Naujienos

Naujienos

Čia rasite informaciją apie muziejaus aktualijas.

Jono Meko metams atminti

     Kiekvienas Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojas pajunta atvykęs į Jono Meko Biržus, nes pirmiausiai svečius pasitinka eilutės apie negriūnančią pilį iš pasakos „Vynuogių raškytoja“ (A. ir J. Mekai „Knyga apie karalius ir žmones“, 1947 m.):

„Ir pilis – ji stovės, ji negali sukristi,  nes jos sienosna liepiau įmūryti laiką...“

    Kiekvienas Muziejaus svečias taip pat sužino, kad poetas ir filmininkas Jonas Mekas yra ne tik pasaulio, bet ir Biržų kunigaikštystės pilietis, gali surasti menininko gimtąjį kaimą – Semeniškius (Siemieniszki) – XVII a. Biržų kunigaikštystės žemėlapyje (J. Narūnavičius-Naronskis). O turintieji išmaniuosius įrenginius gali ir išvysti menininką jo gimtosios sodybos vietoje, išgirsti jo balsą.

Paskelbtas gražiausio senelių/prosenelių žodžio konkursas!

Gražiausio senelių/prosenelių žodžio konkursas jau vyksta!

Gražiausių senelių/prosenelių žodžių sąrašas:

Abičiai, abrūsas, berazumis, bezmėnas, biguzas, birbizai, brekė, čiupka, čiupryna, dziuoba, gastinčius, grebenis, grobelė, guzikas, icliai, imbrikėlis,  kalatauka, kaponė, karmons, keleivinė, keselys, kindziukas, koptūras, kriautė, kuparas, kupkucis, kūtė, kvartūkas, lagadnas, liesvos, mazgylis, mekers, mojavos, muštokė, mutinys, naktaiza, niekotėla, padabonės muilas, papeliučkis, petelne, pikliavonė, pladės, plocenis, punčiakos, ravas, ripkela, ryzas, rundelis, seklyčia, skibitė, sodynai, spaviedis, stuba, šėputė, šiaučius, šiberis, škaradnas, štakelis, talūba, tenėti, tratavaras, trumulis, tutinas, uliavonė, undarokas, uzbuons, videlčius, vinzlalis, vituška,  zaslanas, zenkiokas, zostė

Posakiai: valė lungs

Mūsų kalba, kaip ir visas gyvenimas, greitai keičiasi. Atsiranda ir kasdieninėje kalboje prigyja nauji žodžiai (patiktukas,atmintukas), kurių šiandien jau mūsų protėviai nesuprastų. O ar mes suprastume visus jų naudotus žodžius? Tikriausiai ne... juk visiems mūsų kalboje vartotiems – saviems ir „pasiskolintiems“ iš kitų kalbų – žodžiams sutalpinti prireikė net 20 Lietuvių kalbos žodyno tomų. Gal pabandykime pažaisti? Tai labai įdomu, nes mūsų kalba yra mūsų istorijos atspindys.

Taigi – Lietuvių kalbos dienų proga skelbiame konkursą gražiausiam mūsų senelių arba netgi prosenelių naudotam žodžiui išrinkti! Komentaruose parašykite vieną Jums labai gražų iš senelių ar prosenelių išgirstą, dabar mūsų kalboje retai vartojamą, o gal ir visai nebevartojamą žodį (gal tai tik kitokia lietuviško žodžio forma, gal archaizmas, iš vartosenos pasitraukęs kartu su jau nebenaudojamu daiktu, o gali būti ir skolinys, svetimybė, kurio vartoti nerekomenduoja norminis žodynas, gali būti frazeologizmas).

Gegužės 1 d. paskelbsime Muziejaus Facebook paskyroje gražiausių žodžių dešimtuką.

Su Jūsų pagalba išrinksime vieną – patį patį gražiausią – žodį (ar žodžių junginį – frazeologizmą)! Jį pasiūlęs asmuo bus apdovanotas Muziejaus įsteigtu prizu Muziejaus Nakties renginių metu (gegužės 14 d.)

Kad būtų smagiau, ir galėtume Jūsų apdovanoti daugiau, siūlome pažaisti ir „vertėjams“. Jei bus pasiūlytas keistas, nežinomas žodis, galite komentuoti, ką jis reiškia. Primename, kad geriausias pagalbininkas Jums galėtų būti didysis Lietuvių kalbos žodynas, kurį galima susirasti ir internete (LKŽ). Aktyviausių komentatorių/vertėjų taip pat laukia muziejaus prizai.

