Naujienos

Naujienos

Čia rasite informaciją apie muziejaus aktualijas.

Parama monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimo įamžinimui

Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius metus paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Monsinjoro atminties įamžinimo inciatyvinė grupė – kunigai Ričardas Doveika ir Gintaras Petronis, literatūrologai Viktorija Daujotytė ir Valentinas Sventickas, renginių vedėja Aldona Daučiūnienė ir žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė – planuoja monsinjoro atminimą įamžinti Biržų rajono Vabalninko bažnyčios šventoriuje. Šioje šventovėje jis buvo pakrikštytas, įšventintas į kunigus ir 1946 m. liepos 7 d. aukojo pirmąsias šv. Mišias. Daugiau informacijos apie iniciatyvą rasite čia:

Susitikimas su dr. Milda Brėdikyte

Rugsėjo 22 d. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojos lankėsi šviesios atminties architekto prof. Vytauto Brėdikio bute Vilniuje. V. Brėdikis gimė 1930 m. lapkričio 20 d. Biržuose, 1937–1949 m. mokėsi Biržų gimnazijoje.

Profesoriaus dukra dr. Milda Brėdikytė mielai aprodė tėčio kūrybos ir poilsio erdvę, asmeninius daiktus ir pažadėjo kai ką perduoti Biržų muziejui. 

Lankytasi parodoje „Deivės ir kariai: Marijai Gimbutienei 100“

Rugsėjo 22 d. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai dalyvavo Lietuvos Nacionalinio muziejaus Istorijų namuose pristatomos parodos, „DEIVĖS IR KARIAI: Marijai Gimbutienei - 100“ atidaryme. Paroda supažindina su žymiausia lietuve archeologe pasaulyje Marija Gimbutiene (1921–1994), jos mokslinėmis įžvalgomis, pasakoja apie virsmą Europoje, kuris įvyko prieš šešis tūkstančius metų.

Parodoje, kurioje eksponuojami net 15 užsienio šalių muziejų ir 4 Lietuvos muziejų artefaktai, tarp jų ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“. Tai 2014 m. archeologo Karolio Duderio Biržuose atrasto 2500-2300 per. Kr. palaidoto 35 metų amžiaus vyro pavienio kapo įkapės: įtveriamasis peilis, kirvelis, kaulo dirbinys, šerno iltis. Eksponatai reprezentuoja Virvelinės keramikos kultūrą.

„Virvelinės keramikos kultūros nešėjų įtaka Pabaltijo regione kelia daug klausimų. DNR tyrimai atskleidė buvus genetinių pokyčių sietinų su tiesiogine stepių klajoklių migracija. Kiti šaltiniai leidžia spėti, kad tam įtakos galėjo turėti Vidurio Europos moterų atitekėjimas į mūsų regioną: galbūt jos atnešė naujas puodų gamybos technologijas? Lietuvoje yra žinoma iki šimto vietų, kur rasta šiai kultūrai būdingų artefaktų. Tai – labai mažai, turint galvoje įtaką transformuojant kultūrą, ekonomiką ir netgi kalbą čia padarė atėjūnai.

Kapai atskleidžia, kad atvykėliai buvę stambesni, aukštesni nei vietiniai gyventojai, jų kaukolės pailgesnės. Genetiniai tyrimai rodo juos buvus šviesios odos ir žydrų akių. Biržuose ir prie Gyvakarų (Kupiškio r.) žvyro karjere aptiktuose vidutinio amžiaus vyrų kapuose jie buvo palaidoti suriesti, įkapėms įdėta po įtveriamąjį kirvį, peilį. Gyvakarų vyras aprūpintas dar ir klajokliams būdingu laiviniu kovos kirviu, o „biržietis“ – smeigtuku su kūjo pavidalo galvute. Latvijoje šios kultūros atstovų kapuose aptikta ir lankininkų inventoriaus – dailiai raižytų kaulų plokštelių, turėjusių apsaugoti vyrų riešus nuo lanko templės.“

Nauja ekspozicija Muziejaus Vabalninko skyriuje

Ekspozicija Vabalninko skyriuje

2017 m. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius  buvo perkeltas į istorinį namą Žolinės aikštėje, namą turintį savo ypatingą istoriją. Ekspozicija buvo kuriama tik pirmojo aukšto patalpose, kurios buvo tam tinkamos, o rūsyje liko techninės patalpos – katilinė, kuro sandėlis. Tačiau tik pamačius, kad tai autentiškas rūsys, kuriame buvo žydų Slavinų šeimos parduotuvės sandėlis, ir sužinojus vėlesnę namo istoriją, kilo mintis, kad rūsys taip pat turi virsti ekspozicija.

Tokia proga atsirado Biržų rajono Vietos veiklos grupei pakvietus teikti paraiškas konkursui  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos dalinai finansuojamiems projektams. Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal programą „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“. Šio projekto tikslas - pastato rūsio patalpose sukurti interaktyvią, emociškai paveikią ekspoziciją, pristatančią skaudžius Lietuvos ir Vabalninko krašto istorijos etapus bei paties pastato istoriją.

