Muziejininkų straipsniai

Muziejininkų straipsniai

Šioje rubrikoje galite susipažinti su muziejininkų parengtais straipsniais, pranešimais mokslinėse konferencijose.


Emilijos Raibužytės straipsniai

 „Partizaninis judėjimas Biržų krašte: Moterys, kovojusios už Lietuvos laisvę“

Emilijos Raibužytės-Kalninienės pranešimas 2018 m. Panevėžio kraštotyros muziejuje vykusio konferencijoje „Iš Panevėžio praeities. Miško broliai“.

Pranešime, remiantis biržiečių partizanų prisiminimais, Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugoma ikonografine medžiaga ir kolegų straipsniais, apžvelgiama Biržų krašto partizaninio judėjimo ir jame dalyvavusių moterų, kovojusių už Lietuvos laisvę, istorija. Tai anksčiau netyrinėta tema. Visas pranešimas

„Dvarų kultūros sklaida Biržų krašto muziejuje „Sėla“: galimybės, realybė, problemos“

Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“. Pranešime pristatomas kunigaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių palikimas Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekspozicijose. Pranešimas publikuotas leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2016 m. 15 Nr., 84 psl. Visas pranešimas


Snieguolė Kubiliūtė. „Biržų fotografai ir jų veikla nuo XIX a. pab. iki 1944 m.“

Pranešimas  mokslinėje konferencijoje „Fotografija Lietuvos muziejuose“. Pranešime, remiantis dokumentais, muziejuje ir privačiose kolekcijose saugomomis nuotraukomis, apžvelgiama minimo laikotarpio Biržuose dirbusių fotografų darbo aplinka, stilistika. Pranešimas publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2017 m. Nr. 16, 98 psl. Visas pranešimas

Dovilė Bekerienė. „Sugrįžimas: Viliaus Variakojo ir Jokūbo Dagio archyvai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Pasaulio lietuvių palikimas Lietuvos muziejuose“. Pranešime aptariamas išeivijos menininkų Jokūbo Dagio ir Viliaus Variakojo, 1949 m. pasitraukusio į JAV, kūrybinis palikimas, saugomas Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Prnešimas publikuotas leidinyje Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2019 m. Nr. 18, 55 psl. Visas pranešimas

Rima Binkienė. „Šiaurės Lietuva - kraštas, kur visus darbus laimino saulė...“

Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose“. Pranešime pristatomi Biržų krašto muziejuje „Sėla“ eksponuojami unikalūs muzikos instrumentai skudučiai, daudytės, kanklės bei etnomuzikavimo tradicija Biržų krašte. Pranešimas publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2015 m. Nr. 14, 49 psl. Visas pranešimas

Editos Lansbergienės straipsniai

 „Biržų tvirtovės arsenalas – nauja erdvė moksliniam, kultūriniam, edukaciniam vyksmui“

Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“. Pranešime  išnagrinėti ir pristatyti Biržų tvirtovės arsenalo pastato atstatymo svarba ir jo pritaikymas mokslo, kultūros ir edukacijos veikloms. Pranešimas publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2014 m. Nr. 13, 77 psl. Visas pranešimas

„Amžinasis kalendorius“
Straipsnyje pristatomas unikalus Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomas kalendorius, vadinamas „Amžinuoju kalendoriumi“, nes jis rodo ne vienerių, konkrečių, o bet kurių metų laiką. Straipsnyje apžvelgiami kalendoriaus veikimo principai, taip pat, kaip kalendoriuje susipina antikinė ir krikščioniškoji tradicija.

„Audinio raštas – lyg liaudies dainos melodija...“
Straipsnyje apžvelgiama audimo tradicija Biržų krašte, kiek ji tęsiama iki šių dienų, kokios tautodailininkės yra šios tradicijos tęsėjos. Plačiau aptariami lovatiesių audimo raštai.

„Priesakas ant beržo tošies“
Straipsnyje pristatoma vieno iš pirmosios Lietuvos Respublikos kūrėjų, buvusios švietimo ministro ir LR Seimo pirmininko, profesoriaus Konstantino Šakenio šeimos patirta represijų istorija bei tą istoriją liudijantys atminimo ženklai.

„Chodakauskų pėdsakai Biržų žemėje“
Straipsnyje apžvelgiama, kokius pėdsakus Biržų krašte yra palikusi garsi Chodakauskų giminė. Daugiausia visiems yra žinoma apie dvi seseris Chodakauskaites, prezidento Antano Smetonos žmoną Sofiją ir ministro pirmininko sutuoktinę Jadvygą Tūbelienę. Tačiau su Biržais daugiau susijęs gydytojas Liuvvikas Chodakauskas.

Editos Mikelionienės straipsniai

„Kas buvo, kol Biržų dar nebuvo“
Editos Mikelionienės straipsnis apie muziejaus dalyvimą Europos archeologijos dienose. Biržų krašto muziejus „Sėla“ 2021 m. pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje iniciatyvoje, kurią prieš trylika metų pradėjo Prancūzijos archeologai. Visas straipsnis.
 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-23 10:49Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!