Aktuali informacija karo pabėgėliams iš Ukrainos

Vasario 24 d. rytą Rusijos Federacija grubiai pažeidė tarptautinės teisės normas pradėdama karą prieš Ukrainą.

Agresijos akivaizdoje Lietuva palaiko Ukrainą ir teikia jai finansinę bei karinę pagalbą, kartu su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis aktyviai telkia tarptautinės bendruomenės paramą ginant Ukrainos nepriklausomybę ir jos suverenitetą, siekiant nutraukti Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones.

Reaguodami į situaciją, dalijamės aktualia informacija: https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-apie-kara-ukrainoje/aktuali-informacija-1

Nauja knyga muziejuje!

Muziejaus kasoje galima įsigyti naują knygą  „Grafai de Šuazel Gufjė: Plateliai-Papilys“.

Knygoje aprašoma Platelių  (Plungės r.) ir Papilio (Biržų r.) dvarus valdžiusių grafų de Šuazel Gufjė giminės istorija, abiejų dvarų likimas. 

Knygos kaina - 20 €

Rūsio patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas viešas pilies rūmų rūsio patalpų (J. Radvilos g. 3, Biržai, plotas – 411,19 m2) nuomos konkursas viešojo maitinimo (kavinės-restorano) veiklai vykdyti.

Konkurso sąlygos (pdf, 111 KB).


Parama monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimo įamžinimui

Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius metus paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Monsinjoro atminties įamžinimo inciatyvinė grupė – kunigai Ričardas Doveika ir Gintaras Petronis, literatūrologai Viktorija Daujotytė ir Valentinas Sventickas, renginių vedėja Aldona Daučiūnienė ir žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė – planuoja monsinjoro atminimą įamžinti Biržų rajono Vabalninko bažnyčios šventoriuje. Šioje šventovėje jis buvo pakrikštytas, įšventintas į kunigus ir 1946 m. liepos 7 d. aukojo pirmąsias šv. Mišias. Daugiau informacijos apie iniciatyvą rasite čia:

Susitikimas su dr. Milda Brėdikyte

Rugsėjo 22 d. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojos lankėsi šviesios atminties architekto prof. Vytauto Brėdikio bute Vilniuje. V. Brėdikis gimė 1930 m. lapkričio 20 d. Biržuose, 1937–1949 m. mokėsi Biržų gimnazijoje.

Profesoriaus dukra dr. Milda Brėdikytė mielai aprodė tėčio kūrybos ir poilsio erdvę, asmeninius daiktus ir pažadėjo kai ką perduoti Biržų muziejui. 

Lankytasi parodoje „Deivės ir kariai: Marijai Gimbutienei 100“

Rugsėjo 22 d. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai dalyvavo Lietuvos Nacionalinio muziejaus Istorijų namuose pristatomos parodos, „DEIVĖS IR KARIAI: Marijai Gimbutienei - 100“ atidaryme. Paroda supažindina su žymiausia lietuve archeologe pasaulyje Marija Gimbutiene (1921–1994), jos mokslinėmis įžvalgomis, pasakoja apie virsmą Europoje, kuris įvyko prieš šešis tūkstančius metų.

Parodoje, kurioje eksponuojami net 15 užsienio šalių muziejų ir 4 Lietuvos muziejų artefaktai, tarp jų ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“. Tai 2014 m. archeologo Karolio Duderio Biržuose atrasto 2500-2300 per. Kr. palaidoto 35 metų amžiaus vyro pavienio kapo įkapės: įtveriamasis peilis, kirvelis, kaulo dirbinys, šerno iltis. Eksponatai reprezentuoja Virvelinės keramikos kultūrą.

„Virvelinės keramikos kultūros nešėjų įtaka Pabaltijo regione kelia daug klausimų. DNR tyrimai atskleidė buvus genetinių pokyčių sietinų su tiesiogine stepių klajoklių migracija. Kiti šaltiniai leidžia spėti, kad tam įtakos galėjo turėti Vidurio Europos moterų atitekėjimas į mūsų regioną: galbūt jos atnešė naujas puodų gamybos technologijas? Lietuvoje yra žinoma iki šimto vietų, kur rasta šiai kultūrai būdingų artefaktų. Tai – labai mažai, turint galvoje įtaką transformuojant kultūrą, ekonomiką ir netgi kalbą čia padarė atėjūnai.