Buvo sukurta koncepcija: per pastato istoriją papasakoti skaudžiausius Lietuvos XX a. vidurio istorijos lūžius – sovietų okupacijas ir represijas, žydų genocidą Antrojo pasaulinio karo metu. Name Žolinės aikštėje iki karo veikė Slavinų šeimos „kolonijinių“ prekių krautuvė, kur buvo prekiaujama kava, arbata, prieskoniais, tauriaisiais gėrimais, taip pat saldumynais, pyragais. Vabalninko miestelis buvo tipiškas štetlas, jame gyveno gausi žydų bendruomenė, veikė sinagogos, Žolinės aikštėje tik vienas kitas namas buvo ne žydų. Holokausto metu visa miestelio žydų bendruomenė (išskyrus kelis, kuriuos pavyko išgelbėti) buvo sunaikinta, o po karo sugrįžus sovietams, Slavinų namas virto sovietinių represijų (NKVD, MGB) būstine, o rūsys - kalėjimu. Jaunuoliai, besislapstantys nuo tarnystės sovietinėje kariuomenėje, jų šeimų nariai, laisvės kovų dalyviai, ryšininkai, šiame pastate buvo tardomi, kankinami, rūsyje - kalinami.

Ekspozicija iš idiliško gyvenimo prieškario Vabalninke netikėtai bloškia į pačias skaudžiausias namo ir miestelio patirtis. Lankytojui tenka išgyventi žydų bendruomenės sunaikinimo momentą Antrojo pasaulinio karo metu, tada žengti į sovietinę pokario realybę: skambant partizanų motinos raudai ir besikeičiant Biržų krašto laisvės kovų nuotraukoms galima interaktyviai susipažinti su partizaninės kovos eiga Vabalninko krašte (užpildyti kovų žemėlapį), po to lankytojai patenka į kalėjimo kamerą, pro kurios langelius matyti vyksmas gatvėje, o du kaliniai dalinasi savo patirtimis ir išgyvenimais (dialogas atkurtas pagal autentiškus prisiminimus). Emocinį foną kuria multimedijos sprendimai, kuriuose sužaidžia garsas, vaizdas, šviesų efektai.

Rūsį ekspozicijai pritaikė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai, ekspozicijos koncepciją kūrė ir įgyvendino kartu su UAB „MultimediaMark“.

Nuotraukų autorius Jonas Juška

  

 

Muziejus birželio šeštadienius kviečia praleisti klausantis įdomiausių pasakojimų apie Biržų krašto istoriją

Muziejaus lankytojai, atvykę pas mus birželio 5, 12, 19 ir 26 d. (šeštadieniais) bei įsigiję bilietą (yra ir šeimos bilietų), galės ne tik savarankiškai apeiti ekspozicijas, bet – tam tikromis valandomis -  nurodytose ekspozicijų salėse, sutikę muziejininką, turės galimybę iš jo išgirsti pasakojamas garsiausių Biržus valdžiusių didikų Radvilų ir Tiškevičių giminių istorijas. Taip pat sužinoti, kodėl Radviloms priklausiusios Biržų pilies arsenalas buvo lyginamas su LDK kunigaikščių arsenalu ir jam nenusileido. Išgirs, kaip buvo įkurtas Biržų miestas, kas bei kada pastatė Biržų pilį, kokios konfesijos Biržuose gyvavo XVI a. ir šiandien.

Muziejininkas lankytojų lauks:

  • birželio 5 d., 11.00–11.30 ir 15.00–15.30 Radvilų salėje (II a.);
  • birželio 12 d., 11.00–11.30 ir 15.00–15.30 Biržų pilies arsenale;
  • birželio 19 d., 11.00–11.30 ir 15.00–15.30 Archeologijos salėse (rūsyje);
  • birželio 26 d., 11.00–11.30 ir 15.00–15.30 Religijų salėje (I a.).

*Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, muziejus pasiliek   a teisę keisti nurodytus laikus.

Kviečiame ir labai laukiame biržiečių bei miesto svečių!

Palaidotas kraštotyrininkas Jonas Dagilis

2021 m. gegužės 22 d. amžino poilsio atgulė publicistas, kraštotyrininkas Jonas Dagilis, daugiau nei pusšimtį metų rašęs, rinkęs medžiagą ne tik apie savo gimtųjų Vinkšninių, Parovėjos kaimų, bet ir viso Biržų krašto istoriją, svarbiausias reformatams datas, įvykius, nusipelniusius Biržams žmones.
Prieš dvejus metus Anapilin išėjęs Jonas Dagilis, dalyvaujant būreliui artimiausių žmonių, palaidotas Biržų evangelikų reformatų kapinėse, tiesiai priešais Biržų pilį, kurią labai mylėjo. Velionio sūnus Viktoras visiems susirinkusiems padovanojo po ąžuoliuką tėvo atminčiai įprasminti. Ąžuoliuką gavo ir mūsų muziejus.

80 metų iš gedulo į VILTĮ...

Birželio 14 dieną sueina 80 metų nuo dienos, kada iš sovietų okupuotos Lietuvos šiaurės kryptimi išriedėjo pirmieji ešelonai, išveždami į nežinią (daug ką ir į mirtį...) mūsų tautos šviesuomenę: valstybės tarnautojus, karininkus, kunigus, mokytojus... jų šeimas – beveik 18 000 Lietuvos gyventojų, iš kurių grįžo tik vos trečdalis. Perpildyti gyvuliniai vagonai, vežantys nekaltus Lietuvos žmones, dar riedėjo 1945-aisiais, 1946-aisiais... iki pat 1952-ųjų rudens. Iš Lietuvos į pačias atšiauriausias didžiulės Sovietų Sąjungos sritis buvo ištremta beveik 130 000 gyventojų, bent trečdalis jų iš amžino įšalo žemės niekada nebesugrįžo.

Tremčių istorija – yra mūsų visų istorija, nes sunku rasti šeimą Lietuvoje, kurią ji būtų aplenkusi. Tik vis mažiau lieka tų, kurie gali su mumis dalintis autentiškais atsiminimais, patirtimis, išgyvenimais, bet ne vienas, kol dar galėjo, stengėsi tai perduoti savo vaikams, anūkams.

