvL++pvRrkgDceW5tUQ8jKKxLEzvGavYbUk92GyT91aTq3nWtuXcobXbhfmP7tUYu89d1r7d13KlVib4wlzc3wrREn8rYKmcZ5/JNWg3FDJz/ueemr/z3xpU5m9NcwqdRbxqsTJZMohCEAAAhCAAASuBwH9LFR6FQpy7hT/5Yzm3LEtcx9IvPBrvxTe+JuvhW99/Yvhb7/+perPt175Yvi7v/pieOFX/+uZXOQD2woDIn4o3PPmqpiZ+xAZzZIVOcb4K/uXzc3llS0jB1vLFQPMnFgb39fz+zPN+tNRA2ZcvvpUeGr1FwU+eG5/z3xzIZuPrW1b6pXmiY/p95uTO1DBWu4HanJV2GNwO0Ybpc77tv1+qV7h+Gbzds88CulND9faqZ2bRppem6X+LuzmXcJcsMqxpXlVQh3s1EyOGePn+UfM9X5xXjPtJfF8Wb+fFD7CTmv7rpyfa9lMbR27nS3Mwb0IlPguPb5XEkes7Pvl9w+Rypo21tTJ5b5VnFxsjkEAAhCAAAQgcK4EauayntPXU+yjNZzt9qFyHQzoz/76L4V3fvTP4ZU/+4Pwl/f/IHz1zz8z+Xn5858Nf/FnL4Sv/NH/Gf7xu6+Gz/7GR8IPf/Tj8OMfv1PITz6w7XNTWQg7HF7zgdDX8ftD8IaNLfvXmkdruYb0s0XWxvf1/H62sfJB+WJgrxVx5dD5M3vmmw/aeHRt27V6/pzfb0ztYMVOLZ9SR4+R5zHaaO3fnrlsNm/3zKPU3cnxWju1c5NA+S8Hm0zCXKzasaV51WId6lwtR/ntptIXZ2vzqbXnY/qyft+XP/R+a/u+nN/P5WnL2O1cWY7tR6DEd+nx/bI4Xm3fL79/iEzWtLGmTi73reLkYnMMAhCAAAQgAIFzJVAzl/Wcvp5qH9V4Lj2SY8u8RwP66V8K77z99+HHb70ZPv9/3Qt/+nu/Fe7//u+ET/27u+FTv/ZEuP9//3Z47ovfDs998e/C//7n3w6f+Ny3wm+/+Dfh3me/GX7zD79RyEk+sKkB3X14e+SR94Vdfyz5Vb5hlVh3cyqDJD+PPJ+5WY0mx/vC++yvo8b65gNi0QgxZSRrXy4aBvorhn3uvszQ22n/nnpqfGxE9+vXpfzlkQmai7xqm+OKuSmfXDmN0SeV5G9v8vtyk/yGzvQGyjSPUIypdSt5PS+PReliJr+OnsRUjWg8ee1iJnX0dFLX9lEKeP1orPFxIFOu0zLaVHxN2pNca2MqKYx9Vq0PqyMn/HPsktZdPO1vWi/llJ7rVmDKsfeFp1aPh+SUY+v7q/lJ+b7NmT4PuVe42evGMr7KsiX3kg5H7Wi0+Jrka/stZ/PtzWuvZxafp5KLYc+X+PZZmvzyvx4t9f1872Ou1kkXcxjTAVgfd3hOjN33/exi6HuAriBuZjfRW5dEtX62vzZHr/NWrXR9G9/e/LXBnZdU7fuNGcPJtURZJmWsDvv8a30z5yTHrz4l78+t1+s+/oR3fvwGKcR8c/yGEoVrXsM4FueNxs7lNs+pfP3J8NZx0euf7ptxSudjrX3NW177chpPdDIIS2Tj57KtU+m3xitcs8YMpnmWNeNyTXL3871vwfApaj2JsySfQptj5+r8Jhqf5pyOqQmcyzkyn+Y/Xje7c1Z3tfEdyznuWabzLGz25W3XlvbTXFN8f8YnEtm6/fYaxtn+dfEmTGbz8vXSa355fMuEOAMBCEAAAhCAwDICeh8y97os6mFLS66lf3pOX0vlLvv4pRnQP/z+6+Gtf/xW+MHf/0347Mf/+/C5T/x6+P6b3wnff/DdcP8TvxGN5xyc3/j9V3KH+xsmvdGUD3fynLjhbsfU6T+Ayil3UxULuWPyQby77zL1uoLjM+jsTbxpSY3NQdTmBi53gxfzrcZK+zfcEEodNd+b8vd9sUnbc3Zbyth92VY2+uFZzbPuXDY/21QST+OXYtqKNo+x3rCK2fLwbTz/SEEX443SOEy1PnblpxrzuWne9rjd1vPaD2XY6XPQxJhUvHnNanLoW5d3nn+pbW2/xH+unsk7Mt+Nq8oXj0eNbS2/8QuVOLd1TngN+H3HbRxT12dXLs+3lrthNMSqjP9wqhvPQQLxRlhjldobKmfmrdY1/XPXja62Oa9jqklMxnQcl85Y1DZKecjxrl+Hmbe2fdOP2X7afDVHjWXiaO5ZHjZGpo7+tkUyjr6ctmmuAzas13A812mhem1w/S++vw369HmN49x9OaN5Sjkz5yd9M+eidsz780RLGtP2vY+f5W1zTCB15rLyjm9TanprG11cDZv2ycaybZhtx9PW6LZN2Xiga6+secOl11g+t1zcfJ/S+Vhr32bflxu+NNLPHraMbNs8Stu+XOs1a6VmbE7Z8bF5eo0pQ59zz0O1VNNwtk3PTfdtLn0bOuCxDeXendNT6ZhqrFzO2h+Xf2Z+ju97tXhenza+bhumi1jYdv225aT99PqwrEwuVg/9nMq/d9cYu/aT66NnYvKacNa8urZG5rW2PQv2IQABCEAAAhC4rgRq5rKe09dTZKTms7za7UPlOtj1n336l8I/v/mN8P3vfj387Vc+G775558N77wzPlpDtv/D/b+NechROSVP3vjROyE8/Xs5U1mKyge40gfQ7gPxYATrH6yLHw7th8dMHL3hSD7Eajn9MBlTzfxnPrTGtjQ/NWzNKiK50dO7i0ykev9MO55DNn9bvm+sv6HqGGm/fDmz7/sTEas5YcrF8H5fO+iOV2NqHXl19Wr7/RiPYz/DuS8fh6KWT+Zcl6HLrYlr37dirhJTtfN8eETHtFpex9Dzcvn1TceXTJ+KBpWtV+Mfy5k2izmbgJk8ludn2vT5FXOwdWpz1JWz8au5z813H7dnkok5jEvm3EByVnumvZ7JeEMsUcz5ZNudk7qqydi4rTdk4+K5GL5en8+qeTuX6+TLyUy+S9j53GPXxt9O2en7zSSvbiVpd9k3OTT13ZSP7ct/Yuz1874YQ+qtvJbEmFq3a3TQYWvfYjWfu9mv5r3NNS3RdbVP8U1tWKWdHcc+33TeDAOyTPOeYTU3w8wzlXrF+VipZ9PO5mL47zM/Mv1Kmvb9md2v9Ck3Pv2x6bWlEsfzqO3n2vQdnOUnFUw+ErM4pja4qWPrJ9td+drc7b7A1fcrHXcbO5Pf8GVFX08ubHMskrFIry22VwmLeKKSy6SvtqzdzvShxDjJ0/Sv2lbXgzxnl0fz+KZU2IMABCAAAQhA4HoRkM+vpX/2s22pzGUezxnOuWNb5jjQEgP6H779lfDtv/zj8PevfzOEd340+fnf/uS1aDi//eMQfvDjEP75RyH80w/fCb/6/F8WcpIPdPoBNvPhbjhnbtL7SPqrwOr/yr7cUOprV8zFnHzwzKWV1knixQ+0mm+urj9W6Z/LRdvR12n+aV7dTYLmYvm4cradTP75D9rSuo+jfXPHqzG1Ti6ei2Pby8S0kXLbwi1+GZCpO/Qxc66LZXJJytS49lkk5dPMdCz1NZ4tljc5xIJ2326nbaQ66M4N/bVMXbXp+Po2zH4xZxO0VCZzvJyfadPnnonT93b8rQY50FrOxi/VKR033Z5y7E9m6g79zpyLtZLjJe1ZRl1bUfvDbzbY83Zbypp9aat04953oXsxdeKByn6SfxKkuDPMW5tbth0Z2m4l7MT8lfJJ263sTF+a6seGzPOJS/VL3TXltYht127r+f5VryH6Gg8Xy5t2MmUGHU6YC7fWLyTrbXRpmzLxgN23230nh5fcOXOs1qfkXEkHXUOpnobG03kSD5u2J/vuXNJ+F7PM29SVesX5aMpN2u/a6FtKr4X9IzPifEnyKnGptJPUt23a7Ur9WMyet9ty0u+7+V5s39ez+3Y714Y/79q0XUvaL/FzbUid4pja4DaP0raUr8zPtfkNn7FtPt12eX5My+aP2L5Iidr+ynM1xgkTm2GtLSlX4uzq1dq2zbENAQhAAAIQgMC1JjBnQJ8qnJrRXDu3b38GA/ozT/9SeOOVF8P3X/9K+MH3Xsn+fPyPvhm+/6N3wj/88J3w4K13wnf/5cfh7/7pR+F/+j++UshDPtCpieo+3MlqE/3wHj9I6oqOMdTkZvx9j4RHdDVZLOZi2g/ANv4YsuFDsl99LVVMrpNYhf7ZXKRO/DAr+Wt5OWjzt9uuzYSPKzeJoQaDN21q9WyncuVKMefq2TG1cWU7wzkJ91QYn9bS3TB0K9q6uvrFxNSYysU1bduxrHLVZCq5Fsd0JocY2uSUjKG2q6+1/toYWl5f/bnaftdGecWgxLRjoG3Ia1c3Px5zbXp9tHJrLafx67nX++37oH2v9bvQXpP28u2N10J73m7rWGif0/w6s0HPaR98nbn9LmaV1/OledsxGXQiLIZVyGM++X62Xg8rPKrsjZ7iNUGv0TZeQ98n87irM/S5nytZfquvJa6NSf4tfVs77paPj+HPjWMsW50elXOubuE9pzqOU32PerLt+9xq+7lzhdwSY6vX7KBxiTPWS+djro1pX9LPC/r+3pdr4lJrp3DNstiy+rZ52vhr5rvR6tBuLY5tz2sot98FzWqiiZ+PKe2XxrRrq/vf5um3TZ8nc9ew3SO/7PWmTy/LwqZe3bZ9kYK1/bXjKDFLjLtz0/7l8mjhnK+n1+90zlbBcBICEIAABCAAgWtEwK5yzm2fKgrJVYzm0j85VzPXS/Xmjg8G9J/85n8b/vg3/pvqz//66W+E7/zTj8K3//6H4bXvvRW++Z0fhFdf/5fw0U+8VGhHPtDpTab/cNd9II2DZI1l+aA9/Nqg1u3Cy0oj/0iMeGx4VIZpw35gT7IzZfrj8YNlYobrrzn27VVjaY4+rt/v+6ufZmPbaZm0LwU+8b628uuG8SZG8zc3MNWbgwTQ+Md4NNdizFq9tG+Tm5Mk5nRc1dgctKC5SJNJXdtHOSntav/1xsXmUuJqy6T9StuzuebG1Oen5X38dD8d+1r7tr9pDFfLjaMv6/YTpprzJGKGre9vLT/bpt3u28nmsLacryf7Xhc+91y/03qix+GGN8nX9lv6k9br5NuiPZN39lpozs/NaVO/9geUUu3Z+NoP07ekzw287Lw1+eweeWRczWmPD+8X5o+qxRgL2UVJ2b7U63d/sKrTx5iyrb9GK4ZbL/GDXEuSMbFtdvk39W1OS0kbOu6Oj4uR6koBmNdk3M28kiJJe7ZP9XGMX1omcfX92bQ79x6a9MP3sZZbDDx+frEal+ZNXul89G34fc1djo/XsPQLnAYuTf0e44/zwLZvx8Ln6fZNf1vmezrmqrGUWxInGacIeLymxJRNPjYXc43RnukXrJPPo3NtmLjpmI6R088+Jqc+dtv8bBvftC2v1Z6pyXn4OyU23eZt2xepNLNv203mRnu9CePkOqGayceb5+zrpdqbtN3MiYIQgAAEIAABCEAAAkpgMKD1QO31mf/36+HV138QvvHtf+l/xID+QfiV3/5iodrz4amnng9fLT0iulCrdFhuaKc3RaXSHIcABCAAgUgg3qjnzTgIXVUCGUPlqnb13PrFfDy3ESNfCEAAAhCAAAQgAAEIQGBPAosM6N/4/a+Fb7wupvNb4Zt/Jyug3w5//cbb4amPfz6fRlzxsJHpITdsuko53xpHIQABCEAgQyCuRuX6mSFzlQ9hQJ/q6DIfT3VkyAsCEIAABCAAAQhAAAIQOBSBRQb0M//PK+F//t2/CP/DJ78c/rtnXwr/9re/GP7Nxz8ffuW3vnCo/OR3COMfTkp/3fSAzREaAhCAwNkT0Oum/kr9Rl8Enj2X69QBDOjTGW3m4+mMBZlAAAIQgAAEIAABCEAAApdBYJEBfRkJ0iYEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQicJwEM6PMcN7KGAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIHDyBDCgT36ISBACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwHkSwIA+z3EjawhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACJ09g99Zbbwd+YIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA1trAAMaA54vINAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQAMH0QAGNMI6iLC2/qaEeHz7hgYuTwMv3b0Vbj/7dnjr2dvh1t0vc83gfQMNoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaaNYABjRiaRYLBuDlGYCwh/1la+DZ27uwu/0s1wveM9AAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaCBRRrAgEYwiwRz2SYY7WPEogE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2ggfPRQMWAfjbc3u3CzvxUf/X6pbvh1u5WuPuSdF7q6vbhYMQVeSY/zTWbZ5Lf4XLq+p5yi7+6vtjoPg7DbSar5Ho7PLu4jwcch73Ge6H2T6nfq3Pp+zxZ4XpOOtxCT37sK9exvTS2Ra6HjyGP3tDravIqOrkG/d/m+nj4cSJPGKMBNIAG0AAaQANoAA2gATSABtDAKWtgxoCumC9Vo+vYptWx26uJ2uXy7O2wW2XOujhV3rV8jnFOcm0xoM+lT6eS5zHz6Nq6dWvXPet30NuhcmiN21puK52n7UUD9tbd8NLAY6t2DhFHcm+Zh3u0vfp6tkebZ8Ge/p3yBx1yQ59oAA2gATSABtAAGkADaAANoIHL1QAG9ObmRmpgrV8N7uNcrlDqE7XV+DqXPp1KnsfMo2/r2bvhVmK4HiqH1rit5baaH749v79VO+cYR1j4LyjOsR/kXL+ewwc+aAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNLCtBlYZ0MmjL4Zf2bdGjd1+O+TLfzncvTU+qmLdYyoURkt7tky+7Xye2kbrq23n7fCWrBi0hl78tfVCv825W3fv9o8x6XJN+Awx+7bENOwfRSLl7K/N28eR5PuXZ7FsokkeuvKyz+murPzu+tnlIMfHfusfM8vn1MW4fVt+/V/i9jFNP+f71deJj4RpHTstV6lrxkj6N47LfM7LxkbitfLaagy733iQMRn5WhZ2W1i5/SIbn19r3/Llukc/jGzGMfDt6HgueXV9SvrYnZvoUjWW9N/NB6Pdmg7Kfevzmsyrvm/ZtrfgMbKL15Xhei/HLatSfl0O4xjZa2KpTtdm/tqwbZ+WXedGFtSDBRpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2ggXYNzBjQo8mTmm3aQMaAqD4D2pQXEzUxMzTmmlcTN1nRbI+b7dm2TdkkXktuUtdwS/rYnRvMmGga6WNO0nOdidyfc/mKMdPF6NtSg1vK7Yx5GPfVCLO5S7187HWTR+JpO31O2u8kB9PuhKs918VITdDdaOQn3Ar9SswxW6Zlu++DGUfLuzZ+xZzXjE21D4aXxFbeE64t/ZUyJl7Tdq6O6vLt9PnA2fxsez5He85ua5tL2vGx5/bT9tJHcMg5M7+KnDqTtdNCV2f4Eqqqg65sTV/DOMc4ds7pdcS0neU+1//C+eycs6z6fqoObX4uj8n1K1cn0bFpx8Vad70q9DFpkzKwRQNoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0sJUGZgxoY2rYm/NoLqjJqmWMSZAYM/2Kt8HM68v3K/ZGw26fQbVtF9qzOZXazvZraV4ml9iOmkRqypn9t7rV4dFwkrJqJEfWJk7MXes9G24P5WwZyXNmP9e/Egs73rPb0q7JT83tbD9ULz3XXE5z/bDcpI2mGEvG0XPs6/rxTPLwdRbut/YhV26zMTRjI+1EY9D2w247vdXYZPPzsRrHcXE7S8Zd+6TXNnlVXes5w8jqtO+jrvqPrxN+LTFse+b6YNvy86rUdpb7Uh5Svlt1PL1W2zG0276fck77teD6dTCtr2FAna0+dBAHLaEBNIAG0AAaQANoAA2gATSABq6fBpYb0IkBJMaEGjLWgDDbxfIdbH1cxLDqb9bszA1SS3umTN9G0vZMnu2TI21H2hiMm6SNrh/DakA5NxjLci4fJ4nnyvg6yX7Sth23LcZBcjUGU6sBXcwp7XvSjzh2nSE2GPdD27ZfPkZON6VjhbpJvl3dYfyWjEXWQFR+lT4k7dtyW42hzmWJp4wtC7stZcx+kptnk8vP1BUeSX3bt1q5lna6Mmvnb1rP5TLT/65upU5VB75vlTgJu2l/k+tcbHNaJu1nej7WT65Net7mZLflfLqv1y19nWWT9MnqoWt73z7V+ss5HV9e0QIaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANbKOB5Qa0rEpTMyKaBGpaWcPBbBfLjx1ITYnxePsgt7RnyhgTZmi7Ic+2fHw7dl+2/eMD1HhMz3UGi7LtDbpbt8PtwfAXTjb2zH5D/wYWhk97n20/TN5Jji7fYk6uXIxhHn1gzanmGEt05dvXunK8Nn6lfq8dG5dHsa+aX/f87+ELj0Xj6NqSupGzrALWfqkp3bcn+Qznamxy+bn2in1z5XotDF9YWS2Y/u6nZe3vmHc3D3K5aNmu/1P2tToS357vYuT7Zsvl603bHvM/PI9afiuuX0U9bNGnMUbb9Y3ycEIDaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNLCPBpYb0P3KyPgr5okhag0Iu92ZVpPy0bzSX3VX83LtYDa0Z42ebNuFPI2p1Qba5tL1J5rJiWmv/Vbzqu+3yWv8I4QjE1ltOzwDNubl26rtF/pn2kwfNzC2O99vaVfHsJaD+YOU8fEEhZzsWJl+dn/8rWM3mHRNelzSFynr+2DqD6asNWZzdXyM2n6JQyOvzcbQ6fEt/YOW5rht6/bt8VniMk4lNrbOoJPGvvWPORkfabG8nXn9mvGtjf3knBvTpP86V12ZRTEM90X1+rYL3JfwiNec4fFJet3K9W2un/146/Oezby+q3/EMeljYU5s0Kcl/aesnRtsowc0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaWKeBigG9LiADcThu4+MeDtfGaY6fN7euW//p72nqknFZMi7X9/qFTpbohLLoBQ2gATSABtAAGkADaAANoAE0cPU0UDSg44rDzMq3UxLBKeZYykmO78VOVlfqKuq4evB0xGj7vFcfi/06rgFt+2O3D9O30xnHy+yf5Wy3j52TbdtvHzuXU2jPM7D7i/I74evXon4Ur1HMYziiATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABooaaBoQJcqcPzYYtJfRbe/jn/sHC67veMa0Gj8sseb9q+OBrl+XZ2xZF4ylmgADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSwTgMY0Kxo229lNvzghwbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtBAQQMY0AUwfKOx7hsNuMENDaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAHVAAY0BjTfzqABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAYOogEMaIR1EGHpNxy88m0XGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAauL4awIDGgMaARgNoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADRxEAxjQCOsgwuJbrev7rRZjz9ijATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADagGMKAxoDGg0QAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAAwfRAAZ0o7CeeOKJ8MMf/uggg6DfBvDKN0NoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADVwlDWBAY0Bjqjdq4CpNfPrCGxkaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQwDE0gAHdaD6yApoJeYwJSRvoDA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2jgKmkAAxoDmhXQjRq4ShOfvvBGhgbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATRwDA1gQDeaj6yAZkIeY0LSBjpDA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGrhKGsCAxh593RwAACAASURBVIC+8iug/+iP/vjK9/GqXJQYq+3eYGG5HcurMr/oB5pAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2ggVYNbOkrYEBjQF95c3bLCdM6SSm37oLOWK3jltMbLLdjmePLMfiiATSABtAAGkADaAANoAE0gAautwa+8503wkc+8pHwMz/zM+Gnf/o/j9tXSRNb+goY0Ec2oEWYv/ALv3jlTd9TmnBbTpil/fIXIxn7v/qrbzD+hXl3zLH6/Oe/EN8kfuqnfiqUfuRN5N693zrL8Tomy6XzgvLX+0Ma48/4owE0gAbQABpAA2gADaABNHAVNPDUU09FX0H8hRde+Ez44Ac/eKVM6C19hU0NaDHbxGD7+Z//+bM0bGri3+IZ0L/7u787GF3namrVGJ3quS0nzJI+yny4devWMOZqcsoxTOj8m+0xx0reGHRM5l5/9Vd/7eyuacdkuWReUDavfbjABQ2gATSABtAAGkADaAANoAE0cF4akFXPYjzruInXI56P7p/765a+wmYGtEAW8PIjZo6Yb+cO2ua/hQEtxrwaXVfRpLe8Tml7ywmzpF/yZYyMt6yitd+GyTFWweffVI45VjoXS68y1vJGoufPzYQ+Jssl84Kyee3DBS5oAA2gATSABtAAGkADaAANoIHz0oD4BX7M9JgsevPnzm1/S19hEwNazDUxnsXlV5NVjuXBPhtu726HZ+Ov4H853L0l2/paENpLd8Ot3a1w96XC+cKv82fbXxlrXwNavwVRM0teW1fBPnt7F3a76c+tX/xFw0W4NjBa2f+31tYbxkbHWF9rY9nYlyF2LdbbYcsJk9VUIQ/9MsZ/GyZj3/SN2LO3zbjrnKn3dUl+p1j2mGNl52JuW/lYE1p+i0GPj6/2mtY6PjoP9LW13tuhdS4ek+XIYkE/CvOGWDBEA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2ggXPQgHgJPk89pq/+/LgvXoL1+iqeXtWTW+GhVeON2tvSV9jbgFbzWcDKs09yptsIVzrhzJrY6V24/ezYwbT8vsdXDETGGNnXgBY2wkhWw8qP8lrW11pfaufWMNw6nhpnLWO9bdt+wrz++t9NLhA6DrVzWqb1VcZYfnz50vGkXJwXxnR+6W64e7A5skYfh6lzzLHScci9+t9QUBM6/8WB6NWMVeb6kYytnm++9q2bD8dkme2f9pPXyTUAXoe5fsAVrmgADaABNIAG0AAaQANoAA0cUwPq+djVznpMX8v5pPf6L929FXa37oaXFt9Dp3G69rxPkSszr5UtfYW9DGgxn8WQEaj6x7pkW37Kv67uIcx3uDxYLXXXQfZt7mNAy+NI1JiXZz/LjzDKm1m1PtX6UjtXi1k6t3W8Uju549u27SfMT/zET4Sf/MmfDN5sfvnlr8bjP/3TP72JYaRzwWupdDwpJ6ufV114cjzP59gxx6ppHMyFv1xe9LrCgDaxk7GfHF83H47Jsp7/+eiPfjBWaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNNCqAfEJpKy+2m17LB/P3+v7/dZxaKnXUmba3pa+wmoDWlYEqvksUGVfH78h+7LitwxYzRr59fNxuXm3Cjp3zIKy2wLH7vu6cm6Mv7v9rCs/hZvP+e2wjwGtf3xQTGh9NrYa0vlf6S/lZfvq+27P9f02/b19+1bYRZPMl7sV7t4dH/Vw6+6Xe0at3Lp4Y/y3Q/LIkJiD5OrHpttPVr4Ppmuf47Py6JUujy6vjks+fonZ9BEc/+pf/Vfx0RbWhFbzWR51IudLOmg5bueBzIXaj/2WLI3djaHtt57P99+Oq9fGuPpc+nfr7l3zuJZavek4yHjFb+Wax8WPe3mcpH/+4nbIsdJxUa5zr+XywkmvaR2z7ebDfxn+i5XXsGOynGPH+bru4QMfNIAG0AAaQANoAA2gATSABtDA+WlAfAIZN3212/ZYfmzn/ZjRW3Bl+9+onno8qf8z+oCtHl86Blv6CqsMaFnBa83nj3zkI9FYtcf8r7CPsI1ZI4bjYFD2ncwdS0xmB92em60rbfj6Kdwxz/T4Pga0mIwiPOUkJrQY9uXnZKdtjzn53O2+bntjV46L6SjGsu9/d24YA+HnjLTxudsa3+fm49vzpk5ubNwxMVY7Q7rPS1cAx4mVexaOiT9ZNTrm4SeMcPi5n/u5wYT+kz/507jyeQvzWWLLWC/5Gcd3zLk7Npq3iVE/9NX2325LHLsv28pWDWTlacvl6w0rsaM+jJYSvdjcTUw3xuW+dvWPOVY6RjYnmZPy2xwyZ2WO2nO58t156a81oA2jYawc2xwXdyydDzpeLk4S347B1MyXXA+pe8uK7XQs4AEPNIAG0AAaQANoAA2gATSABtDA1dOA+AQyrvpqt+2x/Ngb7+St3qtRHyx6OtZbsGVlu9HjefZ27wfa+jIOfj8/Nlt6NIsNaHm0hjWaZVsMVTmuBo281ld29mZN79iP5ujo1CfHEjAektnPxUvqtkP24lhrQIuJZbnIthhcakLLtjAUw16Mfd9uum/6Go0nu99t37plBZrr77RO3mS25XJxVJy+3NvhrWhM6rcrvXFWHBtj3CUTzRpu3arqwYTNxV9oxAlXNePEeN7KfJa4frzn9tMxVq7mtWdX778fB7Mv9Qe2fixNuYKm8vrwcZaMu+mbG7fcxe1QY6XjYvnrl0VyTn5LwZ7Lle/OC0OjY//HQHN63Ws++DHL8zwmS8uJ7fx4wAUuaAANoAE0gAbQABpAA2gADaCBq6UB8QlkTPXVbttj+XGXe3v1zuRVfQVh5O/7zX7N4+m9BvW54qt5OkLZ38mPy5a+wmIDWh8doWaMmqbWuJFzYqqWAVuouiJzdO+lnv6a/7giVg1JA31imHXAynVzg5iH7HNfa0D/wi/8YhSi8NAfMaX1OdDKUV/rj+So9V3O7WIbw4rmLB8bw257NrVzlpkrF8Wu4ysreHXcujrp2HTjLF82yPHxSwcXs398R9TCTHw/brJfmjBy7md/9mcH89k/EzoXq+WYjmXra0vMyE0uGsX+e2ZmX+oc2oAu5pUf91KfjzlWOj42F3t9ky+H7Llc+e68sFbNG+4y/xZy0Xmgr2N8O49cG87E15yPyVLb5NVeG9lGD2gADaABNIAG0AAaQANoAA2ggausAfEJpH/6arftsTyD2r29P2f2ax5P4kFY7Zn6Wa/Qlh23t/QVFhvQ8ivqYqqq4awredWc0dclBrQMRGq4dJ0dj1lQ7hETcXWhNWdqdeWcjTVCzYthPL/GgBY2wkGY+F/n988JFrNLypS55XK3fRm35Vf3y2buWG7KovXcyGUSQ8ZDzc4o/NrY9AbdrdvhdmJUSx6mD3YCNcT3Y1mbMFJWHsGxlfks8XQOtL76fOP+s3fD+M1Up/k4psX+1+ZFx1NXUMu82g2rdOfq2fGz+nB6LOY1amWcz+Mx3/djjpWOj81B5qCY0HJ90y/X9HyufHdOuBQM6KVc4htJbj7UxiHP85gslRGv+bGAC1zQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANXTwPiE8i4io8gfqksKtXFbHquPO7eY7F8/Dm7L9vjIt7U4+nOjZ6gxrT15Zjf13Lp65a+wmID2oITk0YMG3kV2NaYbn4G9LDcvDdwxLDxxzwYW+b27fEPqtnjgyFk/ihedtl5Ctf2z26vMaDlDzGK4ISPjSXbakzLedlWY78uUC8Qu2+3O1OxM4LtcS+y2rlWbj5G37aMoTWWC2MjLOIf1UueBd7F7B623v06gpqnyR8ztPELq0Al/tyE8WOz776M4ZKffHvCwPwqxsCnwFf6bxnbeeHOpX+EsFbPj21tv5CXzcnMyXyfjztWOkalXPzxcnnhUjCg7R/ftHqtcJnOh9a5mF7Ljq17z4v9dDzgAQ80gAbQABpAA2gADaABNIAG0MDV0oB4oX/1V9+I3qhdzKYLUuvj7T0Wy8afc/vGU5h4PHER59RPil6D+EwLvNEtfYW9DGj5o3piNIu7L8DrYC3IDbeTlaIbxnWG5hoDWsQnplXusRrKTBjKeX2Gtn5TciksXZ+PlYNMgtFgXjCGz95uqrflhGlhokZl62tLzE3L2BXllzTmpf4cc6x0fraOk5TLz89nw927z4aXXlqg3Qr31fPBxTwmy9J4cnwbTcARjmgADaABNIAG0AAaQANoAA2ggdPTgCzEFT/Pj40cKy/MPb1++Px1f0tfYS8DWlc/i7OvyR37NTr4+sgHZ8BsmcsaA1qEWBKcLssXhvZ50DnhbtmPk4sVHzlwN7y0Yuxax37LCdPCT0zKVlOzpI+WdtaWaeW2Nv4+9Y45Vvq4jdaxyj2WI/Y1fvOoK6D3fCPZYz547sdk6dtmf08drLgewhzmaAANoAE0gAbQABpAA2gADaCB42pA/FDxFNTLk33x+GTBmzzp4NzHY0tfYS8D+txBLsl/jQE9F18EqmalvKpg5+pdjfP6yAb7bNvDXCi2nDDnyV5Z669gbGSWHsAku75jpWO03Xy4viwPcx05z7kPC8YNDaABNIAG0AAaQANoAA2gATRwSA2I6SwLUOXxuvIji9cu7SkRG/s0W/oKGNCNg3MIA/qQE4DY4wV2ywkD15HrIVgwVtvxheV2LA+hdWIyPmgADaABNIAG0AAaQANoAA2gATRwyhrY0lfAgMaAPvtfCTjlyUpuvJmgATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADVxnDWBAY0BjQDdq4DpfKOg7b5RoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2s0gAHdaD7yCA4m2JoJRh10gwbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATRwnTWAAY0BzQroRg1c5wsFfeeNEg2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2hgjQYwoBvNR1ZAM8HWTDDqoBs0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2ggeusAQzoRgP6OouEvnORRANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2hgjQYwoDGgeQQHGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANo4CAawIBGWAcR1ppvQ6jDt2hoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2jgamkAAxoDGgMaDaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0cBAN7P7wD/8w8AMDNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABrYWgO7L37xi+FLX/oSPzBAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoIHNNCDe8+7ll18OX/va1/iBARpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANbKYB8Z53r776avjrv/5rfmCABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQAObaUC85923v/3t8Prrr/MDAzSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAa2EwD4j3vxHx+4403+IEBGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAGFmjgu9/9buAHBmgADaCBqQbUbxbveSc73/ve98Kbb77JDwzQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaGBvDYjnLN5zNKDVfH7w4EHgBwZoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNLBWA+o3Jwb02mDUQ4hoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNGA1ICY0BjQrvlnxjgbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGthcAxjQiGpzUdlvONjmGy80gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATRwfTWAAY0BjQGNBtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaOIgGMKAR1kGExbda1/dbLcaesUcDaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaUA1gQGNAY0CjATSABtAAGkADaGDQwCc/+clhWz8w8srNAxpAA2gADaABNIAG0AAaQANrNYABzQ0nN5loAA2gATSABtAAGhg0gAHNjcXaG4tzqffqq68Oej+XnMmTeYkG0AAaQANoAA2cswYwoLnh5AM4GkADaAANoAE0gAYGDWBAc3Nzzjc3Lbm/+93vDu9///sHzUudj33sY+Fd73pX+OhHP5ocb4lHGeYMGkADaAANoAE0gAbqGrgaBvS9i7Db7fqfi3BPbiLv3wk3dzfDnft1AJsIZMO27t+5GXYX98KDB/fCRZL//XDn5i6eu3exCzfv3N/ww7G0pfy610n8exexTcnv4t4SvqYfG3JKx62Uv2l7E2NhRbyD9XkfXVf6oXPp5p1wf6LBfdqUupV2S+NzBH5xzln9x77bvlbyPkJ+qdZtXgu2W/JsKVMap+R4hVdSbkH+sd4r4bnHHw2PPmp+nn5xch185bnHw9MvPgjy+vhzr4QHrzwXHn/08fDcK3PtvRiefvTp8KK01VxnLuYlnW/Jv6XMXuO1T99fCc89/Vx45YEZk0vLZZ9+nG/d/Q1ofx0YP8OsvqbZa5TdPoo2pD/dZ7A0f9/P8x3ztF+2Hxv30Y6d3T7KOI79es973hPvG6wJ/YUvfGG4n8CEHlmVtUEZ2KABNIAG0AAaQAPtGjh/Azp+eO1NZ/nwev9OuCMG6SYfZEsfuuW4aXOTtnpTdzC/0rZT01lu5LY019O2OqNweqMlOXTm+BK+PvZc3aXlJV6pTun4XA6l81vHK7WTOy5tb6W5Uj/k+K77giFqulQul1/Lsa3jtbRZK1MwRKIJb1mfWt61Pp3COcvLbu+bmzcje0N6YkJLuUc783nJtVkM2cfF9GzN0+fTWo9yTe/PLz4dHtUvBOKYwFu51R4dUDun9Vtetzag088w5zgHumvZzZv2PVL6seU1rsblWO3kcrjMtnP5bHNM5krOhBbt66IWTOhtWLdccygDazSABtAAGkADV18D529Ai1k0mLZbD9hxP3TLSsxx5fHY9rgq2vRP+h1XSptjzcaJrzO2NUx6b+xvGbsaK5NLtbz0pVSndNz3v3V/63it7S4vd++i9gVFqR/+uN9fnsegpziGW8fbL59xvvVG9G4Xbt7s52Ayv04r75TpfgwOE8vystuSq7C25v6C/MWQzJrN/arl2evETFvZ+JU6iw3rSqx9c78O9eE9fLEujwiQxwd4s1lWb+YeK7Bmnm9pQGc/w5ydZvtr2b074WbymdNf4w41z4/VTi7/y2w7l892xzCht2O55jpDHfijATSABtAAGrheGjh/Azqaj7lHUtgPzHZbBtju99t3xsd4dCawHDePpVCzNxqzelyNFBvvQYgrhbWu1ovGi9bzK2gkJ7+q2eSV3Oz0ApU8csdX3dSl+XcXgc6Uk8dtxJtH7c/wK6i2jt0u8I2PQnHlJizl/MhIDfY8z55D7K+LOzBwxyftmVwn42849zndvHMnfSxKJd7Fxc2wiyuWt82hi2n77rbj6t2Mvkyuk34MDEf24xwwRraJMebR9+/s+I1G6GhEd3M3PmImMUr7PorxMGhBH4Fjx7fb1rH/t/I4nYmebXmjPzs/TDt+/uW+oOrm6xh3fr7qI3R0vHPXsTGej99dq7RuRmvD9VVijOV0PnfX3+W/TTE8UmOY38JPVkHr4zW6lc/+ER223otPPxofz6EfdOy+PrpDztk6D+JjIMbHfsjjPR7E1bl6TNv3jwiZN8a7Nsd64yNDutixrQcPgs1T8hv35/uczX/SxzGHjt+Y+9hWd62x+5K/8tZcle2Y55hj7N8wfuU2J3EX8p7UH9p018szPf6hD30oXlusCa3ms1xz5LwdhzXbmxnQ8t6Q+6ySvJ/Y60h/7THXwfx1L71GzX9O2Hfsx/bS1dzj8cg56Ze7tpo+la/tuc+Q0kbmWpq0VWe4rD3Pyvaxz0U/2y7I4TTG0fftQfwih5XQUy5rrhvUgSMaQANoAA2gATRQ08AVMKBlgDuzVG68OvNIjvkPzMZIm5wzZkg08NxNw/AcaRvzQXjQPxc5bcsKzpRPVlTaMrotZbVdzb+74Rj7pGX1vC1vzy3dNnkON+SjAT0KyOZo69htzU1523Ol7RaWPq7to8Q1N2eDDlrbq43/qKnO2Mv1y+dvvxDZIgdt07Zj+28MRb0pHMZRuZX6YePYXLWetu3OJdo/R373wkVvitjV4jLGOt/G49L33WiixBvuHJeu3HiTrWzluM5VxzF3LVKzpv8yYYi35NoUx7/UrsshGctcv5wWmq5lpTjKpNNyes025xL9dset8Tlek8TEVAPY1B9WM9vzdlvK2kc6pOdefFpj2jK98dyvwu7MY21T6tvHfrwYnm54nIf06VF9PnVc4fv4+BiQbB983tq+zc32pZz/2Mda7jaWa3t2RXJX9/HH7XO11diutFmI28y7UH/UjGGW0dm5lPvgBz84mNCf/vSn48rnrcxnYbCNAV36DCPXoPE9Kf2bHd25wbSuXm/1OmPH1F3fNhtjG7dl275fuz5Vr+2lvtg2pUwXU9+vqgxXtZfLw38uXJDDyYyj7de4LV/gyG8WyByyj914/PHH4zE553/j4FyuFeQ5jjMsYIEG0AAaQANo4HI1cEUM6B5ivxKj+0BuP6zbbSlr9+32zLk+vnxAHX6i4edi9B/2uzL9DVJfdzCTJjdFEkNNKpNHXDGTu8mSG4Hc8Z7FJH7tuMs/1p3Gl1U/w83OKoamnVaWkkuOZ9I/E7d0vLk9E0vqqBkY47pzVgeyndOC5bQ2h2w76Xh2q78Keqj1o8Rrq/6eLL974SKOl+h8nHf371z0f7jUHjfj3vMa54I9Z7fH8RnLyjFfxu7b7X3L2tXcLlaTDiu59PXr1zLVoo8zchm/OBz5lz8QeCO0jyNmY/KcYGvEShlrwDpTODEqXTmNmay8fdQ8AsTlM5jFfV5+P5lnykDaVKNb//ChGrRdP7oVw7W8c+2ZvhTzd2Xso02S3GttSwxrumu/9NX1z45F0kZuzHzcJbzn8tL8zv9VTWj9PLLFymedg9sY0DfDndxnmHgNSef9eJ2cXjPy51y52c8J+453pj3/nt90bZU8XCy/n+2Lq7OIoavb1J7l1dWX518n1/1FOdj3JJuP3W75vGfz2mZbjOUPfOAD8XO9rIRWo1m+2FFT+sMf/vDev1Wgc4vXbcYNjnBEA2gADaABNHB+GrhaBvSD/nER/qbAf9hO9t2H39q5zIftTvQmRlJmauLqr8ePRq6KRmLYGzITM96M2HNSx5fXOGteTVtqlCT96G8KIleNb+vYbc0tZ0CZcj6+tpvw15W92vcpzwn/IY7Lo7U9277UqRqompcycW3GXFb02eeQ6MK25beFj3w54vKq9aPEa6vcT5afjEvHya90jnNTmA16N2MYuXSc57/omps3Xi++ndp+7dxMu01zYSa+XmvtKsZBS7au3Va9qk71GqHHa6/GMB3a6R5FkTzWwRub1mR25+JjGtR4lXJ2u1+9LGWS+EPbaT6+nKxsztczfbS5SVyX37Di2x1P8s7Ue2Di+ryGD2mVMknuc233jwOZPpu7N9SVqeTZ2mbPOK4OH+ov553WN9z7+AOLM99X40zMZzXOtujbZga0/AaZ/wyTuQblTWYZt4brbRJPyi+5trRqw1/LNC9zPMnDxjVlot4q+0kM2xdXJynXtVVm6OoWP2PY9nz+3d9IGB+l5D+fzeWgvKSczcdsJ30q5WLz2n8b83l/hltcb4jBOKABNIAG0AAauB4aOH8D+t6dfsWiDFj3AbdboWE+1CY3MHozpDcotpzEsPt2W8+5FSD+ZkJutNR0ix+mtZ1RUGJCJ6tIYgz/YTttOxrXGlfKS2y7H2OMbSybwGlbHQO/2tmZmgkne2NR42vbke0ZltKnBp7pmFkGK9pL+tXlqF8WdF8e6Hg25p+JNx17m6fqbK4d20+/nYs3jue0H7Yt3W7NI9eWxugYnSo/uVmPYxHnaW/c2+1hTnX9GMYtltH5YPtvt5WfltMxap0rWl9Z+v25OL5dm5vrT9JPba8WX/vSfeHXcfHxNY49LvUkrp4b48xer5wR2j37+dHwqH3MxaSMXUXcPdd5MEql7KPmedAvPj0axiZONHttG8rKmKmSe2IKx9hmZbPW8a+mHYkxGM6x3Ljidxo7zXvok8Y3fSnmb9qexh9zn54zbWt7dmXzcCxlr8+h1udET+OObY5aMKbzKt6mvs3rCm7LSs0tzWcZg00NaP3CavjM0l2D9L2he3yEXrPc9anletv0OWHB9SarEX8tUwNW3jv0muZyH+L4upX9Yl9ydcb39SlDzUn6navbny+2Z3mN9Yf3zdg3OV7LwXzGO5lxHPuF+TyyGK+7HIMFGkADaAANoAE0cDgNnL8BHT9Y+0diCLDxA3MUkHzI1kcZXFyYPybnyrl68mE71tPVkINBZY/bGJ1xE+vcvAgXarbY9v0K1f4mJTWmbcxOADEXvYGTeJrTcJOzVijSlmE43EyZdu35mIPLz/avyNfVybI0f4An9q/AM+mzizucc8ez7bkybvzt4z8mf7xvTbzN6iwcazM+aT9s/+22xHf7a3Ivtmtv3ktzaaMcsnlrbHODPOjGs+04dH9csMt1ME4SRimv4dqhc8fOXT1WnCuaX8VEMGx3Jk6+3TS3zqwwcz7ONVemEN/OiXG1va1rt/189mzb9qNh+aj+0b/uNVlhHE3fzPn+eFdWDMm+zNMvhvEZyP3q4/5xElMj2MTVFbliiMZY+sgMG/u55LnUknuSa6+zaTvWhLWPvrCxTd5NfRYje5p/2raNn+auxnH8Q4MJszSuGsv2w5q0oX+gMDH7Y/9LbRbiNvMu1C/O7Tb92X5dl+2tDWjhlnyGSa7L0+vcsutty+eEfcc6va6pDtIvdFe+ryXvI+W+DNd2/ew3eS9aPwAAIABJREFUw/BO6e+XNLanfUw/C/T56fvZTA6nN46jDvS3B+xjN+yzoHnsxshq1ALHYIEG0AAaQANoAA2s18AVMKDXd3474ciNia7e2SMf+SCvH+qrN8xyA2Bv2PZos9rO1nE34nTUnLdmQLzt5t02LIebejWFt5jLZ6lR5me3stoawftqTAxRNan3jbVVfclpyz7m8jpGG7l2ObbV9XV/A3rtWOSN3mm/uF5Nmaxlfoh6pz+O8nzn97///clvD4ju5Tjm8yE0QczTnrOMD+ODBtAAGkADh9cABvQWRpGsFGwyjucHNK6mubg3rtYeTLFxtWI0zHQFzBb5HyvGhpy4OMxrCUYwWqQB5mf3HObcIzfWXiPN4zAWjcXa9lrqycrpLfuYbVNWOJ+a8c71YIkGT96A5np14n8Ur9GAZhxPfBy5bi65blIWvaABNIAG0AAaqGsAAzp781yHNohq+NXDc1yN3NjHffhoXThxg6Fa4PX0tMD87P5AXvJIjSNeH481JyaPsThgH6UtfVzJsfpHO6d3bVk1JjPGJderMxlnxnG4V1g1Dw54fSafM5lDaIA5hAbQABpAA1dPAxjQfBDjgxgaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2jgIBrAgEZYBxEW31ZdvW+rGFPGFA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2hgqQYwoDGgMaDRABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADB9EABjTCOoiwln4TQnm+PUMDaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANXTwMY0BjQGNBoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaCBg2gAAxphHURYfFt19b6tYkwZUzSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaCBpRrAgMaAxoBGA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANHEQDGNAI6yDCWvpNCOX59gwNoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA1cPQ1gQGNAY0CjATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAGDqIBDGiEdRBh8W3V1fu2ijFlTNEAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAGlmoAAxoDGgMaDaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0cBANYEAjrIMIa+k3IZTn2zM0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATRw9TSAAY0BjQGNBtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaOIgGMKCvkbA+9alPBX5ggAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtDA1hoorV7HgL5mBnTgHwQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBDQmImY0BfY2M5tJgixD4BwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEBgSwIY0JjP8RsIDOgtpxWxIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAASGAAY0BjQHNtQACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhA4CAEMaAzoogH92muvBX5ggAYOr4GDXN0JCgEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEToAABjQGNAY0RjtfNFyyBk7gvYAUIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAQQhgQGNAY0BfsvnICuPDrzA+dcYHuboTFAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEInAABDGgMaAxoDGhWQF+yBk7gvYAUIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAQQhgQGNAY0Bfsvl46qtzye/wK7QPcnUnKAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQOAECGNBbGdD374Sbu13Y6c/NO+H+VrElTox/M9y5/yAaxg+2jP3gQRAh+H954/GZ8NDuofDMMUzbZx4aeR6rzWP0a9IGTPNaKxu/Lzx2w2hjF3Y3HgsvJFyF6Y3w2AvlGF2bW5ebay9/3s899iEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwFUhgAG9hZGbMYfvXVyEe3vFvhcudvvGaDerT86AfuGxcMOazi88Fh57Jm/eLTUv9yvfalguyfVIBvSVYPpCeOzGLuweeiZ9bEj8ssJ+MdI6TluXWzLuY9mr8oZCPyAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAgCeAAb2XSSwG7/1w5+YuXNxrN3u3Xr28RbyTM6DFUJysah0Nu/1M5H3itBqW9Taeeciuzj2SAX0FmMrK5xuPvRBee603one7cONGf0z6NxjTreO0ZTnJyZrgdQ1YDfsLM/sQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOCqEMCA3teAjquf6yuV712YR3Nc3Mub1vcuwk4f25E8zkNjy4ro8REc05ijGa6PAVliiq8zoHvz7rHxURmdOdgbb3HFbdf3G489ljwS4ZmHDJPBNLSGncTe9WajP+7NW93v8nnoIXk8Q28EFnPwxqPd77cn/ZLjmbxNG0O7yeMgTP5xpe4uPJSs5pa4alyW2oZpZzp3nEYj+rUgWup4WgO45xgfwVFj2p97Rlbcq1bF4DZjFrc1Xmd8J+OXGPtSLrNCexIvjX9V3lDoBwQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ8AQwoLcwoNU4fvAg3L9zs3827WgWjyuUjYkshnM0o7uV02Iod4axKSO53bsIN+/cDw8euOND3ua4izm2O786e70Bbcy2aK5aI1WNwddC98xeNYqt+abGnj2m2+Mq19Hw8+Xtfmf+jSZ4t6910xxsPWnP7nf1htW0k37Zfth6r4XXnnkoY5q/Fl5Tk7potqfcym1fZ6bPhIf6VfF2BbmMq47xeNyOy9x4mmdIx3Gy46taNPFED2YcRwNcy3Y6kC+CNK+poW3Kvvaavy6zDwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAErgwBDOjByJ03abOGbnYFtDGFexNZVyXvhlXMUsasblYTO1n93K+2jUZ1Q8y+bmdYL+vPegPamnXGpBMjL3mEhjknq0GjqauriW2M1JiLxl1v3nZmnoszMY5NrGoOC+LMtWFXRRdWv3Yrvk1uyYpYycUa0LacybPan+vA9JnwUDR+7Upn+XLjof6PDdrjhlsyfqKv2jm7otpq0dcx45XoXOvolydaTo/nX6/MOwodgQAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACjgAG9L4GdHZlsjGLE4Nanhc9royW1dJiFutrNLiT8tZEbospMXQV9tEewREfcyDGmjHpamZpNJTVmBOjzhqueYMurl6O5qNpI3k0gmtfztVysLnOxUnKuvaTvuRzH1e/lkxJiak8XHzbdq0/SR5XlenIKV3p3K80FgbDymTL0W57nfhz3RhNVy6n5USPstJeX6djPK/psQ4roN37ErsQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIXCECGNB7G9Bq+OpqZjGNjVk8ebbzaEA/ELP55kW4uOnr7vrHbhQM6FrMvj+Jqd3Qx81XQEfjdHwEQTSQd70pJ6ufddVoNE4zZt0zj/WrWsUw7ExB+8fnBoMwrqTW+qlJ2BnihRz6mO1x6m2Mj/2YM6G9Aar7DQb0KqaGyRVgKivJI+uoG1lB/1B4xm4PK8tNv62Jn/2ywTxrPMbKjYWNp19uPBQeSv7oYJvxb41n3b5C7yl0BQIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIJAQwoBvM2eyjN3w9MYXNoxjGx2DIquf+URPRbDYG9IP+nHkW9LgKWh9PseufFW1Mba0n7dmYSQ7W1LZGdn57ewM6fSRE+kcIO0M58rohJp6au9a8FcPPMBhWtqZxdw89ZP64oTMJxWw0j/pIc0jP1eOkcbvHaZhnXw8GaJ+vzXUwRG3f/LbEz5meak4bPsX+lJja3GX73Jl2fZg3/H2/DcPEkO7KdX+4smMzfCmRKffYsNq/5714rP3Yd/vJVZkdCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCBwhQhgQHsj+WT3xYBeZio3Ged9f9sN6LyBpis5i6/JytKVMZrM3ErsU8hh3z7Y+qfQn0vKYfgSYDDU1cCvjL9ld2LbV+g9ha5AAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIGEAAb0yRrObqWyfezGAXI+tAEdDUN97MYlmX+nkEPRoF/B5BT6cwo5bMn0smIlV2V2IAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAFSKAAX0AM3fJyuPZsvGPEsqjAeyjO5w5vUEftjegzSMh4irVy1ihego5bLki9xT6cwo5bMn0NGJdofcUugIBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABBICGNAbmLezJvIZtLG9AX0axt5lrWilXcZ/iQaSqzI7EIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDgChHAgD4Dc/gYBjcGNIbpEsOUstvq5Qq9p9AVCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCCQEMCAxoAOYnDnDOhEKexAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEFhIAAMaAxoDeuGkoTgEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCDQRgADGgMaA7ptrlAKAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQWEgAAxoDejCgRQz8wAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2ggS01UPobd2+++WZ44403wk7+k51SQY4/gA1GPhpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaGCBBjCgF8DChMeERwNoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADbRrAAMaA5pvbNAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQAMH0QAGNMI6iLD4Fqj9WyBYwQoNoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANo4KpqAAMaAxoDGg2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNHAQDWBAI6yDCOuqfmNDv/g2Eg2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADbRrAAP6GhnQn/rUpwI/MEADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoYGsNlEx5DOhrZkAH/kEAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ2JCAmNkY0NfIaC4NtgiBfxCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEtiSAAY35HL+BwIDecloRCwIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEBACGNAY0BjQXAsgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBgxDAgMaAxoA+yNQiKAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIIABjQGNAc11AAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEDgIAQxoDGgM6INMLYJCAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACGNAY0BjQXAcgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBgxDAgMaAxoA+yNQiKAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIIABjQE9Y0A/Fx7e7cLO/Dz83NqJI7EeDqurv/xkeO/uveHJl9e2H0LYIsYezZerCps9+/bcw2acDs15g3zLMA53Rhm998lQl9EJ9q8598Phm498DG6mjbn5PHd+vkMzJUwuMyWLp3Vc4zV2j3lbbMCc2JtHrb+1cyaHYVPKp+8t793r4j4EdhtL83LVT2U3jp3hNXsNqyW+D5N96tZyaj3X2r6UM7x2uzD/2aUSe++509q/61KuxNocT5ib41shSuJvFZQ4EIAABCAAAQhAAAIlAhjQGNANBrQxRqNZstYkkRuItXW9hFtvRlrL+fit+2vj+3p+v7X9vly8kTJsX34yPLna6W9pe898W5oollnbttQrmRA+pt8vJnOkE7Xcj5RCUzPH4HaMNkqd9W37/VK9wvHN5u2eeRTSmx6utVM7N40Ugi8v+7uwm3cJc8Eqx3w7laKXdmomx4xR9tzD5nq/OO+Z9pJ4vqzfTwofYae1fVfOz7VspraO3c4W5uBeBEp8lx7fKwkqQwACEIAABCAAAQgckQAG9CUY0Pcu0lU5urr45p370Qx+cAk5iRDy//zNgN/P18oflbr73DTbqK15tJazsZdsr43v6/n9JTmEEOSLgb1WxC1sb2IeLa2/T/m1rGr1/Dm/v0++W9Q9tXxKfTpGnsdoo7V/e+ay2bzdM49SdyfHa+3Uzk0CyUVr+lsfTSZhLlbtWKadWvFLOVfL8eXw5HtLX5ytTbbWno/py/p9X/7Q+63t+3J+P5enLWO3c2U5th+BEt+lx/fLgtoQgAAEIAABCEAAAscjgAF9CWbvaDDfCxe7m+HO/QeXZjxrLs0GtDdMomGghnpvLvsyg57lxkIN6P4m48nxsRHdr19nbraHeHpjIq/a5rhi7rmH/bFcOY3RJ5Xkb2/y+3KT/IbO9AaKb1Mf8zEeny7oq+T1nDxmpKub/Dp6kqcynOaS1NHTSV3bRynQ8dYvQbpcU0ZTrlIvLaNNxdekPcm1Nqael/atxD/HLmm9f8yK55/WSzml57oVmH37q8dDcsqx9f2149G3OdFcmt+Q+4SztNnFePjh94adzrVKuScnbSnLltx1rLTO2H72SQpJHrbfUi/f3rz2embxeSq5GPZ8v13qs8nvvU8+OTVHI9tRV9voRHLahWFMB5Q2b8/V97OLoXNYVxA3syvwqNbPzguXs+E5aHHon++Tnuj6NlwzJzHc+RjGfPk2KZ9pJyljddjnX+ubOSc5vvykzLPW63Uff8I7P35KpHtsVG6uDSUK17zufHUci/NGY+dym+dUvv5keA/PQurj6r4Zp3Q+1trXvOXVxZPPEYOw5DtbP5dtHanrz7t4hWvWmME0z7JmfGy77+d734LhM84vW8/2x2w3abjQ5ti5Or+Jxqc5p2NqAifjZvvTb5v8x+tmd87qrja+Yzkb378365ybZ2GzZxsCEIAABCAAAQhAoEwAAxoDuuERHP5GTAXlPrw/93BnpAyGsZbTVymvH+plezSP4wpePZe5UezuG217dlvj66s9Z7flvN2XbXNDHG/o9HEj3bnhhlVy0vy0mfhq42n8UkxbMV9vWMWctOfKKmcbLm6PN0rjfXbXj2E/6WNXfryJ04CuPT08YaeshgKOr+waTQxJdDf/0zE15WNbBX0kedi2ZbvW31K/tJ7tTxdn/XjU2Jb00bepnGoa8AyUc9//cUxdn125vL5ruRtGQyw7Bq694VTXN+1a+iz2UntDZacr24bZdteNrrY537PJ9znNrzMWTV+HVGw8OdjVW68TidH1X4zMgY8fX7s/288h2X7D5uy3S3PMxsjU0d+2SK4nvpzh16yVjkX12uD6L0ZTtbxl14/XwHmS/278TZLauTg3zRcHcd++t+X6LnxKvC07y743xZR33FXTW9vo4ub7ZGPZNsy242lrdNumbDzQtVfWvOEyy1v7IIFtO10b2qd0Ptbat9n35QYjWcfHlsm1qznZfHy51muW0dMSzVgW2fFxuQ3zyx23cfqxSMfNjJXVcLZNz033bZuyXdO4zlX98kZZayzPORNb50Jmfo7ve7V4ps8TPiYfZbqIhW2XbQhAAAIQgAAEIAABTwAD+pQM6Pt3ws3hZuki3Iu59auk743nLu49CPfv3BxWXtlHdySP97i417yyumkFdPzAb27i4r4xp+2Nh1da3JebCa1vbyzkpN135fSGY1LG3CzEEONq6t3wB/1sXNeO749kUTIzkrZjZ/r/XPxqzEq9SXwTdynnvny8ea/lkznXZWjalgPxxlTHWZm7Mtq1Yq5S3oy9jmm1vLYVkzArUgttS7FMn8pjqkn7+DP7xZxNvEwe8WzmeDk/20+7rf3UMelf44CvLGf1l8lxzD3Xpum3jWMPZ2IO/c6cG6rOas/0N8ax5oJEMeeTbXdO6qomY+O23pCNi+di+Hp9PrpCNr6qo2ZD6nZfvivi2zf7s/3sAy5h53OX/dn6XTvDOFq+TX03fepT7sz4ft4XY0i9ldeSGFPrVvLv88n2LZ7zuZv9at7bXNMSXVf71DCOfb558046a/o213dftppbJa7UK87HSr1+3LoXVy7mYvjP6tvVt33L9CtpepaTFLDx7bY7F9ty17X+2PTaUomTtOfa8Pnm2oxlzH+z/FwbErM4piZukqftj93uypfnZ4PuYwgTs8S0hYVNn20IQAACEIAABCAAgSIBDOiTMaDd4zjuXYTOWJbju7C7eSfcl1zvXUTjeTCd476a1fZRHi7eTD+bDOh+9dVwoxo/mKc380WlxRPyYV/Lmw/+w7nx5lBWPEk7+trFtXXsthpyGltWJ2ksV87e3GTyL9/Q+DjaU3e8GlPryKurV9vPxLSRcttxxZg4WZm6Qx8z57pYJrekTI1rn0VSPs1Mx1Jf49lieZNDLGj37XbaRrW/E8a2ro9Z2S/mbOKVymSOD+Mxyc/mYLe93k27Pkamva60i2frleqUjtvmbRx7PFN36HfmXKyaHC9pz/dDV9bpSjt73m5LC2Zf2lpsjrgYMWkXc7jexZOz/w3z1ubm4/ZRYtlh1bRpV86vYmdiNNWPDZnnE5fq9wlPXkx5PWfbtdt6vn/Va4i+xsPF8qadTJlBhxPm3SrX2S8EYuP1Nrq0TRlfZ9J2VyNfT46aWLU+JedKc6hrJdVTrX3Tdixm9+2212EXs8zb1JW8i/PRlJu0X8vbjGcTl0o7SX3bpt2u1J/kPVfWXdeK7dfi1M5JQv68a9N2LWm/pisTU+oUx9QGN3WSnOxxKW/GMynndbcgv8r1ujw/bO5sQwACEIAABCAAAQjUCGBAzxiz+ozkw7wakzhZ/dyvMowrmE2ZmOvMfm9Qdytj2p8v3WpApzcpckPgVuaI2mRlTHKjoRKU8moS+5sJtx9vVh4OD79Xy8fA5VWwts14c9RgQMebFjWq/E2Ly8ff4GiXJselXinmUClzs1drr4s5GP82jG4/92QYn7vb3Zh15Wv52HIaSF5NLs1ctX4l1+KYZjRkc4ihTU6Tc9q25l7ib2PYOlpPNTO3X+njELbGtjU/m6/d1vxaubWW0/7Xc6/qsDg2HbNhAXCcozq3C+01ac9z6QZgNCbtebutDLXPaX6d2aDnhkFN50Y8PB+zyqs4bzsmAy9hMfxWx5hPvp/uGly8HlZyr7I3ekrG0cbreFb7PtFKV2foczxv2hq73Rns7829P+TKT/Ma2pjkb+pPzlk92JiSmN3v+jHtuy2Tq2Pj286qEajzJVe3cE2pjuO0vVFPtv1a3rlcbNyORZ53TeNpvXQ+zuWjubtydh40cXH1kzEuXLO06fhaq++51ViMQcfxkdhGq0ORWpwl+QwB3SKA/ngTPylr2+xyVi2kYzq2N62jenJ9rs3PPfKbztsxt5H/eIwtCEAAAhCAAAQgAIF2AhjQJ2VAt6xkrhjQ0cTWGPfDnZuHMKD7m2E1mONNgPm1fLm7sB/+Ey3KDYTeRNsbEynk97sbqeF5rTFOWkZWUo2/1t6Xl9Xi7xVjQm9aJB1bLo3RrRTU/Mc603xcPdOvNL4a2bmYplL0iCp5eR45zkk4yU/bNM9glDJJXdtHOZnW624ObV9LXG2ZJBHXns0lN6Y+Py3v46f7E+Y2hWJ/0xi2SiRR08ni8YgRkzHRG+/yePj87L7d7jNP+lnito5vXhelWJak5Gl0aE2SJN8WHbZoz3CR687Qdu46Y8rGlN2+qV/+A1kz15PFOnG8BpHEC8TYn4cfHr98M3na59Knc2IhuwmPev3uj3h14zym7Hgm4636rGnFa6Kmtz2uJUlets0u/6a++XH2+0kb2nfHx9VJx89y6reTcXfmY9Ke7VN9HOOXlklcnTdp+2lutX74c34MbW4VjUvzJq90Pvo2/L7mLsfttci23cAlptDXjyL37aTxx3lg27dt5uqb86a/u4b5nr6PqMZSbkkcp7fqZxyby/CZTfslr238Jm2YuOmY2tiW03S7bX6uzC+ZRz1Tk7O93tqM2YYABCAAAQhAAAIQaCOAAX0qBvQDMZZ3/WM3ao/SqBjQsvpZH9URzegtDOg2IVEKAhCAwJUhEI2IvBl3ZfpIRxwBa3a5U+xeLgHm4+Xyp3UIQAACEIAABCAAAQhsQAAD+mQM6AfhgX8Mx+JHcMiq537Fzs2LcLHJCugNVEYICEAAAmdEIK741N/yOKO8SXUfAhjQ+9A7ZF3m4yHpEhsCEIAABCAAAQhAAALHIYABfakGtF3pfLnbIgT+QQACELieBMyvbMdf22f18/XTAQb06Yw58/F0xoJMIAABCEAAAhCAAAQgsA0BDOgTMqDH55fa5xbuwmH+AGJqeGNAbzOhiAIBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQiMBDCgT8iAPobRXGoDA3qcFGxBAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAAC2xDAgMaAjiusMaC3mVBEgQAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABEYCGNAY0BjQ43xgCwIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACENiQAAY0BjQG9IYTilAQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDASAADGgN6MKBFDPzAAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaCBLTVQ+rt0b775ZnjjjTfCTv6TnVJBjj+ADUY+GkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANoYIEGMKAXwMKEx4RHA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANtGsAAxoDmm9s0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAAwfRAAY0wjqIsPgWqP1bIFjBCg2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2jgqmoAAxoDGgMaDaABNIAG0ACxFEbsAAAgAElEQVQaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0cBANFA3oT37yk4EfGLRoYO7bmZYYlEFrl6mBOQ1znm+h0QAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0sE4DVQMaqOugXiduYhrO9belzFwMzqPFQ2kAfZ6ntn75l385fP/735+9/hxKN1ctLjyZB1dN0/TnPDXNuDFuaAANoAE0gAbQABq4mhrAgGZp/V4GTot511KGC8zVvMCcw7iiz/PUHobptuMGz215Huvax7id57gdSx+0gz7QABpAA2gADaABNIAGTkUDGNAY0BjQaGAvDZzKxWxtHjUD+td//dfD0p+1eVBv2QcDjLdlvOb0Bc9tec7x3uo843ae47bV+BOH8UcDaAANoAE0gAbQABo4Fw1gQGM+7mU+1sw7nQQtZbQsr1w8j62Bmj7FfN7tdot+Dp3/pz/96fCFL3xhr3l76Bxr8SX/EvNXX301yE+tvp7bx3iTNiSHUh7axnV63YfndeJ0an1l3A7/ninXrMcffzx84AMfCO95z3vCu9/97rj94Q9/+KyvxaemZfI5vJZhDGM0gAbQABpAA2jgMjWAAY0B3WT2lETaYuC0lCnF5zgXyENroKbPUzOgxTh917veFQ3xY5jQYrh4A16OrR2Tufw/9KEPRWOnJf4+xpsYR9ovabOlvS3KiJElBtY+DEt5SD8++MEPru5LK08ZQzHj5LWUyxbHJb70R5htEa8UI6dx1Ubp9f3vf//inA7VTuu4Har9EteW4zLGoluZEyXW/riYv8ecsx/96EfjNVeuu8JQrh1qRuu1WPZb+ksZPs+gATSABtAAGkADaAANXGcNYEBjQO9141Qz73RitZTRsrxyQT62Bmr6PDUD2hqnxzA9xCBSk0WMINnex3is5f+xj31sMKFke04HrcabjyOGpu2T9OsYZr5ws0abz2uffctODLM1sVp5ivkqzMQI1HZq5uYas1ZYacwWLWgea17tmHizs7QvuS1t61DttI7bodpfysGWt9eDEuvS8WOY0DLOcq2ofeEi5yTHNTq3LNjmsw8aQANoAA2gATSABtDAVdcABjQG9OIbaTspauadlmspo2V55aJ7bA3U9HlqBrQ1kcQYOQYra27ua3qX8l9jdLcab55RzvTaZ+Wwj1/aV0NVDbVSuTXHbew15qi02cpTjGfpg4yl5mrHVfunr2vykS8JRHdi6lkD2vZT49vX62gCto6bjtUpvaqW7BjP5SfXaxnzQ1//5FonbbTkJnqVnPa9Ps71nfN8PkIDaAANoAE0gAbQABo4Zw2sMKDvhYvkmag3w537RxTB/Tvh5u7IbWJSD0aDF3vNvNOy5TKipYtwbw3fmg5q55rakrxWaGzvdo84j5o4XI98yvp8EP8AoTW4WrZV91u8iuGmRp+aHGKKaB5brty1bfnc5Zz8+ONL9sXIkbxt/rpaV1Yzap/0da69NcabGN1qetk8ZHtJX5aW1VWS0ift39IYpfJq3tv+rNFFK0+JLeMmeizltNVxb0DXjG7hOqeZWl7SL4l/aBNRvuzQOV3Lp/Vc67i1xjtmuda5IF8aib51bFrrre2LaEHak3ZbY+gcXzP3Wtug3PX4TMI4M85oAA2gATSABtDAVdXASgN6NOfu37kZdjfvhPuLDa2VJt/idhDvnHjlJktv7HxZMY1qK4Bq5p3GKpfZw4A+qA5atdlaDg2qFg71eigNX+YKaDVsxWxRo1bMUzGw5EeOb7VyN9eWHSsxOeXHHlu6rear5KyG8z6G4RrjzfbT5mEZL+3XXHkxasXMkh9huLV5JtqXmMJSdVG6ntdyXcOzFm+Lc96A3iJmLoaMi5rbfk6pbnXc5HWfldbajo+xtp3WccvFt32y2z43y0xY5d7T5dhS81XbtPFz2zJ3pKxc/+R8rt6Wecn8kbYkprQnrzLPbL9lXssxm6/U8ce2zMu2xTafq9AAGkADaAANoAE0gAbOTQN7G9APHqw14dbWQ2Rbi0xumuSGzpsWsi/Ha6u17A1ZKa9yGdHAyhXQGNDJjW+J/XU5figNrzWgpV7uZ8l4WMNI56CYG2J8iNEjc1OMmSUxS2VzbZXKrjkuJoyaSHI9kH01kZaaVtp+q/Gm5eVVjDVt1+chGrJlt9iWfqrhqF/kaftbxJcYNr70aa0uWnlKn+S9QV636kMpjuhSuZXKbHFc9S8sfb+Ur46bvEr5te2K3nUu2OcYr22nddxy8W2f7HatfzqH7OeFls8KOV7aZu6cPSbXPWGm5m6u3pZ5Sf8tA73e2i8n9Es0+/lGjtl60oct87JM2OZeAA2gATSABtAAGkADaODcNLC5AX3vYjfc4O8u7vU3affDnZvj8Yt7YjyO+125zpC+uLgZdr0pmY9ljet++548lqOLd/PO/eHGMF8fkXqR6go9uanTm0q9oZSbPjnv6+i+vfnSY/61XEbGTwzoTh8X98zY3LsYVtbnx3Gqg1E79tyDUK2f1U5a/0F8tMao1y5PKTMesxruHknjNW/6dlDz/Hq2cygNrzWgQ+GfnxulfTWpZP6pue6NWj2uq6NLseaOt7Q1F2PuvBhHcn0RM0bLilFjrzl6vPW11XjTeKIRNa7EjNPjahDJOc9Yy6x91T5ao1FzWBvT1tMV3aITNU7X6qKVp/Kyhr32U/tmX+2Y29xPZVuNRJuzbKvZuVWeujrdt7Pv/G0dt0P0Qz4n6GcF6Zc1aFvaUxa2rHxekPlZ45KrZ/num5do24+/5KVzTPOVa4o9JjnLXNTz8rplXjYu29fzsw7jzrijATSABtAAGkAD56yBvQ3o8iM4jIknZuJgRqtgzPloyHWGnjWQR7C2rN/eDUZlZxSOjwfJ19f2eR35PIgms97UqZkwZz5L/bK5PPItl5Gx7FdAO42IaZwY0oNGdHynOhi1Y8+NeaSr9aVMSTu2flduyCV5zrMtJ+2Yfdcfy5ptOybbbVuDcSsNX5YBrYatmBdqkHlzR8wOmbPWTF2jrZa21sS1dXT1peQsho38WPPUlm3dXmq8aT+FmTW3lKMc94xbc8mVU2NO+m5NKr3O5uosPaY615j2Vc4tidfKUw1uqzsdX9u+bi/NY0nOW5S1BqHmLK/egNy3LTXubRuyLTrZJ3bruO3Thq+b64scszr3dXL7ykLOSV251kkcuZbLuJTmo61n426Vl2h8zbhIHW9AS35b5WX7yvZ2nx1gCUs0gAbQABpAA2gADRxHAysNaLPyUw1EXdUpxtuwMrQ3C/sVpKNBKJ0zZt3EXOw7n4uV1PMxutWug1mYrX8csOcoYGvgyU1U2TgeGe5XRsZPH8Hhtu1zxbPjaMfebme0NVu/689oept4UbuaY6Wc13BW8yO3c9THOeS8tYYvy4BWk0/mlxgzck1VY0NW6Y7X2O5avM/K3VpbW4y5Gs0+Z7tvDeHWNpcYb8JQ+Nk2c9tSZh+WmruM21x7Wnbta0uflvSllafElPGSubY297l60jcxgMW8tqvH5+qtPa8GocwFHyNn8kt5X651X/ipNmzf1rbTOm65+Lk5YI/V+qnMpLxsy5i1MtByti1h4k1f0Zkcl1eZU/JFh2xrPY1jX7fIS4xv4aVxZd/nJufkmC9XYrZFXpoPr3yWQgNoAA2gATSABtAAGjhHDaw0oHUVqhv0xKyTRxCk5eJq6Z2ubDUmnzfvZL8Yy9az25KLeZRDsb7LObbNMRWv3OTJDVXrczelvNYtvZbLyPiN5q7oQ76k0NcYrziOduzttoyl2W+q77RTrN/pJGtU5zT84EHsi9wsD1+KoLdZvZR01Hr8EBpubVvLFZ7A0dT3mmEr5ou04c0ka2RpDi2vLW21xKmV0VzFSPI/aiRZE6cWy55rNd6kjhhF2tbca85osu3ObYsRp6Z+ra25OHPndUW3XYmsdbT9JX1ZwlPbOdSr6FI0oSzL7yHbvHdLO7qK26+61eN2LNfoVVmpESmv1rRd207ruOXi2z7ltuf6Kazkx/ZD+9nyqm3WykpsaUN46crouXr75iVzS65Vmpe0K/vCUK61cl625Zj9rCTzrnYt3jcvzYfXbeY9HOGIBtAAGkADaAANoIHjamBbA1pWmurK1Wj8pQa0DO5oLhqTMGfeFWPZerK9i6ZlFI41G4v1jwv4qgu6xRgol5HxGw3o+KXDzYtwcdMcK46j14HVmjlXrV/QjjWg47YxkK3GknKiK9OuMZpHzaO9U5wPZX3Wx0tWRy/919J/MX3UYPGvYnrYGGogW7PEnp/bXtLWXKzceTGPJDfpR46znNc+LlmtK221Gm9SVk0/bav2upal9l+Zitmkx+yrtm2PrdlWQ1HMMF9fV4ku6UsrTxkzMbbl1be75b7Elx/pp2pH2SpD/yrjvDYH0d+cgbg2tq0nOcrPVvxax83mcCrbOn5L81lbr7Ud0YK0Yb/AERNazGXRiMwr2ba/BSBl5bhqtbUtytXfZ+EDHzSABtAAGkADaAANXB0NbGtA9yuQ481BNBJ7U1BMwOGxHKO5OPxxuPh8aG/emT/iZmMlJl9Xp/vjc92voo8rTUv1r87gncJEbLnZKpeR8Rv1oCvY0+eFl8bR6sVuy/ja/Xr9vHZsfV2Nr4+dsUa3+QOHXsMFzZ/CmJFDeg0o6zMt57kdwoBW40OMDGvIilml11B7XHLS1a66OtrnWdpf01YpVum4rtKtGYNqKlqzpxTPHm813mR8lZ3nqvEsXylrVzVqmZZX6YPUlzEpGYyaS0u8WhnhVmtHmEuZWgx7rpWnxNU+an0dQ+2bfa2NvdbPvQo/iWsNdjXdbXy7vaS/uTbP8VjruJ1i3/TaZY3cuTz3/dJtLr6e17nckpuUkWuL1arG4bX+Pgof+KABNIAG0AAaQANo4PpoYIUBfUpwnFFoVp0i4uOMU4t5Vy5zL9y5cy/cv3+cXFNNoJ2Ux2WMwWm0WdZnPb9DGNBqeuSMNFlRK2abX1mrJm+uTm2M17RVi5c7p4ZhzdBVg1gMnFyM0rFW40255djZ2LKiUc1Mz9iWK22rCSX9qGlK2yjFuazjrTzVNJSx1Vx1nLVv9nWpLiWmmM/SztIvVTSfJa+Sn823ZXuNqX6odlrHbWn7a/q4hLuUtXOuhbstI3WXtre0vH7ZItfKUl3RqMx54Vv60qlUl+P191j4wAcNoAE0gAbQABpAA1dLAxjQmNbFG6uWyV4zWrR+sUxcJWxXQB9zcmFA6/hc99eiPmeuDYcwoNXMyOWkppxfZSfHxZhZauCuaWupVsTIFXNyzpgR82ap4dVqvKnJNWcMK0dhucaAlhXlLaap8JD+LmVpy0tb0h9ryJW2/Yp5G8dut/KUeKKdlpWhNv6SbdG/9E9/pL0l9ZeUrZnnJaZrxu9Q7bSO29L21/RxCXctq/OzxNofF03I/Jy7pmj8fV/1izrhJ+3KvuhR8pZjko8cO1Y++/aH+sf8nElb6A0NoAE0gAbQABpAA1YDGNAzJpOFxfZ08uSMMs+ppYyvc/h9DOjDM57q5RTbXKvPQxjQa/mIGVhbZbw27inXazXepA+thqlyPHUzyZrl3qCz+2KOtep7Cc9T1sV1y41xO/z7jFwX5Is/+ZJMvxSRbTGhD/lFzHXTMv09vJZhDGM0gAbQABpAA2jgMjVw5gY04rlM8UjbLeZGS5nL7gftX9+5tFafp2RAX0f9YrxtO2fhuS3PY81Jxu08x+1Y+qAd9IEG0AAaQANoAA2gATRwKhrAgGYF9F6/2txi3rWUOZUJQR7X7+KMPs9zzDHeth03eG7L81jvJYzbeY7bsfRBO+gDDaABNIAG0AAaQANo4FQ0gAGNAY0BjQb20sCpXMzW5oEBfZ5vyBhv244bPLflufZ6tLQe43ae47Z0nCnPOKMBNIAG0AAaQANoAA2cuwaqBrQYM/zAYE4Dc5Ngrj7n0dhla2BOw5znzR4NoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQAPrNFA0oAG6Dijc4IYG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABroNIABzeMXrvXjF7gQ8GaABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAGDqeBwYD++O++GPiBARpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANbK2B3dYBiYdI0QAaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2hANLAL/IMABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIHIAABvQBoBISAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEAiugEQEEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQgchgAroA/DlagQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABK49AQzoay8BAEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQOAwBDOjDcCUqBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIFrTwAD+tpLAAAQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABA5DAAP6MFyJCgEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDg2hPAgL72EgAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIHDEMCAPgxXokIAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQuPYEMKCvvQQAAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDgMAQwoA/DlagQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABK49AQzoay8BAEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQOAyBJgP6S0/cCLvdzv3cCE986TBJtUT9xEWfz40nQimNMe+L8ImWoKvLfCJcWD6VnFY3QUUIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAmdGoN2Adqaqmrs3LsmFjgb0jRvhxq5khH8pPHFjF27cEPP8kAZ0bz5fjBa3sLksLqv094mLAzNalRWVIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgTMnsNqAln53JnTJAD4smWhAXzwRTeadMX+HVntT9Ym4evuABnRs53IYDH3ddwMDel+C1IcABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQyBPYyoEPoVv+mq33nHkfRrUweH+mRmsOdsfyJMPeIDS3XmeBpDOln6Xwsf+OJ8InhsSJ93S89EW4Mj9GYxsuw6w719VIGpnR/PvXIO0bDMTWA46s8WmQ0tAcOQ267sOtXo2f7rrH6FFIO08eWTOOPbev4DmPlVsGbXrIJAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQGBCYE8DujeT1UmdmK3ufJB9a3D6871xLGarxpyk3B1QY1VN0qR4zKNrx5u03f5o4vbR4jOchxhSf9gpJGAODyZuzqCdMJGKOQNazOHU+I5xTUy/7/sWU8oZ0AnP/gsC2z9XJ8aZ5D0dK4OATQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEwKbGtDRELXGpjSXMzdNGrGON1mdEWuKD5ujAd2b1iaGjelN2m7fmuDxWSJx9bNPfWisYaOLO11hHCZGrgTLG9Bp+53hm6ysdix932Karow3raVMrGd45cYolkkTmh3LBkwUgQAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABK4RgU0N6Gh22kdFDNvW8O1X4A7n0tXIOcM0Nx7WgO4MVG2ji6/GrTdp/b7GHnNPVyHr+ebXaACbFdzNBrTmP7bkWfj9bF82MqBHHr2pPozXNM8xY7YgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCIwE9jSgU7M3mpZ+1ezY1rDyV81hORVNVLMa15usSXWzk7ZlVgs7A9abtH7fhJRsuj9qKGZrtR9pLb+XtLGHAd3FsQZwao4n7WgSrv85nrGeYZ5bAZ3y1eC8QgACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhBoJ7CXAe0N0JzZmaQSzdh0Ba03Q2dj9AG9QdrlciPcuJGaxz5Hv5/kpzvOxNXDra9pG+5xGzGIOxbbS7moGV71wXN5umM5njG/FgPalmntPOUgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCPQEVhvQncm6C4lB2q/2tSuc4zOQ1cj05/v9nZ6Pj4xOH8lRGilvQOuzlne71MhNzeB+xbV/xrSYtqYjqWnbmcX2vM0pxjd19fnOY3n/x/v6eDvDrmJA74ZHXzQ8XzrGkXLjSum0L13meQM65aY8i2Opq9dNW5YL2xCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAE2g1ob4SWjEc1lbW8MZcj7sEkFaP0RnjiiYuwiQGtj89w7TUZ0Gp8a85J3+oGtK5UtkZxYtp2nQ4XQ2wxejtTevCtswZ098cV01jezI6Jh6Ft6Xvkv9CAVnYxR2NEz4ylZ8t0ggAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCBgCTQZ0LYC20ciEM1fYwb3zeZWNB8pI9eMe4yIO8suBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEM6FPVQL/6OFkBnTt2SflPHz1ySYnQLAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIHCyBOYN6F2miBy7jOMljIfOp9SuHD8Ch+ERG7tdiIb0ofu7NH6ND+cgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBa0sg4y5nWFiT9bK2bVrHzMG2W9o+Zj6n1laJCcchAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBa0+gzYAWTGJ8WvNT0R3juLZlX4/Rbq6/Nge7fVn5XFa7tu9sQwACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDIEGg3oDOVOQQBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQKBHAgC6R4TgEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQjsRQADei98VIYABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIESAQzoEhmOQwACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwF4EMKD3wkdlCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQKBHAgC6R4TgEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQjsRQADei98VIYABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIESAQzoEhmOQwACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwF4EMKD3wkdlCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQKBHAgC6R4TgEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDA/8/e2x25rivrlvJIlrQJiuvDeTsm1Gs70C6UJ/dl+aMOJJDAlwmQlKqkKmnW2BFr8wdA/oxMgGSKxQkBCEAAAt8iQAH6W/gYDAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAlsEKEBvkeE8BCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIfIsABehv4WMwBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIbBGgAL1FhvMQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCDwLQIUoL+Fj8EQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCCwRYAC9BYZzkMAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMC3CFCA/hY+BkMAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMAWAQrQW2Q4DwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAt8iQAH6W/gYDAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAlsEKEBvkeE8BCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIfIsABehv4WMwBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIbBH4egH6v4/r+XS6Xj63RD/o/E/p+ba5n9fL6XQ9lf/OH9f/vi3vSEDVd/54vqYjS2iHAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEILAiQAF6ReUL5z4vp+vp6dV4Nex9C9D/fZyvp9Pl+ozfLqrs85W6vOYK+xCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ+B0CtxWgPy9zwfCn3kz+KT3f4v/f9eN8uj7tbWRjkIuq/1IBuvpyb/3eis3pbXMK0N9KZAZDAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOChBChAPwQnBejvYXxcAfp7djAaAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQeCSBwwK0fVrCv21s2/Ymbn8zuRZf7dvHq29Ct37eHj9T4YXHKCO8Sdz1NLdd3up1WXtTO78pfL3mz2Nkn4K+6+rN4p0Cs9sjjLq8qS1+dsLf4P20T1KU70fH9uJxfaO3fVu66aiuDzvVn65bskTbT6eZj3Stu8ZRdIa3jAeLILfHY9gV5Mpb9NWn5mvWddI3yausnjvdjpgvvb3HIPmYdXQ57m79fEpgnfoEXziAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEbiJwWIA2KVI87FJ7cXUU+2oBbxxfSx8t5LUxvVbZir2lgNjPtWJhPw5jWkGyN3Zr2s6q+FnP+RArmi5sGoXblYxRdM0a6/GiPdhde9WC7Sgy94Kn2rNSYLKEq/VpLPbYXVuh1p3vBe1hw6TO+KuuJqPb2I61UNx8dYYT42v8ESAUoMUXMbOMuF5CQX6Oi8npdjVPsv352JnIuF5I7wY0tv14osQJCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhA4AYC3y5AxxpdLdzFc2pFLtTORcVrKxB6MdOK2FZknYupKtn3p+KnFSBbwXVZyPW3jL0oe4NNrqxvs1+x4Nq7pberp4L96Bj3lnbfYKeNc79c5F6MZj9sVCsw17iu42DcPfDK3AREnbcVoN3esQ06vJguhWGTrYIAACAASURBVOSqqnyv3Avot/jTYpXkLIvbwxT2IAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgRsIPL8AbcVI+ZyDvjmbCrLV3lQ0bMVP+8xCKhIu/QvF2lQsnQqjTUI4f0Nhd1KcbM5F9N4/9psLsb1j3Ak+edMNdi7Y++cqeoHfxdk2FopHk55PTFunWBzW/vb6c/i8yOx36u+KNfb+eQ0vct9UgN6Q2/LORU0/WmzJdrvYQgACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAjcReG4B2gqg/jZqsScWYOtnFvSbv4s+rQh5+azFxPgN6ZWPoqOPbf1CoVnGhvNVTyzQikwZNnZzez72nvH8XIj1fmn7rQJ0fgM6yQ6HtxRsqw85DrEAHd8AL23Kc/Z7oTfHLn3Go5htcvKPEiHnFnLN33ieAnRIAg4gAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIPAwAk8tQM8FwliAva8A7W/SyveiNzB4gfOj/ON+WqAMxckxONqZbSz9VufG+Ll9XaR1f/3NW7fzU0Wt9r9VgNYfAFbC9VwtzGqx2FqD/rVvuQBdP51Sit9FZrRh9jsWhE1n+FGg2ph1xLg1P0KMb/GHT3A0cmwgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIPBwAncUoGMRcXybWW2KhcRaaBzj6rG+DbsqEKZib3oTNstU7X2/jSmfm4jF1FY81aJ0kl9kxDdi25hJVte2LlBbITQWy6Pc/O1plZf2FzZ6MXvl3zi38NeK6SMmSVN9qzgUjJsMr5q3YvzRG9BelL98pH+I0t9cPvgHBq+ZXztWvTUX0hveoQDtjNXf7E+OdyVisjVPMiiOIQABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgUMCtxWgveho3+FtxbydomivVXox17/fe/64foTPMdxfgC4eWSE3FDBnP2sfLTx6n1FQ9u8hq721V+xT2ou8Udh1Wb6t/ad2L5qK///5kGUhVhrTbvWnfku72nsDO5MRfRn/QF9SIIf+Q4Hz0aKvF5bjuRaTBNLlZC6rwrH31R8N9NzpdLnaG+1BR2VQ7WyF6FSALm5FOafr0vZUbLYx6ZwgYhcCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhC4gcCNBegbJL1YFyvYUkB8sahgDgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIPCXCPyjBejV28F/Kaz4CgEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDg9wkcF6BPiy7l3CudTxzrJxfO1cZn2pn09sNH8SkC39n+R3F4NTk90OxAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACewQW1eVFdy2Cvtq+mvuTtj1b77PlK6uf1KV632Vf+bAPAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEI3EzgtgJ0EVeKhVowdBW/ed5t0O1P2KP6fP9Rel1e3j5K/pacoq+05f9t9f9r5zMXjiEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIFDAouK4+EYOkAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEDglQgD5ERAcIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhD4CgEK0F+hxhgIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhA4JEAB+hARHSAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOArBChAf4UaYyAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOCQAAXoQ0R0gAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAga8QoAD9FWqMgQAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgUMCFKAPEdEBAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEvkKAAvRXqDEGAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEDglQgD5ERAcIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhD4CgEK0F+hxhgIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhA4JEAB+hARHSAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOArBChAf4UaYyAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOCQAAXoQ0R0gAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAga8QoAD9FWqMgQAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgUMCFKAPEdEBAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEvkKAAvRXqDEGAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEDglQgD5ERAcIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhD4CgEK0F+hxhgIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhA4JEAB+hARHSAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOArBChAf4UaYyAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOCQAAXoQ0R0gMC/QuC/68f5dD1//He9XnVf/avnT5dPPck+BCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAS+ROC2AvR/H9fz6XQ99f8u17k81QpXm30+r5feVmSdr1YHW5j938fZdN1eAzvSfb1ePy9ivxfhFsrDqVtsvkF3kNkOnOmuk0N2LRquBPm5bOsqRrnPdgxcatiazXeOCQIec/B50Vz8fXse49UPSbEYXq6fZT6cP66lFB3/13JuNy/jCI4gAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEILBF4IYCdClIaZGvFahC8WouWtUi4SiClmOtaeX2amAskGr/LQf8TU59Y3OSbcVn8aEVf4/kH9t87PfK7mpfK6LuGGGF+PPZiv/7BehbYlTZqpxa6B8xWtkazr1AAXqKbbEp5GKw+AUPahx2wv50m2vcZT48XSMKIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABP4qgRsK0As0uaCbj8uQoyLvot2Ki6WYuGhbWFFPHeqei8RlYNe1KXjRkO061L2Q0ces7RojvFA5F45Hn529rqf1ycfltPlzRyHy3v475n2t6YssvqbsSaM8rk8Sj1gIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCLwQgYcUoOubuvnP+Q8KrLmYq1D22rSf1VDPi08JqO510fLut3+L3mTXl/zu9quN/WTfsQK5vSa7sr+N3Xnzd/Kv2f7QN6BNZilgVxv9Ey357d5qi342o+yPN6/rW83evlcQP/J7zXSwtCC27yB/2tZsdoOtSO92+LbZk2JfA5WKyUc8FvI1HrdzaD+gXD7rDynl0zY9F2IsxvmWWs2PGqsRA/XH4ziNbfY7riaRDQQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAENgl8qQCdi5tWOOsFMNe1LgZ6a/0m80axcVns6yPDzrHuVQHXvwmdC3BB9HyQ3iI+1j2LGGd2+Jget21l/0EhtvHT4mbR2wvBl8+2v8F/GBn3eoG1ne7FzCGn6sjH7ovbMI4LQy1orpmKGb2IO3SM1jVTk9mVtD6n9B3wFNspP5c5uSpAl8L1sC3zuF7TGDN+tjvPseFj3TOfSuG5+1XOF9mDresaeZB0F598/OTfbJN/R92HZJs4hgAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIBAJnB/AboVqkZRa/tzFrHwp6prISwWz6R9KoZJW9rdKliq7lqs08KcFyH1XBI8Hc4236J7EtNPLAp81lbPD75V7zjuAtJOs8//ocetKmEv4ObiZRK3OrS4jOJqfiO8Dql2uHqNg7VnGVlPKL7nxnbc8qO+qSv2XNdMow2tT/rBxAq+4Vz04xZfb+qzKkCbPzkXk/6EYs7p1KEdBt8bN4+NjjD/c8MtsVAh7EMAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAIBG4swC9Lt5ZkSsU74qWdTGwtBwWz5aFslRgbW+Z3qa72eLF2dPperlc+mcgqj3+yYX0ZmwDtrL5Nt2JeD9c89kqhB4XoLtg26n2LoqzHqdexM2FzygnHNkYkbkTJ69l5jd583HPE4mNfp4j6J8OPCfchzVTY+EGbeXlA9+A7qrM3lxIzsf+Nv7Iv/4JjPyWtvi/zr3xmRiVoT/01LwoupxZFTrOZzsk3qKfXQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEI3ELgrgJ0LVLFwlVRsi6G1WJgLpzWAuRBUWtZ2Fy7c49ulTAXerU17m/Z/FXdVfpOsTQUY7UgOLOPlupRlD8XfkvfWgzNMVIpYf8LBWj/bMMoiGrso42m6963bkOuLOR5fvaq8LqPv7087IyfBvH2LqYae72UHzM+G6Vgi5PLBed87AXoe2K7MecW+i1Hu4FuU2NQ8qy1rft5f7YQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEPgagZsL0FagSm9NdpX57dHSsCiGbRVyuxzfWYz1pml7o+44rhbgbim87tr8Jd1uyUYh1Jv79s4icR8XffxesbwJtbhIAXkZp1hgLXq3Oce+puVbBehWmE0F11hcXXO3OKdxHWU1LBabV+du4OFF/6BqlUdR+XS0jOeCXfQ9iZH+S3mpO4cQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACELiXwE0F6N0irGmshUR/m7KcmgpaVuySt0X3LF0