Kapai atskleidžia, kad atvykėliai buvę stambesni, aukštesni nei vietiniai gyventojai, jų kaukolės pailgesnės. Genetiniai tyrimai rodo juos buvus šviesios odos ir žydrų akių. Biržuose ir prie Gyvakarų (Kupiškio r.) žvyro karjere aptiktuose vidutinio amžiaus vyrų kapuose jie buvo palaidoti suriesti, įkapėms įdėta po įtveriamąjį kirvį, peilį. Gyvakarų vyras aprūpintas dar ir klajokliams būdingu laiviniu kovos kirviu, o „biržietis“ – smeigtuku su kūjo pavidalo galvute. Latvijoje šios kultūros atstovų kapuose aptikta ir lankininkų inventoriaus – dailiai raižytų kaulų plokštelių, turėjusių apsaugoti vyrų riešus nuo lanko templės.“

Nauja ekspozicija Muziejaus Vabalninko skyriuje

Ekspozicija Vabalninko skyriuje

2017 m. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius  buvo perkeltas į istorinį namą Žolinės aikštėje, namą turintį savo ypatingą istoriją. Ekspozicija buvo kuriama tik pirmojo aukšto patalpose, kurios buvo tam tinkamos, o rūsyje liko techninės patalpos – katilinė, kuro sandėlis. Tačiau tik pamačius, kad tai autentiškas rūsys, kuriame buvo žydų Slavinų šeimos parduotuvės sandėlis, ir sužinojus vėlesnę namo istoriją, kilo mintis, kad rūsys taip pat turi virsti ekspozicija.

Tokia proga atsirado Biržų rajono Vietos veiklos grupei pakvietus teikti paraiškas konkursui  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos dalinai finansuojamiems projektams. Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal programą „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“. Šio projekto tikslas - pastato rūsio patalpose sukurti interaktyvią, emociškai paveikią ekspoziciją, pristatančią skaudžius Lietuvos ir Vabalninko krašto istorijos etapus bei paties pastato istoriją.

Buvo sukurta koncepcija: per pastato istoriją papasakoti skaudžiausius Lietuvos XX a. vidurio istorijos lūžius – sovietų okupacijas ir represijas, žydų genocidą Antrojo pasaulinio karo metu. Name Žolinės aikštėje iki karo veikė Slavinų šeimos „kolonijinių“ prekių krautuvė, kur buvo prekiaujama kava, arbata, prieskoniais, tauriaisiais gėrimais, taip pat saldumynais, pyragais. Vabalninko miestelis buvo tipiškas štetlas, jame gyveno gausi žydų bendruomenė, veikė sinagogos, Žolinės aikštėje tik vienas kitas namas buvo ne žydų. Holokausto metu visa miestelio žydų bendruomenė (išskyrus kelis, kuriuos pavyko išgelbėti) buvo sunaikinta, o po karo sugrįžus sovietams, Slavinų namas virto sovietinių represijų (NKVD, MGB) būstine, o rūsys - kalėjimu. Jaunuoliai, besislapstantys nuo tarnystės sovietinėje kariuomenėje, jų šeimų nariai, laisvės kovų dalyviai, ryšininkai, šiame pastate buvo tardomi, kankinami, rūsyje - kalinami.

Ekspozicija iš idiliško gyvenimo prieškario Vabalninke netikėtai bloškia į pačias skaudžiausias namo ir miestelio patirtis. Lankytojui tenka išgyventi žydų bendruomenės sunaikinimo momentą Antrojo pasaulinio karo metu, tada žengti į sovietinę pokario realybę: skambant partizanų motinos raudai ir besikeičiant Biržų krašto laisvės kovų nuotraukoms galima interaktyviai susipažinti su partizaninės kovos eiga Vabalninko krašte (užpildyti kovų žemėlapį), po to lankytojai patenka į kalėjimo kamerą, pro kurios langelius matyti vyksmas gatvėje, o du kaliniai dalinasi savo patirtimis ir išgyvenimais (dialogas atkurtas pagal autentiškus prisiminimus). Emocinį foną kuria multimedijos sprendimai, kuriuose sužaidžia garsas, vaizdas, šviesų efektai.

Rūsį ekspozicijai pritaikė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai, ekspozicijos koncepciją kūrė ir įgyvendino kartu su UAB „MultimediaMark“.

Nuotraukų autorius Jonas Juška

  

 

Nacionalinio projekto „LIETUVOS MUZIEJŲ FENOMENAI“ tęsinys

Dalyvaujame projekte „Lietuvos muziejų fenomenai“

Negalėdami lankytojų pakviesti į viešus renginius, Lietuvos muziejai gegužės 18-osios proga visuomenei parengė staigmeną – virtualų nacionalinį projektą „Lietuvos muziejų fenomenai“, kuris kviečia „atrasti“ ir pažinti Lietuvos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, gamtą ir meną per išskirtinius eksponatus. Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus (ICOM-LT) valdyba į nacionalinį projektą subūrė beveik 80 Lietuvos muziejų, susijungusių į vieningą visą šalį apimantį tinklą.