Pasitikdami šią skaudžią datą, pažadinkime atmintį – papasakokime savo tėvelių, senelių, prosenelių, dėdžių, tetų istorijas taip, kaip mes esame išgirdę, supratę, pajutę. Kviečiame dalintis savo šeimų istorijomis, kurias skelbsime Muziejaus interneto svetainėje ir Facebook paskyroje, rubrikoje:

 Istorija, kurios neprisimenu, bet neturiu teisės užmiršti...

 Kviečiame užrašyti ir siųsti pasakojimus apie savo šeimos narių išgyvenimus tremtyje/lageryje (stiliaus ir žanro ribojimų nėra – gali būti rašinys, straipsnis, esė ar net eilėraštis, būtų smagu, jei pridėtumėte ir tekstą iliustruojančių nuotraukų) į Muziejų el.p.: l.kuncyte@birzumuziejus.lt, ar paštu, adresu: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai.

 

Nacionalinio projekto „LIETUVOS MUZIEJŲ FENOMENAI“ tęsinys

Dalyvaujame projekte „Lietuvos muziejų fenomenai“

Negalėdami lankytojų pakviesti į viešus renginius, Lietuvos muziejai gegužės 18-osios proga visuomenei parengė staigmeną – virtualų nacionalinį projektą „Lietuvos muziejų fenomenai“, kuris kviečia „atrasti“ ir pažinti Lietuvos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, gamtą ir meną per išskirtinius eksponatus. Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus (ICOM-LT) valdyba į nacionalinį projektą subūrė beveik 80 Lietuvos muziejų, susijungusių į vieningą visą šalį apimantį tinklą.

Šį kartą muziejai pristatė filmukus tema „Eksponatas – nešantis laimę ir viltį“. Mūsų muziejaus pasirinktas eksponatas – čepčius.

Naujas edukacinis užsiėmimas „Apgink Biržų pilį“

Kviečiame išbandyti naują mūsų veiklą - orientacinį-edukacinį karinį žaidimą pilies kieme „Apgink Biržų tvirtovę“!

Biržų tvirtovė – didžiulis gynybinis kompleksas, kurio pagrindinė paskirtis buvo ginti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kartu Biržų kunigaikštystės šiaurinę sieną. Jūs galite tapti aktyviais pilies gynėjais, susipažindami su tvirtovės statiniais, įtvirtinimais, sužinodami, kokie svarbiausi gynybiniai įrengimai ir ginklai galėjo apsaugoti šią tvirtovę nuo priešų. Susisiekdami racijomis, ieškosite paslėptų užuominų, atliksite užduotis ir labai smagiai praleisite laiką. Ypatingai žaidimą smagu žaisti šeimoms, draugų būreliams, įstaigų, organizacijų bendruomenėms.

Netikėtos užduotys pareikalaus jūsų išmonės, greitos reakcijos ir kūrybiškumo.

Ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms

                              DĖMESIO! DĖMESIO! EKSKURSIJOS IR EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI ŠEIMOMS!

Mieli pasiilgti žmonės! Кadangi karantino apribojimai dar galioja ir į muziejų neplūsta lankytojai iš kitų rajonų, yra gera proga saugiai aplankyti mūsų muziejų šeimomis. Kviečiame ateiti, atvažiuoti su vaikais, seneliais, tetomis, dėdėmis (du  namų ūkiai).

Mes jums siūlome smagiai, įdomiai praleisti laiką muziejuje (juk pasiilgote to?!): KARTU KLAUSYTIS, STEBĖTI, KURTI, PATIRTI, NUSTEBTI, DŽIAUGTIS. Patikėkite – mūsų muziejus turi kuo nustebinti, juk esame Radvilų pilyje!

Labai laukiame jūsų ekskursijose ir edukacinėse programose:

* edukacinis užsiėmimas „Apgink Biržų pilį“

* ekskursija šeimai (pasakojimas, užduotys, žaidimai)

* teminė ekskursija BIRŽŲ RADVILOS

* edukacinis užsiėmimas TVIRTOVĖS ARSENALAS – KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ PASIDIDŽIAVIMAS

* edukacinis užsiėmimas BIRŽŲ ISTORIJA MAŽIESIEMS

* edukacinis užsiėmimas SUSITIKIM PRIE ŽIBALINĖS LEMPOS

* edukacinis užsiėmimas SENI DAIKTAI PRABYLA

*edukacinis užsiėmimas PAŽAISKIM RAŠTO ISTORIJĄ

Į visus užsiėmimus šeimoms prašome registruotis iš anksto  tel.+37045033390, +37065543845.

el. p.  uzsakymai@birzumuziejus.lt

Plačiau apie edukacines programas galima sužinoti www.birzumuziejus.lt

 

PRIMENAME: muziejaus patalpose privaloma dėvėti apsaugines kaukes.

LABAI JŪSŲ LAUKIAME, NES MES PASIILGOME SAVO LANKYTOJŲ, JUK TIKROJI MUZIEJAUS PRASMĖ IR GYVASTIS ESATE JŪS. IKI SUSITIKIMŲ.

PRADEDAME LAUKTI JAU DABAR!

Keičiasi Biržų krašto muziejaus „Sėla“ kai kurių paslaugų kainos

  

Pritarus Biržų rajono savivaldybės tarybai, nuo 2021 m. kovo 1 d. keičiasi lankytojų bilietų, kai kurių edukacinių pamokų ir kitų muziejaus teikiamų paslaugų kainos.

