Naujienos

Naujienos

Čia rasite informaciją apie muziejaus aktualijas.

Paroda „Niekada nenuleisk sparnų...“

2019 m. rugpjūčio 11 d. Punsko Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje  buvo atidaryta paroda „Niekada nenuleisk sparnų“, skirta išeivijos kunigo Petro Ažubalio 100-osioms gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai, moterų vokalinis kvartetas „Rovėjūnės“ iš Papilio, svečiai iš Toronto bei Punsko parapijiečiai. Prieš sumą Punsko parapijos choras giedojo rožančių už a.a. kun. Petrą Ažubalį. Pamaldoms pasibaigus, vyko parodos pristatymas. Apie kunigą Petrą Ažubalį kalbėjo, Dalia Ažubalienė, koncertavo kvartetas „Rovėjūnės“.


Apie parodą:

„Niekada nenuleisti sparnų...“ – šią frazę P. Vilutis pavadino kunigo Petro Ažubalio kelrodžiu, nes kunigas jau gimdamas įgavęs mažyčius „dvasinio polėkio sparnelius. Jam augant ir sparneliai augo, didėjo ir tapo galingais sparnais, kurių jau tikrai savo paties pasirinktą kelrodį per visą savo gyvenimą niekada nenuleido“. Šie žodžiai tapo kelrodžiu ir Daliai Ažubalienei, kuri užsibrėžė surinkti, viską, ką tik galima, parodai apie daugeliui lietuvių pagelbėjusį kunigą.“  /E.Lansbergienė/

Paskutinį kartą redaguota: 2019-08-22 14:48
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!