Vaikams nuo 5 iki 10 metų

Vaikams nuo 5 iki 10 metų

Vaikus nuo 5 iki 10 metų kviečiame į šiai amžiaus grupei pritaikytas edukacines pamokėles apie Biržų krašto istoriją, tradicinius amatus, šventes.

Biržų istorija mažiesiems

Kviečiame į virtualią kelionę: iš paukščio skrydžio apžvelgti Biržus, stabtelėti ties įdomiais istorijos objektais - Biržų pilimi, Širvėnos ežeru, „užeiti“ į muziejų „Sėla“ ir susipažinti su įdomiausiais eksponatais. Krašto istorijos pamokas vėliau tęsite savarankiškai, nes kiekvienas vaikas gaus po užduočių knygelę - galės spalvinti, spręsti kryžiažodžius ar rasti kelią painiuose labirintuose. Kviečiame mažuosius į Muziejų! Jūs taip pat galite pasikviesti Muziejų į savo ugdymo įstaigą, nes darbuotojos turi galimybę su šia pamokėle atvykti pas Jus į svečius.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Iš ko padarytos Kalėdos?

Kodėl Adventas visada būna prieš Kalėdas? Kodėl per Kūčias valgomi tam tikri patiekalai? Kuo ypatinga Kūčių naktis?

Apsilankę pamokoje išgirsite atsakymus ne tik į šiuos, bet ir daugelį kitų klausimų. Atliksite įvairių užduočių, išgirsite įdomių istorijų apie Kalėdų eglutę ir jai nupiešite žaisliukų.

Programą organizuojame tik šventiniu laikotarpiu.

Trukmė - 45 min.
• Kaina -  2 € vienam asmeniui.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Lietuvos Nepriklausomybę švęskime kartu

Susipažinsite su Lietuvos Respublikos  pagrindiniais simboliais: herbu, vėliava ir jos spalvų reikšmėmis, Lietuvos istorijai ir tautiškumui svarbiomis datomis: vasario 16 d. ir kovo 11 d.  Sužinosite įdomių dalykų apie Biržų miestą,  iš paukščio skrydžio apžvelgsite  įžymiausias, gražiausias Biržų vietas, istorinius objektus, išgirsite legendų ir įdomių pasakojimų apie seną bei turtingą mūsų krašto istoriją.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Pažaiskim rašto istoriją

Kalba yra gamtos dovana žmogui. Šiandien kalbą priimame ne tik kaip  komunikacijos galimybę, bet ir kaip įprastą  gebėjimą: kalbėti, kvėpuoti, valgyti, girdėti, uosti. O ar pagalvojote, kokia yra rašto istorija? Kas sugalvojo raštą? Koks jis buvo pirmasis? Kaip žmonės išmoko rašto? Jei norite sužinoti apie tai, kviečiame dalyvauti  šiame užsiėmime. Išgirsite įdomių dalykų apie rašto atsiradimą ir raides, susipažinsite su seniausiais žinių perdavimo būdais, išbandysite daiktų raštą ir pasidarysite sėkmės amuletą.

Užsiėmimas skirtas I–VI klasių mokiniams ir šeimoms.

Trukmė - 60 min.

•  Kaina  - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.

Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

 

Seni daiktai prabyla

Senovėje mūsų proseneliai malė grūdus girnomis, sijojo miltus sietu, vandens kibirus nešė naščiais ir lininius marškinius lygino kočėlu. Dabar apie senuosius namų apyvokos reikmenis žinome tik iš pasakojimų. Apsilankę muziejuje tuos daiktus atidžiai apžiūrėsite, paliesite, o kai kuriuos bandysite ir panaudoti. Taip pat atliksite užduočių.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt
   

Slaptoji mokykla

Gūdžiais laikais, kai beveik visa Lietuva buvo Rusijos imperijos dalimi, kai buvo uždrausta lietuviška spauda ir uždarytos lietuviškos mokyklos, žmonės vaikus slapta mokė lietuviško rašto. Apsilankę pamokoje sužinosite, iš ko skaitė ir kaip rašė to meto mokiniai, kas juos mokė ir kokie pavojai grėsė lankantiems slaptąją mokyklą.

Trukmė - 60 min.
• Kaina - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

   

Susitikim prie žibalinės lempos

Kaip žmonės apšvietė savo būstus iki elektros atsiradimo? Ar žinai, kas yra diedas? Kam reikalingos balanos? Pamatysite įvairių žvakių, žibalinių bei karbitinių lempų. Namo grįšite ne tuščiomis - pasigaminę išskirtinį šviestuvą!

Trukmė - 60 min.

• Kaina - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.

• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Tvirtovės arsenalas - kunigaikščių Radvilų pasidižiavimas

Ar žinote, kas yra  arsenalas?  Kokie ginklai buvo  XVI–XVII a. Biržų tvirtovės arsenale? Kaip jais žmonės naudojosi? Susipažinę su senoviniais ginklais, juos virtualiai išbandysite: įsikūrę ant Biržų pilies įtvirtinimų ginsitės nuo puolančio virtualaus priešo.
Trukmė - 60 min.
• Kaina -  2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.
• Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Valstybės kūrimas. Kalba ir laisvė

„Žmogaus vergystė ar laisvė visuomet atsispindi jo kalboje“

Dainius Razauskas

 

Pamokos tikslas – atskleisti lietuvių kalbos svarbą, įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomybę, kalbos ir laisvės sąsajas. Pamoka skirta 1–4 klasių mokiniams.

Pirmoji  dalis. Kitoks žvilgsnis į Nepriklausomybės Akto signatarų – prezidento Antano Smetonos, biržiečių signatarų Alfonso Petrulio, Jokūbo Šerno – lietuvybės idėjas. Knygnešystės unikalumas ir kt.( faktai, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ eksponatai, skaidrės ).

Antroje dalyje, dirbdami aktyviai, patraukliais metodais, mokiniai pagilins žinias apie Lietuvos ir Biržų krašto svarbius istorijos, kultūros momentus.

                                                    VISŲ DOMEI !

Kreipiamės į Tamstas, kviesdami tapti pamokos sąnariais ir kartu išrišti, kaip „Sėlos“ muziejuje atsirado A. Smetonos biustas, kokią bylą prieš carinę Rusiją laimėjo Antanas Macijauskas, katram paminklas Pabiržėj pastatytas. Ir dėl ką kunigas Alfonsas Petrulis prašė žmonių melstis lietuviškai.

Bet svarbiausia – išsiaiškinsim, kodėl reikia mylėt gimtąją kalbą. Draugėn suėję ne tik kalbėsimės, bet ir slauniai būreliais susėdę kitus įdomius darbus atliksime.

            Trukmė - 60 min.

Kaina - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.

Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

Velykų margutis

Velykos – pati gražiausia ir labiausiai laukiama pavasario šventė. Smagiausias dalykas šiuo laikotarpiu yra margučių marginimas. Būdų tai daryti yra daugybė, bet vienas iš sudėtingiausių ir įdomiausių yra marginimas vašku. Būtent šio būdo mokysitės apsilankę muziejuje.

Programą organizuojame tik šventiniu laikotarpiu. Prašome atsinešti 2–4 kietai virtus kiaušinius.

Trukmė - 60 min.

•  Kaina - 2 € vienam asmeniui; priimame ne mažesnes nei 10 asmenų grupes.

Užsakymai priimami tel. +370 450 33390 arba el. paštu: uzsakymai@birzumuziejus.lt

    

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-29 08:16Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!