Bilietas į muziejų kainuos 5 €, vaikams nuo 5 metų, moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams, pateikusiems pažymėjimą – 2,50 €. Tik arsenalo ekspozicijų lankymas – 3 €, vaikams nuo 5 metų, moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams,  pateikusiems pažymėjimą – 1,50 €. Tik laikinų parodų lankymas kainuos 2 € ir 1 € su nuolaida aukščiau išvardintiems asmenims. Šeimų bilietai kainuos priklausomai nuo narių skaičiaus 10 € dviem suaugusiems asmenims ir vienam vaikui, 12 € – dviem suaugusiems asmenims ir dviem vaikams, 15 € – dviem suaugusiems asmenims ir trims vaikams ir 10 € + po 1,50 € už kiekvieną vaiką dviem suaugusiems asmenims ir keturiems bei daugiau vaikų.

Muziejui atvėrus duris lankytojams siūlysime skirtingos trukmės – 1 val. ir 1 val. 30 min. – apžvalgines ekskursijas su muziejaus gidu grupėms iki 30 asmenų, kurios kainuos atitinkamai 15 € ir 20 € lietuvių kalba bei 20 € ir 25 € užsienio kalbomis.

Naujiena – nuolaida Tallink CLUB ONE kortelės turėtojui ir 4 drauge su juo muziejų aplankyti norintiems asmenims. Jiems bilietai kainuos po 3,50 €.

Edukacinės programos „A biržiečė vaišin dainuodamūs“,  jei programos trukmė  – 60 min. kiekvienam dalyviui kainuos  9 €, jei grupėje yra mažiau nei 10 suaugusiųjų – 90 € visai grupei, jei grupėje yra nuo 11 iki 15 suaugusiųjų  – 135 € visai grupei. Jei programos  trukmė – 90 min., kiekvienam dalyviui kainuos 11 €, jei grupėje yra mažiau nei 10 suaugusiųjų – 110 € visai grupei, jei grupėje yra nuo 11 iki 15 suaugusiųjų – 165 € visai grupei.

Edukacinės pamokos įvairaus amžiaus vaikams, paaugliams ir šeimoms kainuos nuo 2 € arba 5 €.

Iškilminga santuokos ceremonija kainuos 140 €, kukli santuokos ceremonija – 70 €.

Kviečiame Biržų rajono savivaldybės gyventojus dalyvauti apklausoje

Šiuo metu Biržų rajono savivaldybės administracija rengia Biržų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2021–2030 m. Rengimo metu, norėdama atsižvelgti į gyventojų lūkesčius bei pageidavimus, Biržų rajono savivaldybės administracija atlieka gyventojų apklausą.

Apklausos tikslas – sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone problemas ir strategines rajono plėtros galimybes.

Apklausa vykdoma internetu. Pateikti atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems rodikliams skaičiuoti.

Apklausa truks iki 2021 m. kovo 11 d.

Anketą užpildyti galite paspaudę šią nuorodą: www.manoapklausa.lt/apklausa/1259246949/

Maloniai prašome visų Biržų rajono savivaldybės gyventojų būti geranoriškiems, prisidėti prie rajono gerovės kūrimo ir išreikšti savo nuomonę!

Dalyvavome tarptautinėje solidarumo akcijoje

Baltarusijos opozicija vasario 7 d. surengė Tarptautinę susigiminiavusių miestų solidarumo akciją. Dalyvavo akcijoje ir Muziejus, nes jau daug metų graži draugystė mus sieja su kolegomis iš Myro ir Nesvyžiaus pilių, Baltarusijos nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus, Baltarusijos nacionalinio meno muziejaus. Palaikome Baltarusijos žmones jų kovoje už laisvę ir demokratiją, iš jos gimė bendri projektai, tarptautinės parodos.


 

Gerbiami Biržų krašto žmonės!

Sausio 13-ąją  minėjome Apgintos laisvės 30-metį. Dėl pandemijos ir karantino svarbiausius  jubiliejinius renginius, Valstybės mastu, nutarta perkelti į rugpjūčio mėnesį. Mes taip pat planuojame Apgintos laisvės 30-mečiui skirtą renginį organizuoti rugpjūtį,  minint Baltijos kelio dieną – datą, atvedusią Lietuvą į 1990-ųjų Kovo 11-ąją ir suteikusią stiprybės 1991-ųjų sausį. Norėtume pakviesti į susitikimą kuo daugiau Sausio 13-osios dalyvių, planuojame šia svarbia proga išleisti leidinuką, parengti virtualią parodą (prisiminimai, nuotraukos, relikvijos), kuriai surinkta medžiaga ateityje gali tapti ir nuolatinės ekspozicijos, skirtos Apgintai Lietuvos laisvei, pagrindu.

Jubiliejai suteikia galimybę iš naujo permąstyti istorinius įvykius, asmenybes. Mums itin svarbu užfiksuoti, išsaugoti biržiečių dalyvavimą Sausio 13-osios įvykiuose. Vertingi prisiminimai buvo užrašyti 1991 m., dar kartą rinkti prieš dešimt metų, kvietėme prisiminimais dalintis ir paskutiniųjų dvejų metų sausio mėnesiais. Vis dėl to manau, kad dar daug biržiečių turi, ką papasakoti apie tragiškąjį 1991-ųjų sausį.

Kviečiame atsiliepti ir Sausio 13-osios įvykių dalyvius, kurie buvo tomis dienomis Vilniuje, ir tuos, kurie prisimena, kas tuo metu vyko Biržuose. Maloniai prašome paskambinti (tel. 8 450 33390, +370 655 43845, vabalninkiečiai – 8 450 54252, +370 659 40959) ar parašyti (r.binkiene@birzumuziejus.lt, vabalninkiečiai – vabalninkas@birzumuziejus.lt ) į Biržų krašto muziejų „Sėla“, ir muziejaus darbuotojai susitars dėl interviu arba atsiųs anketą su klausimais, jei Jums labiau patiktų pasakojimą užrašyti patiems.