Šį kartą muziejai pristatė filmukus tema „Eksponatas – nešantis laimę ir viltį“. Mūsų muziejaus pasirinktas eksponatas – čepčius.

Dalyvavome tarptautinėje solidarumo akcijoje

Baltarusijos opozicija vasario 7 d. surengė Tarptautinę susigiminiavusių miestų solidarumo akciją. Dalyvavo akcijoje ir Muziejus, nes jau daug metų graži draugystė mus sieja su kolegomis iš Myro ir Nesvyžiaus pilių, Baltarusijos nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus, Baltarusijos nacionalinio meno muziejaus. Palaikome Baltarusijos žmones jų kovoje už laisvę ir demokratiją, iš jos gimė bendri projektai, tarptautinės parodos.


 

Trumpas gidas po Biržų istoriją

Savaitgalis kelionių metas, bet keliavimas šiuo metu yra nelengvas, tad Biržų krašto muziejus „Sėla" kviečia pakeliauti po Biržų istoriją kartu su viską žinančiu Radvilų ereliu. Žaismingą knygelę, trumpą gidą po Biržų istoriją, parėmė Lietuvos kultūros taryba. Kviečiame pasižvalgyti....

Interviu su JAV lietuvių išeivijos atstovu Gintaru Karosu

JAV lietuvių išeivijos atstovo Gintaro Karoso interviu Kupiškio televizijai apie lietuviškų simbolių, sukurtų JAV, parodą Biržų krašto muziejuje „Sėla“:

Kultūros kelių vystymo gairės

2019 m. Kultūros ministerija įgyvendino kultūros keliams vystyti skirtą renginių ciklą, kuriame pranešimus skaitė ekspertai/kultūros kelių praktikai iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Jungtinės karalystės. Šio EEE finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto  „Kultūros keliai regioniniam vystymui“ rezultatas –  gairės, kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje skirtas praktinis vadovas, sudarytas remiantis gerosios užsienio valstybių praktikos pavyzdžiu: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-keliai).

Lietuvos muziejų fenomenai. 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis.

Dalyvaujame projekte „Lietuvos muziejų fenomenai“

Negalėdami lankytojų pakviesti į viešus renginius, Lietuvos muziejai gegužės 18-osios proga visuomenei parengė staigmeną – virtualų nacionalinį projektą „Lietuvos muziejų fenomenai“, kuris kviečia „atrasti“ ir pažinti Lietuvos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, gamtą ir meną per išskirtinius eksponatus. Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus (ICOM-LT) valdyba į nacionalinį projektą subūrė beveik 80 Lietuvos muziejų, susijungusių į vieningą visą šalį apimantį tinklą.

Biržų krašto muziejus ƒ„Sėla“ Jūsų dėmesiui siūlo video siužetą apie 1645 m. sukurtą Biržų kunigaikštystės žemėlapį.

Arūno Gelažninko sporto trofėjai - Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2020 m. vasario 24 d. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ įvyko susitikimas su greičiausiu Lietuvos motociklininku tituluojamu „Zigmas Dakar team“ komandos atstovu Arūnu Gelažninku, jo šeima, artimaisiais bei draugais bei gerbėjais.
Nedalyvavusius susitikime su greičiausiu Lietuvos motociklininku, kviečiame užsukti į Biržų krašto muziejaus sporto ekspozicijos salę ir pamatyti joje eksponuojamus sportininko trofėjus.

Elektroninio archyvo informacinės sistemos paslauga „Skaitmeninė skaitykla“ (EAIS)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba sukūrė Elektroninio archyvo informacinės sistemos paslaugą „Skaitmeninė skaitykla“ (EAIS), kurios pagalba užtikrinama vieninga prieiga prie valstybės archyvuose sukauptų skaitmeninių išteklių, didinamas valstybės archyvuose saugomų dokumentų pasiekiamumas, vystomas ryšys su suinteresuotųjų naudotojų grupėmis.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ iš visų regioninių muziejų saugo bene daugiausiai bažnytinių metrikinių knygų. Muziejus jau yra daug nuveikęs skaitmenindamas ir skelbdamas suskaitmenintas metrikines knygas. Su skaitmenintomis knygomis susipažinti galima čia

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-03 14:54
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!