W8rYG3KA7DZ1sS+398NDm+3V32Vufghgd2l7VEYu4rYgaPqcR36CdYrbyJZ+zYykwZ1u+WIDWt4rrvtua+bXjrR86TL+PrcZZLKV/9Xv0qe3jTd/+yY9QAfZ/HFHfNi/7yiIXrt1Wyell3tZ+Q1093o2nuVb0qf4YjGUOL+Mpvpf2YUico832YFc55zlW1Gf50SSOIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAwEbihAD0KbVMhUYpZ/mZn76OFKy+2rj4tIf16sTD1C0WxyYVyItkoMq31kgqLwe6lwPEN62SL+Rfk7+uepLciXufk8oNMHXVbwbIWXtXPuXg595HiaQWViq5qh7/VLnJvKLiazsQ7FE+bDOdx+fi4nqWgnCy4Tj4suGkeldyJNuRCctNQ4pJkVV2jmB3zrHCosrp7N/Ao2tSHkdvNLs+HUPzOFBY/8LQuKrt85/nj4zwXnbsO9c3jKzmUeFCAnuPAGQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIF9AjcUoPcF0PqvEKgF0FEQfYRftXjeC7RN5FzYfYSu78jY8N1+LJCC+3dUMBYCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAn+QAAXoPxj0pcuLN4CX/e462d4ODxXo1bm7hD6hc3v7OLzxuzr3BNWIhAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAP0yAAvQ/HNyXcC19YsM+tREK0t+w8nS6Xst/+X9fPH/pn6aon6Ew2Q+Un828W/4kgBMQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEHhtAovq3WsbjHV/mIAWg//a/h8OO65DAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIvC8BCtDvG7u/afkX326eYL2TnMl4TkAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhA4D0IUIB+jzhhJQQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBtyNAAfrtQobBEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAATegwAF6PeIE1ZCAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEHg7AhSg3y5kGAwBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhA4D0IUIB+jzhhJQQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBtyNAAfrtQobBEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAATegwAF6PeIE1ZCAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEHg7AhSg3y5kGAwBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhA4D0IHBag/+f/+7/X8h//gwAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQjcQ4AC9D206AsBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAI3E6AAfTMqOkIAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMA9BChA30OLvhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIHAzAQrQN6OiIwQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCNxDgAL0PbToCwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAjcToAB9Myo6QgACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwD0EKEAf0vrv+nE+XU+n0/V0/rj+d9ifDhCAgBL4vJyup8unnmK/E6jry/mDlaUjYQcCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBf4rAAwvQn9dLKdKm/96+7vR5uZ5Olyvls5b3hUcoxN9WQPvv4/wzHCf73ni+/vdxPZ9O13efQ+9fgC5r2/n6nBrxbfPnjbMY0yEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhD44wQeXoAOxTIr3p6ub/12379U0HxEsr86j1e37xExeDMZFKD3A1b4vPUaue8erRCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQj8cQLPLUAXuFaE1jeI05vSsWId3qLWokx5g/b88dk/hxGGeRBNl7+FvaNT3+AtYy6f1/qGbh3req1wJm901/PySY78WY4my8e5HJV9Cm9SFhaX62d703X1mY8wNtstti15XK/mV7HDbSo63C7DprrD27bFz/P147O+hVveAv/f8ikF0an7KlN19U8vFDbd/oXf6S3zIKOPM4eu53KssW7OhzHFznY+MEx6PHXmbcpTtWEZ55QXxqm9NbvJuEyP8oazjtU3bYsNcqw+6/kkP8fi8um+VFm38fAxcU4UTvs2+5xvuXL+uH7sfIIjxMwZm586fysf96vYX/Z1rLddry1v/1P7hWFxIPHyPLEcyLH9P/9Pyvlhl+oPfyVR5J8/rp/21r/nodoT52CRM+yfM5EzEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDgnQk8vwB9rYWXWguMhaTr1CaFIisSjWMvmm0VWmtRafQvhe9a1Kn6R4GnFftcUCvq9XY7jnJG4bQW30bBKvmTZZXMsHOjaGV+eKGt+T/kJ1sXY83sxCbr0IScuIWxRd+wLcppnLTd/en2lxORQfSvuN9YFl/6uOrnOI5ci4wejyS/Fw89fuaPfKYi6PFio/iocDb3UxyaDT3uFpdYNDS/3SaLq+fQHuPmtxSTragZOKkc31fDq61ddYjvLL/yO+JRYiq6DmTONqd4yI8BarnlW/dVWlLeL3NMfywJ9s15G3Iy50ubgz3fFrGt65TwsLQ6Sz7H/J1ytBXtuw5xtexSgE5AOIQABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDgnyLwAwXoWhAahdNY/IqFO2UbC2vb/eqYzfZckCzdtcA1tUe9sUhW2mIhKrRPslbFJZWh+9UPK+a1auJWYWr2VRgrQi+U9epkaax9l8WwRSEvDHV2oWio8rbtCJxCgbYZrDFJPiiTuYCq+lts1b6p4JiErw4XcdzPmRznHQ6BcR6XcjNwqnk5xW1hq+aN7purX+HRirSeC5NMjd2GPb14r7xtXJpPpV3lVaPtLx/c9638r+0L9sJ8Hlv/SqD/GLKwfy5Ab+loa5vpi+uc5bDmpXCYeEobuxCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhA4N0J/EABuhbOrHhlhaXFZxy8stWKY/pph9F07p9UWEG3Ao93lg5WcMqFHy0QTQWnVFzS9oV9ZqvL175mQ5Wl/tR9L7rNBehRIKtjvegmLoVPD6jshfv10yKpIRS8ppi4bYmDG7DhY7VTYu39fRvGzX7HwvKCm/ugsWuyJ388Hq5b4rbi6d18e3/OtCJmsNE5ekFV8360BduLAcG/zKnytZg3XWbr4rMo7uckv+uYP63h/ttWmHmOuXuTTLF5xa70XxagiyLJP5d/fwFaC/mrvB0cl7Zobup+BzLG11MSh8B+uwBdXfUcmIvTHq+ukh0IQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIPCPEHh+AdoKTPuFmcqyFnV6ESq9dTkKs2vym+2rgpLaNLWnAlZoz4WoZEvo27za/b7rLE/9mAp9TZ32SRZMh3Pf6p8VvKxwOIqhtfjpx4mDS558FHnt7eoRQx/UCo29MDz7rUXHXCQMx1LsdOmB02Sf9/LirnweQprC7kpGOeefI1m0m41SjOwFxV3GWjhtFgT/FpysWznfPgGysEV9CWy0oeybrhWPKn/EMR5PMtXmhT3GZgjLVtRj49tyz/a1SKs5lor9NlrbF3krMZjnQ5Pnubmw/6Y3oNUr5aHn277xcH2Ldk5BAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIF/icBzC9CtwNWLca2oPI4FpRSJ7KwVoUZxbFU4ktHtTUovntaC5yiyDjn+CYr+RuZUcEoFrNBe2/rYYEAustZGs9sLl7l/+MSC9G/Fujy2HFuTsRFfJ7njRJUh/utY2x+FvtrX5SYOLjKNcZ4e01xcu+0b0Mq17rs8/054Z74o7oWC6GSfG162WtDNeqRfy9tRM1X7VnEu7c5N5JhKKVxbzfd81X+IMthe+gf/1F6VW+0x+yZbtd+iwB2aN+SbTPHHmI4c2rU529PG9vgF/XKgficZnsOeE37c42M63N4WK5lzISdD36K/Ftddtv0QMhWHa5+uz1LgFL4BLZ6kGIYWOzD7u7CUW3N3zkAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgbcm8PACtP+5ft16UUgZ1WKO9vPijxeWrO18uV7Oo+gVizYqb+yH8VKA8jc9u85e/NkqJg69c0HKC1z+5/TyeYFS3JqKV+0NS3k7tr9JGwqi1Y/spxXPfKzK9sKet+VvUzcsVd6HfUPX/Y/uqx8X+ca1FDkH4lIhHbJMUD32GIb2YpsrC2xa4fOjFGebfvWtFSBr2/l6ucjnV7RQ2eyKBdFkX+KU7RzHwclWRFQ2n6ND8KWdDjbXccN1laOMFwXi4F/j9J8XplWO2HOgO/i4yWO4V/bCXEpzMfJ228YPGfVt9mbr5XP5GZhJh/6jgln/5TP8Q337Od3y9uPjevbc0rWgKN5jsIptsGf4GeZm0eU5HGJono45YzYNGX2+eLKU7vwPAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQj8QwQeWID+h6j8Q67kgvZruCaF1d8yaKPQ+DVz6o8qoYY4FSG/JplRM4H9nG4FaKnPzxI4AwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIPBTBChA/xTpX9KzX6z7JaMWb37/tCXl7dVQMP6OAVZsTm/721u2+qbrdxQwVgns5zQFaGXFPgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ+G0CFKB/OwJP1r9frHuy8k3xL/AG9KZtX2xIn3UYn1n5ojyGbRLYz2kK0JvgaIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAr9AgAL0L0BHJQQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBv0CAAvRfiDI+QgACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhD4BQIUoH8BOiohAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCPwFAhSg/0KU8RECEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwC8QoAD9C9BRCQEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDgLxCgAP0XooyPEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAR+gQAF6F+AjkoIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAn+BAAXovxBlfIQABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQg8AsEKED/AnRUQgACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhD4CwQoQP+FKOMjBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIFfIEAB+hegoxICEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwF8gQAH6L0QZHyEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEI/AIBCtC/AB2VEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAT+AgEK0H8hyvgIAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOAXCFCA/gXoqIQABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQg8BcIUID+C1HGRwhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACv0CAAvQvQEclBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIG/QIAC9F+IMj5CAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEPgFAhSgfwE6KiEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEI/AUCFKD/QpTxEQIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDALxCgAP0L0FEJAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOAvEKAA/ReijI8QgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABH6BAAXoX4COSghAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACf4EABeh3jfLn5Xo6f1z/M/s/r5fT+fpRD273KMi4fdijev73cRYfjqR+0ccjsY9sLzxPJ/vv8vlIwf+6rDeI7b8eAvx7eQL3rZcPcOe/j+v5K9eVB6j+F0VY/B58YfjxnPgXA4NPEIAABCAAAQhAAAIQgMCPEHhYAfrzcrqe8sOVFeTmwuiy7667pUB1up7vrrBGofawdrpcvTZY7PiuzKjhB49C8fiLBbwg4wdtb6r2Hp7nh/Uv+vhjbv13/Ti/cT5dr9c6P2oB/STz5KsI83zblvNisf3OvLhxrK2Bp9NVl8zI3+Nw2vmRpuac/+gxxazY0n4QKdtb1jq3YeprxchbbKpRdv+q/nQNyLIUgiZJsr/K3u7WzAAAIABJREFUaut3lmF+Fj31WqF+j/2x9quah+ybrVl+tWViuex7bIXFpv/oeNz/2z2eUID2/PKYhNDnmIbG5E3IjZRfqevth3U+7am9Xdbc03x/sPAfz4nZLc5AAAIQgAAEIAABCEAAAhC4icDDCtDXxUO1P2zGB/DnPuTd5HXrRAFa36K+h9xj+u49PM8P6y9WpJwQvE5eT6bdcsLmrxRySjHowcWSbTNeLLaFxVcLfUdjW5Ht8lmLk/uIa07F9XNQtCKvCLBjtzsXD7veMT7uebH0c/FDSra12jX94NgE5nldrwNenM2yXO/izzcW15Ruc/avN8jOLX2k+/d2s1/2i871XArjHpOmYF7bbtOcud426hu9Hs2vyBMWMS9KTqX1J/1A0z0xu/THm8/rReT2fnfvPHcN/2rcd904Wm92B9MIAQhAAAIQgAAEIAABCEDg5wg8rgB9zQ/g7WHukoo59vDoxYj81qU8gAYG8cGwPMiVooy+ZVfrMLVfLNiIXf1hrZ7zt7DKttdxrOgx3vTr58WeVSEgFIPaA3KXL0LmsWKf6PBd9TEUMrovpWeRscXuGjitZHyWT2H4m5Jia5Fs9nqbcqqNtcDS2sfQEofz9eOz/Al3YdniHbhcrh/LT3DUGHZ7+pubzccuc6Ow023d5nG9Rh2aL9v+Np/CG5Yrv8TfzVza4NPmUPd9ALU4rHO+Z4r9lYCPHUOjryH+PrRszdYxL7XJ9pMvymyTZ8hR1+FzS+Ozn78xJj6u+hXt0Lm043ex6/IZctvlhPlWcmmAFCRJdutz21gXo7b6ubTNMWkxqOoWzGx+VT7GLNke1qikahxucXXutWeQ1eZ1ZVjHR9Xia84JX2NWBcTs/zCyLEzHn4e4pY/r7+uGXAssZcuxxjtyUJMCE5d7uaS1OfFpMZ3nrQmQ9TWtl8W3wkzHR+hx3fc12AxWfzTH4/nLR2Lc4hxtrWN8/rTssLUomaOo6v5ufFZym4jdcXmd0XgWmSV+NR+rHy2eybeTXE/jvJY1soxZxUBlSV77nFR5K27OV9eeMvb8UX8cKu2d7WI+zaA5AwEIQAACEIAABCAAAQhA4PcJPLAAXQud/YHKHsIu10/bjod2ewjzh7JUYAhtgU19GPWHLusnD2H1uD4YTjJUR3pYKw+C3d6iL9m6WZTL/bT4bm3ygNjaXM9kn44NPtfir4/zIl8/Dr4silFNVtHXx7TCaz82NsIg2a5cTZz191gWnfIwbm1+XOPVC882OBUUmq6tgqjp9oBX5bXA6rmTuOZYzZwbkFZUGg/3xS7Jnckn9zf71I67jfV4HKbizb18Ul7UWIy8irGpuntcy9jGKRbFcr/BpP6IMRf1K/ryKQfn4PNk2DLraHlQfPZ4lXj7vhfn+vF2/u7FdYqxMJ5tkjy3fvlY/FO7FVHbL7J7nFOczN7u12JwP1WLYENOb2g7i1g1u22MzR+fbz52yCw2jnyo7RMvHxa2C70er5YDMfdGPlR9q1gOmTY2Oy1xC6ZsnS+dzH+JWRjYDm7oM/liOodcyyPJfTveim8Z29uqz1687rFQm3S/mBz8HczMG+sr89OPnWU7Hofx+/pmd2tcxsBjnOwf877EVfJNbDV5fVz2YxWYdk5kzL1GLs9tlU28vrReNzDVcdF2j9nQGNvbj7kDcv2BIB93TtUHj73JkvuWGm/PtRTvtK5MY93EkHN+ki0EIAABCEAAAhCAAAQgAIHXI/DQAnR4WCsPRvZgFh/qtDCi+xXNqnhRWqIM0+MPfdYsxb70AKoP3rk4lPVPcpPeEb70sCgPgbOMWkj2wkRgZAL3HrSHxrK37csWtzh+X0btO3RE5rU1+a3iA/fFWGuXAsZU8FBhjZnG2B7I/WE925p+/LDmLSZb5xc2h4L93B5jGdvnPNB23W9+b/FpDCZ5ynsxthFKb1+24pAWi5r6uql21TfwRqzyPCl9R55s8TzQFYpP2zJm3dJXGRzZJHM0rwNefO/ppn0Dn9VBZeZFpln2aowR3H9LNPk2SQn8vLWwKcXxZFNrjvnqY/J2Pbb0svHtTeHOahoua3FvGzJH3vTGkkzjryTkdD3vb8zXbedsfGLb+FGpCTliuFzfh61FypR/W7aWzkFfiUWdQ2HuSm6F82Zy1W1sTdaYg1W8FJWndrVb5Jhct03s6UXS3sE+vRLiGvzxfm2rbbq/YpaG1kO1d+5wS65aLlk+juvCLtNVvIPtmVs+jhxrvDVGc3/N9y3bLKfNDpUVr4Hz2MZM8mmmyBkIQAACEIAABCAAAQhAAAKvQ+ChBWh9ANcH9/HwJMWj9jDY/9y0/wn0eJgcmOKD3ZDnPWa5tVCh5+eCmNpYJI0H2ljYCA/lXeV4203lmIw8QB4SzfZQACw26huVrqBsq9+BkcsWmfuf4LhVRtU72K7tUl/nApHHLsbLJBd7U9FjZjF8H3b4uRRLqwWcw48cgVMqTLgUzdF+znaO/N3wqccytu/nUuxb1cd/MK770uK9y2PB1mRaUSPmssntNkcCelTtLwWRamsv/LVO3Z5QwFEJ83yzMX2eF7u84DLHtkqqujuLPjbm2TTXj/wOc6doSvGY2pNf7e1EtavzORzrstb51ltX/6irN5btomCl60CYp21cj5nli+eFs3Thq3jnc9X2qeBrIlaxHHy7Da6ubLeYmZ2eIzrA/c+239tnHQNlp/smfcnd9Qon9UnGqLyyrznk+zblF74bO5+7ItO1D9ktPn2+uJ7BcsxFZ7hgYTq8vcUpyBxtUfc477blrfnu17K5UdaG3DgfV1+qzl2meZ6bKM3XkadVywHHKQZ5fLun2FzD5QcOi7fHSbY7Y6v54z5kJsMZCEAAAhCAAAQgAAEIQAACr0PgsQXo/oBXHsTkIdQf1PShvBV8e+Fml0l8sJuLGPoQKQWNpC8XOsZDc1U+y90zynX6dluGyW2FA92vI+pD7upZPD+kh+PgW7RBrQ5jGvNeOAoymjW98BWZN+/GP1CWixPheDHWc0CMm1mMxjkWs4/aJ8dySMp7s5zaY2FzKL4u2gO/2K62ZQumgmfpsOCj42Z54sfmWOmjwm7Zl3iu2I682tGhfMp+Lzh7McsLYtsyVrqD+a7Dt9a4La8256JNjF1eJ4K+kBOlpY7t61iwI46MR8XGjR+ehH0cI0erPpIHIz5jzCFL65r8Kedy7LbO2fiVXyMelsdeRLX+8U3PdqpuVnq9w8p/b/PtYZ8UdxsX/Z+YCWNXo1ufp2Xbc6JfFweHMsb76vi+v9AT2C3ah60rv7rksGMybV4uxig/3S8S8rHnvW+DlnhguZlyoPewmMu9Q2/Y2xk5t8u0x0FkBT8yg3ws48qujfU1zE5Mb5Gbr5tF5Crf8mSSFXXt+xX7cgQBCEAAAhCAAAQgAAEIQOAVCTy4AN0eqs/n8L1X/xP3czn/8V/nMB5++6mNnfggOD+MxQd7fxPwfE7fQU0Px/pwaIrvfPi18eWNMH2YnmTUh+Pud2p3GXMBWh5Oq3FWsFoXj7P/jvEGGf0f+fMH6lEUM9u2fDM/xsN3jaUXDmK8qjWJgz1wJ3ZuthdnVPfiExyaB/fmUudoRYnqx66/q+JFYdBtTD6nOItrxbupUNHniMwPHaO+Dp7OO7EtrMyuqmf4qhLjfvFdc9D0Nd8mti12tX/WUY5bXggflVc017z3/NnK37aeaOE6ml0k2WdG4lzPNqVBYldtqf27/xY7ty2NbW8/976NRZzfW2NVVo1ZlyNNUx56m9nlcZp9tHEu0Pp6fvjclmOXOW2r3O5Pac+yPH6e+4lBtj/EPuSOCd8uxO/FweQc+HNDn2xr9rW0BxYmcye+TWe51ulUrnrSdXHBdYQjzWmTK+vlwg61dfJrCI57xYYWxzim5Zd//zrFoq4J6mO1t7zFHXgFbXPOavO0zmij7Jd+QYfatsvUfRrxW/mssmO7GFF2pxhU+T4FSxcb305U/3z+5nmV4j2p8r/2iQ23MoujOIIABCAAAQhAAAIQgAAEIPDzBB5egK4PZaf2aYThkD2I+cPsOB2+K1r/BHk8HI5u8cHOHrr0KW9RnFzqk4dtk+0P9fomoj3Ayp/ALmzudrW++sBqbUlGbq+2VR3+L9sHd1yB2Ff+MajLRR5Cgy/l4VWLAS7AH5Ldn4WMy2f49MiereMfpKry1Y/T5SI2xHh1a9SfUvQIPvRebScXNGYfcx74A77/KXt44zaIH7JzwST4FJgufAr2b7Qv/2R90dfsi3apbdlXL7z2Ipey1Xxuxe7BZJ6bFU3WHedhZhvzNY7tObTg43acL5fruReWy/iN/LUUPqdPFUTblnN9z+9gV/E+x6Mem63R0YZKP5dyuV5CkfJgbIqT8+hqWns/rhqD3tEWuXsh0Yfsx8x7+TbJannrscyywtxqNntf5+m+hb5FXeEv82KMc1vaNvWrY1rslxxTDlmfdC6pqOb4+li2sX/JrWCfyYz5F0V6/FOf5kuQVZUHFkG/+pjXy4Ud2da4lo3idTyv/rrtziHOyzAurPeVQG1XeZFMjnvPAUvodf5NuWMi1U63VXRNeeM21XGXj/Kdco/5Ok4ah+B3GRd+eNHxTf7nsMXGtglb5pBf7933MZfLmJmB54vNv9i5kvgoa6PaMHSzBwEIQAACEIAABCAAAQhA4JUIPL4A/UrePduWGwsczzYD+RCAAAQgAIHfJGBFUi/O/qYhm7rnAvFmVxogAAEIQAACEIAABCAAAQhA4KEEKEB/A+frP3B/wzmGQgACEIAABG4iUIu7/sbuTUN+vBMF6B9HjkIIQAACEIAABCAAAQhAAAKNAAXoL6fCOzxwf9k5BkIAAhCAAARuI/AWfw1EAfq2YNILAhCAAAQgAAEIQAACEIDA4wlQgH48UyRCAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDA9XqlAE0aQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwFMIUIB+ClaEQgACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAVocgACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAASeQoAC9FOwIhQCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQoQJMDEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQg8BQCFKCfghWhEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgQAGaHIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIGnEKAA/RSsCIUABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEK0OQABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIPIUABeinYEUoBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIUIAmByAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOApBChAPwUrQiEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQIACNDkAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACTyFAAfopWBEKAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACFKDJAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEHgKAQrQT8GKUAhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEKAATQ5AAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAUwhQgH4KVoRCAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABWhyAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABJ5CgAL0U7AiFAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABChAkwMQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCDwFAIUoJ+CFaEQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCDwfgXo/z6u59Pl+mmx++/6cT5dL/Xge9H8vFxP54/rf9+TMo3+vJyu54/HSP3v43w9nU7X0+l8fZDIyd7vnCi+Vvs8Pt+RxtiXIRDm3G9Z9cC5/lsuNL02jx+yaP2yI6h/IoF/J9+fCOlrosu1vt9DRBGPvF4HyS+xhgaLpoNXv7+YDP7nT3xeL6cH3d/+86xw8FUJsK78bmTi/WZZU17l+fE173Gedg/wlDT4JYZPqpd8CdEr2fIlBxj0NAJvcN/9NN93BIc17hcZPbAAnW+WH7cwWmHTi8MB1p6OvbZFZB6xiAXbqo4Q6IXa209lvreP/JGe5vur3Nj8iMf/qJLFvFnk9decr7LrjxT3/liR7FrYZOvEvYVdK0a5LU/I34Wd8YHgPpKPW09mvfVBcfx49Exds/YXP/OI68NdLqZ8z2Mtb5+Qr1nPI4/vYWjz5knFN2M38lxdfFTOT3IW64Dq/f39F7+/OAR0MF8Ox79ihx+Mycvn55Pi8+11dJF3O+vLk7wIYsvaE+6x/Nkp9Lr1oOTgd64zP5jDt7r0z/erzP3Fp3i/+d14fgPedP1fzJ1viH/U0OnarYKfeV+ievb2w5oVGdrc/9Z8XymOOqzHFMvVuB869yRb6vPQWEv10TK32Xr7cO5H/OI8P+r90u3Puv94ltyXhrkwLq1bYY37RUZvUYAOOAOsxcLYO++19U5j5xGLWLCtig6BHtq+sPeLNw63WLvw/ZZh9Hk1Aot587DYVtl+Y1w8v/2GKdn1CJtMhha5Pq+XR99ELOyMDwT3xf9x68mx3p/UdWzNL/d4xPXhLhdSvt819kU7/zjDDQ7Fjie/AT3NncU6sGHdL51+8fuLQyr/4Hy51gdMffA9xPDVDi+fn1917NnjXi3vqj3jHqsef/2vO7+7Lnx3/LPj9+/Lj/ebvxiP6fr/anOn5sJ07X7pFPkJhgsdUyx/EdIzbCnXQ3kWrAXn8dKCHUv79drW2Y37yl+k8x6qn3X/8Sy570F108qwxv0io+cUoM2h8cvR6pMRAcD1ep0mtMmov7yHC2iAtVgYC/Id/UVvfztAF5CwiLXFxO/8S5t9+qKO9dMa3bpAzbKrn5/2qZAqI79NUB8yuvyV8KS/30xmP3VsGXP5rAW+U/sMSDunttqNqspXGergimvrq/LMj6WM6Oe4QRYlEvN+1mzzhd8Xeefs56vsoFZlJU6hn/ruMfYOadzS5m7orTt7HKJ/rq/wPX+MHHLzQi6nt1RiTJxTlF/yI/wv+dvnrZ2/XD+VVRobbXF9QXqZmDYP3C9rDfGd5+5QU8eW4+ib50LbjgGxn851N8v8yvPRG2dbgt2JlajtAiY7mw12XuZmmTNh/FJ2zJtpjGk94ltkXK6fKl+5lFjY8Y4uzYFkd/R3lQNVrvpqY7oNB/nZyd6+E22KnEvOXj5V5zoXYm6fbF2tuMvnoEb+aX7cKtvkBKZug+e7xkKYWgz9uPQt47Svyyka1Eex/wBj8FuCFs732NmvScYmMG/jwpjCzOUtfS+GFV+GD8c81XeRXwHbpwzqNfZ8/fg4KkCPtXbMs8pQY1xtjDnl56qumhvmqsdL/XUGLQ6Bm/g+hyn6qmIi58Gv2rUx99WmEhuPaTo/9BT9cj3w/rqu+D1HM/4wfmFstnvMsZ43CiWMLX3H+MjD50sdHHlLW5FXfFL/i/Oqx31WO3xfx4ktuzFoY9Xe88fH9ic4io7LZ7zGjQC1+TO4ad7WWHgOna//8z/+abfWv/lW+JRxalNQ0QrkPdelsY4d80ianFLkqWtC6dH8c93Vfrd5+NV/SNLYhOvSam1MsdaiwVbsVueTzs7BrgmiI3PS3NnKNaeUdCw5el/bLtYps93t2b4WTDH73/jc01kHffN9Up+jgZmsK228zT9lYWGXtTv53uWayvNYp0xezQ3nk3M8fLLQ5I41og7Xa0Ji1PMj6rBxQVbMT51zYe2w/FAecZz62VBN10O/pquOwbPa7yzsvB+k6+qQX/aiHUN24pFiZvLdp7DeDek+j/scMXvcTtXredrGphzqbngOdL0yLuXN8GPYY3upn8suturzll5PKqOROzXPIh+XU3QEvxM3t2arT+Sa/fNjZ1ilhVgX/4pOZajG5ftCYzl8WzHqLIrM88f1s38WNH5qtNihDF1t8FVzJcyj6ov19YF7th7Y4px9G2zYiIn37Vuzz5m3Z9BpbI3FZr5pHMI1quT/3r3Z0FvssRib7jn2dzE3piXeG/NvK3+MRbxXcE6BbV832zViIxdjnuu66FLTtsW7f9h2yh2Jg8dN2fecqnKPbO453sZFe9N8aaaOGA3bQz4rwzLvxKbQrwyf/OtK5HPE5VyNo4iq64+dKG3D1qKj56kzGqb+2N5zCtBmfpwck0cpiT4v5+vZHqJbT2m3YDrVAGtPx9xW5HTobUHrx11fHdcTIgffEjkuCN23YFs9W5M7Br4/4GUbFgnUZecbB9OlD781+YI/6SHQbur1nPkiE36SObT7DZSHwZO961v4PkYXpoPB5oSaeLQLuClNcfGLe7sI5Ek7FoDCReIV4hcnZcizHAvzT3wYzt2xt88h+lD6VrvNrnDBmt8crn2anxuxiP5tmV05jzj7AiiLZMoTkysX4+iH6qmye854DLuyvVgluxY+Br0hzvWi3dV0k6rM9YNVnU99TIj/np1deN1Z2JnjGWJnebeVrzXuyi9qm/nWOe/yqk9j/anHXV5hluLY24qiwMCCN94kXfgZbStHiamJHA+St+XnLHXrTOTq9o45bPmSLsrqf5Cb2Ey+JDa3yy5Mhk1DZ87NduwJGXjnvnqT2vZ93FCwu2fsQi5UG8v5kRMp32zOyY1NjndmWHwQHVFn5LLPM9mR9IZ1obWt57w/MI54aA5F+zy

Velykų margutis

Velykos – pati gražiausia ir labiausiai laukiama pavasario šventė. Smagiausias dalykas šiuo laikotarpiu yra margučių marginimas. Būdų tai daryti yra daugybė, bet vienas iš sudėtingiausių ir įdomiausių yra marginimas vašku. Būtent šio būdo mokysitės apsilankę muziejuje.


Programą organizuojame tik šventiniu laikotarpiu.

Trukmė - 60 min.

•  Kaina - 2 € vienam asmeniui.

Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

    

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-01 14:37Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!