Kiekvienas liudijimas yra svarbus!

Mieli žmonės, mums buvo lemta tapti istorinių įvykių liudininkais, labai svarbu tai užfiksuoti ir išsaugoti. Labai lauksime Jūsų prisiminimų, kad jie išliktų ateinančioms kartoms. Tikiuosi prasmingo bendradarbiavimo.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorius Gintaras Butkevičius

Trumpas gidas po Biržų istoriją

Savaitgalis kelionių metas, bet keliavimas šiuo metu yra nelengvas, tad Biržų krašto muziejus „Sėla" kviečia pakeliauti po Biržų istoriją kartu su viską žinančiu Radvilų ereliu. Žaismingą knygelę, trumpą gidą po Biržų istoriją, parėmė Lietuvos kultūros taryba. Kviečiame pasižvalgyti....

Grafų de Šuazel Gufjė palikimas Biržų krašto muziejuje „Sėla“

Nors kol kas Biržų krašto muziejus „Sėla“ laikinai užvėrė duris lankytojams, muziejininkai ir toliau atlieka numatytus darbus: lapkričio 11-12 d. į muziejų atkeliavo 46 grafų  de Šuazel Gufjė  giminei priklausę artefaktai. Iki šiol eksponuoti Telšių „Alkos“ muziejuje, jau greitai jie papildys „Sėlos“ muziejaus ekspozicijas. Dvi dienas mūsų muziejininkai dirbo Telšiuose, rūpestingai pakavo meno vertybes, kad šios saugiai būtų pervežtos iš Žemaitijos sostinės į Biržus.

Biržų krašte priskaičiuojama buvus apie 80 dvarų ir palivarkų. Šiuo metu išlikusių yra vos keletas, ir tik labai nedidelė dalis dvarų kultūros artefaktų yra patekusi į Biržų muziejų.

Vieną iš seniausių Biržų krašto dvarų – Papilio dvarą, priklausiusį dar kunigaikščiams Radviloms, XIX a. pab. nusipirko Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel Gufjė sūnus Aleksandras, o jo sūnus Gabrielius, po jo mirties šio žmona Matilda, buvo paskutiniai Papilio dvaro valdytojai. Papilio dvaras iki šiol yra didžiausią pastatų kompleksą turintis Biržų rajono dvaras, tik apmaudu, kad nyksta, nesuranda savo šeimininko.

Projekto „Grafų de Šuazel Gufjė paveldas: Plateliai-Papilys“, parengto „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotojos Editos Lansbergienės, iš dalies remiamo Lietuvos kultūros tarybos, tikslas yra Biržų muziejuje pristatyti grafų de Šuazel Gufjė giminę ir jos paveldą, saugomą Telšių muziejuje „Alka" – baldus, paveikslus, taikomosios dailės kūrinius, fotografijas, bei Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomą unikalią fotografijų kolekciją, atspindinčią Papilio dvaro šeimininkų buitį, dvaro rūmų interjerą ir eksterjerą, pristatančią pačius dvaro valdytojus. Eksponuosime ir grafų Šuazelių ložę iš jų dalinai funduotos Papilio katalikų bažnyčios (konsekruota 1936 m.) su grafų giminės herbais. Dalis nuotraukų parodoje bus pateikiama skaitmeniniu pavidalu, veiks ir skaitmeninė paroda Biržų krašto muziejaus „Sėla“ interneto puslapyje. Kadangi „Alkos“ muziejus bus rekonstruojamas, Grafų de Šuazel Gufjė paveldo ekspozicija veiks 2 metus.

Ruošiamos patalpos įspūdingai parodai, o jau kitą savaitę laukia eksponavimo darbai. Gaila, bet kol kas galėsime parodą ir joje eksponuojamas vertybes pristatyti tik virtualiai, bet būtinai pakviesime Jus į naujos ekspozicijos pristatymą pasibaigus karantinui.

Įgyvendintas pirmasis „Birutės“ restauravimo etapas

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomas pianinas „Birutė“. Jis  yra išskirtinis  ir retas – tokių kunigaikštienės Birutės vardu pavadintų instrumentų Lietuvoje žinomi vos du. Vienas iš jų priklausė žymiam akordeonininkui Algirdui Ločeriui. Šį eksponatą muziejui 2008 m. padovanojo Biržų krašto fotografo Petro Ločerio anūkė Marija Ločerytė-Šilževičienė.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ 2020 m. įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuoto projekto „Lietuviško pianino „Birutė“ restauravimas“  pirmąjį etapą. Šio etapo metu buvo atlikti eksponato medžiagų tyrimo darbai, pagamintas restauravimo pasas,  atnaujinti šio pianino korpusas ir akustinė dalis. Kitais metais bus tęsiamas šio eksponato prikėlimas naujam gyvenimui, atliekant pianino mechanizmų restauravimą.

 Tikimės, kad pasibaigus pandemijai, kitų metų pabaigoje, Jūs vėl galėsite išgirsti šio instrumento skambesį.

Knygelė apie žydų gyvenimą Biržuose

Biržų krašto muziejus „Sėla“ 2020 m. išleido informacinį lankstinuką  lietuvių ir anglų kalbomis „Biržai – Birzh – בירזאי“, apie Biržų žydų bendruomenės istoriją ir palikimą miestui.

Informacinio lankstinuko leidybą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Nemokamą lankstinuką galite rasti Biržų karšto muziejuje „Sėla“, J. Radvilos g. 3 ir Biržų turizmo informacijos centre, J. Janonio g. 2.

