Metrikai

Metrikai

Turite galimybę vartyti suskaitmenintas įvairių konfesijų Biržų krašto bažnyčių metrikų knygas.


Biržų krašto evangelikų reformatų metrikai

      Biržų evangelikų reformatų

*

*
*

Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų

1703–1729 m. N. Radviliškio įvairūs metrikai I dalis
1703–1729 m. N. Radviliškio įvairūs metrikai II dalis
1703–1729 m. N. Radviliškio įvairūs metrikai III dalis
1774–1789 m. N. Radviliškio paprapijos komunikavimo
1789–1804 m. N. Radviliškio parapijos komunikavimo
1804–1813 m. N. Radviliškio parapijos komunikavimo
1846–1851 m. N. Radviliškio parapijos gimimo ir krikšto
1846–1864 m. N. Radviliškio užsakų, jungtuvių
1846–1862 m. N. Radviliškio mirimo
1847–1849, 1856–1863 N. Radviliškio parapijos konfirmantų
1850–1853 N. Radviliškio komunikavimo
1851–1864 m. N. Radviliškio parapijos gimimo ir krikšto
1853–1865 m. N. Radviliškio parapijos komunikavimo
1894–1904 m.  N. Radviliškio parapijos gimimo ir krikšto
1921–1936 m. N. Radviliškio parapijos komunikavimo

Papilio evangelikų reformatų
*

Biržų krašto katalikų metrikai

Biržų katalikų bažnyčios

1830–1838 m. Biržų katalikų krikšto (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1838–1846 m. Biržų katalikų krikšto (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1846–1848 m. Biržų katalikų krikšto (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1850–1860 m. Biržų katalikų krikšto (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1827–1831 m. Biržų katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1831–1836 m. Biržų katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1836–1838 m. Biržų katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1838–1842 m. Biržų katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1847–1853 m. Biržų katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1866–1875 m. Biržų katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
*
1855–1878 m. Biržų katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1878–1894 m. Biržų katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
1762–1789 m. Biržų katalikų mirimo
1834–1841 m. Biržų katalikų mirimo (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1841–1847 m. Biržų katalikų mirimo (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1847–1848 m. Biržų katalikų mirimo (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1855–1875 m. Biržų katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1924–1929 m. Biržų katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1806–1838 m. Biržų katalikų parapijiečių sąrašai (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1838–1868 m. Biržų katalikų parapijiečių sąrašai (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1839 m. Biržų katalikų parapijiečių sąrašai

Kupreliškio katalikų bažnyčios

1839–1848 m. Kupreliškio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1853–1863 m. Kupreliškio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1863–1870 m. Kupreliškio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1870–1879 m. Kupreliškio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1879–1894 m. Kupreliškio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1894–1910 m. Kupreliškio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1910–1922 m. Kupreliškio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
*
1862–1877 m. Kupreliškio katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1877–1907 m. Kupreliškio katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1907–1916 m. Kupreliškio katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1917–1925 m. Kupreliškio katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1925–1941 m. Kupreliškio katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)

Kvetkų katalikų bažnyčios        

       1769–1796 m. Kvetkų gimimo, jungtuvių ir mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
       1802–1818 m. Kvetkų gimimo, jungtuvių ir mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
       1780–1814 m. Kvetkų katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
       1860–1876 m. Kvetkų katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1876–1893, 1901 m. Kvetkų katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)

       *

*
1922–1930 m. Kvetkų katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve
1930–1945 m. Kvetkų katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
1889 m. Kvetkų katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve
1922–1934 m. Kvetkų katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1937–1945 m. Kvetkų katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*

Nemunėlio Radviliškio katalikų bažnyčios

*

Pabiržės katalikų bažnyčios

1704–1736 m. Pabiržės katalikų gimimo (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1736–1747 m. Pabiržės katalikų gimimo (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1867–1873 m. Pabiržės katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1873–1880 m. Pabiržės katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1886–1893 m. Pabiržės katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
1884–1889 m. Pabiržės katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1908–1917 m. Pabiržės katalikų priešjungtuvinių apklausų (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
1704–1737 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1736–1759 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1781–1827 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Skenuota Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1854–1873 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1873–1891 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1891–1908 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1909–1925 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1925–1940 m. Pabiržės katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
1886–1893 m. Pabiržės katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1901–1910 m. Pabiržės katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1922–1924 m. Pabiržės katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos arcyve)
*
1839 m. Pabiržės katalikų parapijiečių sąrašas (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve
1840–1845 m. Pabiržės katalikų parapijiečių sąrašas (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1866 m. Pabiržės katalikų parapijiečių sąrašas (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)

Papilio katalikų bažnyčios

1853–1864 m. Papilio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijios archyve)
1864–1871 m. Papilio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1897–1910 m. Papilio katalikų gimimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
1848–1870 m. Papilio katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve
1922–1929 m. Papilio katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
1897–1920 m. Papilio katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*
*
1922–1930 m. Papilio katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve

Suosto katalikų bažnyčios įrašai atskirais laikotarpiais patekę į Pabiržės katalikų bažnyčios knygas

*
*

Vabalninko katalikų bažnyčios

* 1909–1914 m. Vabalninko katalikų priešjungtuvinių apklausų
*
1623–1685 m. Vabalninko katalikų jungtuvių
1875–1886 m. Vabalninko katalikų jungtuvių (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1856–1870 m. Vabalninko katalikų mrimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
1870–1881 m. Vabalninko katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve
1881–1894 m. Vabalninko katalikų mirimo (Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve)
*

Vaškų katalikų bažnyčios

1916–1921 m. Vaškų katalikų mirimo

Vabalninko žydų bendruomenės metrikai
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-25 12:59Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!