Susipažinkite su  žydų gyvenimu Biržuose.

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ – naujas eksponatas

Biržų krašto religinių konfesijų istorijos ekspozicija „Sėlos“ muziejuje pasipildė nauju eksponatu: sidabriniu judėjų Biblijos – Tanach (תנ״ך) viršeliu.

Tanachas – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.

Tanachą katalikų kunigui kanauninkui Juozapui Rimkevičiui (1838–1918), kunigavusiam Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, jo kunigystės 50-mečio jubiliejaus proga dovanojo Biržų žydų (judėjų) bendruomenė. Tolesnė eksponato istorija nėra žinoma. Muziejininkams viršelį pardavęs kolekcininkas jį įsigijo iš vienos vilniečių šeimos.

Džiaugiamės, kad įsigyti šį, religinę toleranciją Biržuose liudijantį, eksponatą padėjo litvakų palikuonis Cyril Ferber ir jo šeimos atstovai. Dėkojame Cyril Ferber šeimai už pagarbą savo protėvių krašto istorijai ir už finansinę paramą įsigyjant eksponatą.

Naujiena - etnografijos salių audiogidas!

DĖMESIO! NAUJIENA ETNOGRAFIJOS SALĖSE!

AUDIO GIDAS: 30 trumpų, įdomių, įtaigių pasakojimų apie eksponatus – senovinius daiktus.

Jūs išgirsite, kuo ypatingas bezmėnas, kas nešiojo čeverykas, iš ko susideda ūkininko sodyba.

Vaizdo siužetuose pamatysite, kaip muštokėj buvo mušamas sviestas, kaip pinamos juostos, pučiami ragai.

Pasiruošk keliauti 100 metų atgal! Išgirsk, pamatyk, kaip žmonės gyveno, kokius darbus dirbo, kokių linksmybių prasimanydavo.

Audio gidas tinka vaikams, šeimoms, švietimo įstaigų kolektyvams. Tai labai efektyvi programa, sujungianti praeitį ir dabartį. Kviečiame išbandyti naują etnografijos ugdymo priemonę, kuri gali pagyvinti jūsų ekskursiją ar pamoką.

Interviu su JAV lietuvių išeivijos atstovu Gintaru Karosu

JAV lietuvių išeivijos atstovo Gintaro Karoso interviu Kupiškio televizijai apie lietuviškų simbolių, sukurtų JAV, parodą Biržų krašto muziejuje „Sėla“:

Kultūros kelių vystymo gairės

2019 m. Kultūros ministerija įgyvendino kultūros keliams vystyti skirtą renginių ciklą, kuriame pranešimus skaitė ekspertai/kultūros kelių praktikai iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Jungtinės karalystės. Šio EEE finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto  „Kultūros keliai regioniniam vystymui“ rezultatas –  gairės, kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje skirtas praktinis vadovas, sudarytas remiantis gerosios užsienio valstybių praktikos pavyzdžiu: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-keliai).

Lietuvos muziejų fenomenai. 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis.

Dalyvaujame projekte „Lietuvos muziejų fenomenai“

Negalėdami lankytojų pakviesti į viešus renginius, Lietuvos muziejai gegužės 18-osios proga visuomenei parengė staigmeną – virtualų nacionalinį projektą „Lietuvos muziejų fenomenai“, kuris kviečia „atrasti“ ir pažinti Lietuvos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, gamtą ir meną per išskirtinius eksponatus. Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus (ICOM-LT) valdyba į nacionalinį projektą subūrė beveik 80 Lietuvos muziejų, susijungusių į vieningą visą šalį apimantį tinklą.

Biržų krašto muziejus ƒ„Sėla“ Jūsų dėmesiui siūlo video siužetą apie 1645 m. sukurtą Biržų kunigaikštystės žemėlapį.

Boguslavui Radvilai - 400 metų!

Boguslavui Radvilai – paskutiniajam vyriškosios giminės Biržų kunigaikštystės valdytojui ir Biržų pilies statytojui – 400!


Kunigaikštis Boguslavas Radvila, anot dr. Deimanto Karvelio, Biržuose dar tebėra terra incognita. Didžiąją gyvenimo dalį pragyvenęs Prūsijoje, jis tik vieną kartą lankėsi Biržuose, bet ir prieš šimtmečius buvo įvaldytos nuotolinio darbo technologijos – jis puikiausiai vadovavo Biržų pilies statyboms po pusbrolio Jonušo Radvilos mirties. Boguslavas buvo paskutinysis vyriškosios giminės Biržų-Dubingių šakos kunigaikštis, valdęs Biržų kunigaikštystę, statęs Biržų pilį, ypatingai rūpinęsis fortifikacijos darbais. Birželio 3 d. turėjome visi kartu paminėti kunigaikščio Boguslavo Radvilos 400-ąjį gimtadienį, bet karai bei stichinės nelaimės ir valdovų, kunigaikščių planus sugriauna... Tad pakviesime daugiau apie Boguslavą, vieną iškiliausių, ligi šiol neįvertintų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikų, sužinoti ir jo gimtadienį tinkamai paminėti rudenį, Europos paveldo dienų metu. Šią dėmesio vertą asmenybę pristatys prof. dr. Deimantas Karvelis.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ kunigaikščių Radvilų menėje Boguslavo Radvilos portretas eksponuojamas Biržus valdžiusių Radvilų portretų galerijoje (Giršės (Heršės) Leibovičiaus graviūrų kopijos, skaitmeniniai vaizdai gauti iš VU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus). Muziejaus fonduose saugomas ir tapytas Boguslavo Radvilos portretas, šiuolaikinė interpretacija – profesoriaus V. Galkaus darbas iš portretų ciklo „Radviliana“.
„Vivat kunigaikštis!“- sušukime Jo Šviesybei Boguslavui Radvilai šiandien, o apie jį daugiau sužinoti ateikime į Biržų pilį rudenį, rugsėjo mėnesį, Europos paveldo dienų metu.

Ištraukos iš Sauliaus Pučinsko kartu su Biržų krašto muziejumi „Sėla“ parengto TV laidų ciklo „Radvilų Biržai. Pasižvalgymai po buvusią kunigaikštystę“:

 

Muziejaus fonduose saugoma Boguslavo Radvilos portreto šiuolaikinė interpretacija. Portretas tapytas profesoriaus J. Galkaus.

Edukacinė programa „Valstybės kūrimas. Kalba ir laisvė“

Edukacinė programa  „Valstybės kūrimas. Kalba ir laisvė“

Vasario-kovo mėnesiais dar suspėjome gyvai pasikalbėti apie svarbius dalykus – tėvynę, laisvę, kalbą ir apie žmones, kūrusius ne tik Lietuvos valstybę, bet ir lietuvių kalbą. Su mokiniais diskutavome apie Biržų krašto šviesuolių gyvenimą, akcentavome tėviškės svarbą, atminties galią.

   Medeikių pagrindinės mokyklos ir Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniams pamokos vyko muziejuje. Džiaugiamės labai žingeidžiais, aktyviais dalyviais. Dėkojame Biržų „Aušros "pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokiniams ir jų mokytojoms, kad pakvietė edukacines pamokas vesti mokykloje. Įsitikinome, kad aušriečiai daug žino apie Lietuvos Nepriklausomybės kūrimą, yra labai smalsūs, moka dirbti komandoje, aktyviai reiškia nuomonę. 

      Edukacinės programos dalyviai atliko namų darbus – kūrė savo mokyklos reklamą, panaudodami senovinius lietuvių kalbos žodžius. Bene svarbiausia, kad visi džiaugiasi savo mokykla ir kol kas niekur nenori emigruoti...

Daugiau apie pamoką:

 

Esperanto kalba ir jos istorija Biržuose

Maloniai kviečiame susipažinti su nauja muziejaus sukurta virtualia paroda.

Esperanto kalba – tai tarptautiniam bendravimui skirta kalba. Iš Europos į Lietuvą esperanto kalbos mokymosi bumas atėjo tarpukariu. Esperanto kalbos mokymosi istorijos pradžia Biržuose sietina su Biržų gimnazijos mokytojo, keliautojo Liudo Alseikos vardu. Jis 1923 m. Biržų gimnazijoje suorganizavo esperanto kalbos kursus, kuriuos pradėjo lankyti, vėliau tapę žinomais esperanto kalbos puoselėtojais, mūsų žemiečiai: G.Galvanauskas, P.Lapienė (esperanto kalba garsinęs lietuvių literatūrą visame pasaulyje), inžinierius G.Macejauskas, pedagogas K.Snarskis, agronomas P.Vasinauskas, Jonai Dagiai (mažasis ir didysis, vienas botanikas, kitas – ekonomistas) ir daug kitų. Tiek mokytojai, tiek gimnazistai aktyviai kvietė visuomenę mokytis esperanto kalbos. Apie tai byloja 1924 m. „Biržų žinių“ numeris, Biržų gimnazistų esperantininkų leistas ir šapirografu spausdintas laikraštėlis „Tagigo“ („Aušra“), kuriame esperanto kalba spausdino savo kūrybą ir vertimus ir kiti leidiniai. 

Pasižvalgę po virtualią parodą „Esperanto kalba ir jos istorija Biržuose“ pajusite jos savitumą, supažinsite su esperanto kalbos istorija ir iš Biržų krašto kilusiais žmonėmis, kurie ne tik Lietuvoje populiarino esperanto kalbą. Virtualioje parodoje užtiksite žinių ne tik apie Liudą Alseiką, bet ir apie garsų keliautoją, rašytoją Antaną Pošką, biržiečius gimnazistus ir jų mokytojus: Viktorą Januškevičių, Jurgį Kutrą, Stasį Paliulį ir kitus. Pavartysite gimnazistų esperantininkų leistą laikraštėlį „Tagigo“ („Aušra“). Pamatysite įvairiais metais išleistų esperanto kalbos žodynų, lietuvių ir užsienio autorių vadovėlių rinkinį, periodinius žurnalus „Litova stelo“ (liet. „Lietuvos žvaigždė“), kalendorius. Išvysite to laikmečio nuotraukų, muziejuje saugomų sveikinimų, laiškų ir rankraštinių dokumentų esperanto kalba.

Išsamiau...

Arūno Gelažninko sporto trofėjai - Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2020 m. vasario 24 d. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ įvyko susitikimas su greičiausiu Lietuvos motociklininku tituluojamu „Zigmas Dakar team“ komandos atstovu Arūnu Gelažninku, jo šeima, artimaisiais bei draugais bei gerbėjais.
Nedalyvavusius susitikime su greičiausiu Lietuvos motociklininku, kviečiame užsukti į Biržų krašto muziejaus sporto ekspozicijos salę ir pamatyti joje eksponuojamus sportininko trofėjus.

Virtuali Radvilų paroda

Norime pasidžiaugti, kad Biržų krašto muziejus „Sėla“  prisidėjo prie Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė Valdovų rūmų parengtos virtualios Radvilų  parodos.

Apsilankę mūsų muziejuje ir į savo išmanųjį įrenginį parsisiuntę nemokamą programėlę „Virtuali Radvilų paroda“, galite atrasti įdomių faktų apie Radvilų giminę ir Biržus!

Virtualios Radvilų parodos eksponatų ieškokite Biržų krašto muziejuje  „Sėla“,  Kėdainių krašto muziejuje ir Valdovų rūmuose.

Apsilankykite ir išbandykite!

Elektroninio archyvo informacinės sistemos paslauga „Skaitmeninė skaitykla“ (EAIS)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba sukūrė Elektroninio archyvo informacinės sistemos paslaugą „Skaitmeninė skaitykla“ (EAIS), kurios pagalba užtikrinama vieninga prieiga prie valstybės archyvuose sukauptų skaitmeninių išteklių, didinamas valstybės archyvuose saugomų dokumentų pasiekiamumas, vystomas ryšys su suinteresuotųjų naudotojų grupėmis.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ iš visų regioninių muziejų saugo bene daugiausiai bažnytinių metrikinių knygų. Muziejus jau yra daug nuveikęs skaitmenindamas ir skelbdamas suskaitmenintas metrikines knygas. Su skaitmenintomis knygomis susipažinti galima čia

Biržų krašto muziejus „Sėla“ Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė saugoti reikšmingus dokumentus, parvežtus iš Toronto

Šiuo metu, kada mūsų valstybės vadovas, prezidentas G. Nausėda, prakalbo apie partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto palaikų paieškas, Biržų krašto muziejus „Sėla“ į  Lietuvos centrinį valstybės archyvą perdavė saugoti Lietuvai reikšmingų dokumentų rinkinį – išeivio Petro Vilučio asmeninę korespondenciją. Dokumentus  perėmė į muziejų atvykęs Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys.

 Dokumentų rinkinyje paties partizanų vado Juozo Lukšos –Daumanto bei jo žmonos Nijolės Bražėnaitės Petrui Vilučiui rašyti laiškai. Savo laiškuose P. Vilutį Juozo Lukšos žmona vadina „piršleliu“, iš susirašinėjimo matyti, kad P. Vilutis buvo tas, kurio dėka N. Bražėnaitė susipažino su Daumantu. Taip pat matyti, kad vakaruose atsidūrę lietuviai palaikė rezistencinę kovą, stengėsi padėti likusiems Lietuvoje. Nors patys buvo žmonės be vietos, karo pabėgėliai, bandė burtis į krūvą ir gyveno nepriklausomos Lietuvos idėja.

Šiuos brangius dokumentus į Lietuvą praėjusių metų spalio mėn. iš Toronto parskraidino Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojos S. Kubiliūtė ir E. Lansbergienė, dalyvavusios kunigo Petro Ažubalio gimimo 100-ųjų metinių minėjime. Dokumentus joms įdavė ir į Lietuvą parvežti paprašė Dalia Ažubalienė, kunigo P. Ažubalio brolio marti. Suvokdama, kad šie dokumentai svarbūs Lietuvai, Dalia paprašė juos parskraidinti dar tiksliai nežinodama, kur juos būtų geriausia saugoti. Šią vasarą pati atskridusi į Lietuvą, pasikonsultavusi, apsilankiusi Lietuvos centriniame valstybės archyve, priėmė sprendimą, kad dokumentus prasmingiausia būtų perduoti saugoti į šią instituciją.

Tad rugsėjo 4 dieną išeivijos advokato Petro Vilučio asmeninė korespondencija, kurioje atsispindi išeivijos lietuvių ryšys su rezistencinėje kovoje Lietuvai laisvę bandžiusiais atkovoti į miškus išėjusiais mūsų tautiečiais, buvo perduota  Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriui Daliui Žižiui.

Rašytojo Algimanto Zurbos metinių minėjimas

Rugsėjo 9 dieną suėjo vieneri metai, kai netekome mūsų krašto rašytojo, Biržų rajono garbės piliečio, Algimanto Zurbos. Tądien kartu su rašytojo našle Laima pagerbti rašytojo atminimo prie jo kapo Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, susirinko jo bičiuliai rašytojai, Vilniaus biržiečių klubo „Krivūlė“ atstovai. Atminimo žvakelę nuo biržiečių uždegė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai. Rašytoją į knygų pristatymus lydėjusi ir jo kūrybą įtaigiai skaičiusi aktorė Gražina Urbonaitė prisiminusi gražią dviejų kūrėjų bendrystę perskaitė romano „Krisius“ ištrauką, atsiminimais pasidalino Vilniaus biržiečių klubo „Krivūlė“ prezidentas Arvydas Kregždė.
Direktoriaus pavaduotoja E. Lansbergienė ir Istorinių tyrimų skyriaus vedėja E. Raibužytė taip pat lankėsi rašytojo bute, kur rašytojo našlė perdavė muziejui saugoti dalį rašytojo asmeninių daiktų: literatūrinių premijų įteikimo proga rašytojui dovanotas juostas, taip pat juostas, rašytojui jubiliejų proga dovanotas Biržų vaikų bibliotekos bei Papilio žmonių, ypatingai brangintą suvenyrą – romano „Šimtadienis“ heroję (mokykline uniforma aprengtą lėlę), laikančią rankose romaną, rašytojo juodraščių, pastabų sąsiuvinių ir kt.  Dalį rašytojo palikimo L. Zurbienė muziejui perdavė dar pavasarį, vykdydama rašytojo testamente išsakytą valią. Tąkart į muziejų buvo parvežta jo paskutinioji spausdinimo mašinėlė, dalis nuotraukų ir rašytojo knygų rankraščių (kitą dalį perdavė saugoti respublikinei M. Mažvydo bibliotekai).

Rašytojo našlės Laimos Zurbienės interviu:

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-13 14:06
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!