Muziejininkų straipsniai

Muziejininkų straipsniai

Šioje rubrikoje galite susipažinti su muziejininkų parengtais straipsniais, pranešimais mokslinėse konferencijose.


Emilijos Raibužytės-Kalninienės straipsniai

 „Partizaninis judėjimas Biržų krašte: Moterys, kovojusios už Lietuvos laisvę“

Emilijos Raibužytės-Kalninienės pranešimas 2018 m. Panevėžio kraštotyros muziejuje vykusio konferencijoje „Iš Panevėžio praeities. Miško broliai“.

Pranešime, remiantis biržiečių partizanų prisiminimais, Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugoma ikonografine medžiaga ir kolegų straipsniais, apžvelgiama Biržų krašto partizaninio judėjimo ir jame dalyvavusių moterų, kovojusių už Lietuvos laisvę, istorija. Tai anksčiau netyrinėta tema. Visas pranešimas

„Dvarų kultūros sklaida Biržų krašto muziejuje „Sėla“: galimybės, realybė, problemos“

Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“. Pranešime pristatomas kunigaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių palikimas Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekspozicijose. Pranešimas publikuotas leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2016 m. 15 Nr., 84 psl. Visas pranešimas

„Romo Kalantos liepsnos atšvaitai: antisovietinė protesto akcija Biržuose“

Straipsnis paskelbtas Panevėžio kraštotyros muziejaus skiltyje „Regiono istorijos tyrimai“ Visas pranešimas

Snieguolė Kubiliūtė. „Biržų fotografai ir jų veikla nuo XIX a. pab. iki 1944 m.“

Pranešimas  mokslinėje konferencijoje „Fotografija Lietuvos muziejuose“. Pranešime, remiantis dokumentais, muziejuje ir privačiose kolekcijose saugomomis nuotraukomis, apžvelgiama minimo laikotarpio Biržuose dirbusių fotografų darbo aplinka, stilistika. Pranešimas publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2017 m. Nr. 16, 98 psl. Visas pranešimas

Dovilė Bekerienė. „Sugrįžimas: Viliaus Variakojo ir Jokūbo Dagio archyvai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Pasaulio lietuvių palikimas Lietuvos muziejuose“. Pranešime aptariamas išeivijos menininkų Jokūbo Dagio ir Viliaus Variakojo, 1949 m. pasitraukusio į JAV, kūrybinis palikimas, saugomas Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Prnešimas publikuotas leidinyje Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2019 m. Nr. 18, 55 psl. Visas pranešimas

Rimos Binkienės straipsniai

Pranešimas „Šiaurės Lietuva - kraštas, kur visus darbus laimino saulė...“ skaitytas mokslinėje konferencijoje „Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose“. Pranešime pristatomi Biržų krašto muziejuje „Sėla“ eksponuojami unikalūs muzikos instrumentai skudučiai, daudytės, kanklės bei etnomuzikavimo tradicija Biržų krašte. Pranešimas publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2015 m. Nr. 14, 49 psl. Visas pranešimas

Pranešimas „Lito tėvo“ Vytauto Petrulio paltas – nepaprastos gyvenimo istorijos liudininkas“, publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2021 m. Nr. 20, 161 psl. Visas pranešimas

Editos Lansbergienės straipsniai

„Metų kraitis: kuo 2021-aisiais pasipildė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fondai (III)“

Straipsnyje tęsiamas pasakojimas apie 2021 m. muziejaus rinkinius papildžiusius eksponatus: Biržuose gimusio Sauliaus Ikamo ekslibrius, ilgametės Biržų kraštotyros muziejaus darbuotojos, buvusios direktorės,  paminklų apsaugos inspektorės Reginos Drevinskienės-Batvinytės (1927  Braškių k. – 2009 Biržuose)  palikimą: XIX a. pab.– XX a. pr. ir XX a. 1-os pusės audinius, rankdarbius, aprangos detales. Taip pat pasakojama apie įvairių laikotarpių archeologinius radinius. Visas straipsnis

„Metų kraitis: kuo 2021-aisiais pasipildė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fondai (II)“

Toliau pasakojama apie Muziejaus bičiulio, šviesaus atminimo Boriso Januševičiaus, sutikus nuotraukų savininkei Irenai Turlienei, perduotas Petro ir Zuzanos Dagių iš Jokūbiškio k.  palikuonių – Otilijos Ivanauskienės ir Elžbietos Turlienės, jų šeimos, giminės ir draugų fotografijas (XX a. I–II pusė). Papilio krašto gyventojos Genovefos Pavilonienės (Rinkevičiūtės) ir Galinos Dauguvietytės nuotraukų albumai irgi papildė muziejaus rinkinius. Visas straipsnis

„Metų kraitis: kuo 2021-aisiais pasipildė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fondai (I)“

Straipsnyje pasakojama apie Muziejui dr. Marinos Kulčinskajos dovanotas net 77 prof. Antano Jurgeliūno gyvenimą ir veiklą bei biržiečių Magdalenos ir Stasio Janilionių šeimos bei jų giminaičių ir draugų gyvenimiškas akimirkas iliustruojančias nuotraukas. Vertingais nuotraukų rinkiniais taip pat pasidalino ir biržiečiai – Gytis Aukštikalnis, Vlada Frankienė, Valdemaras Aišparas. Visas straipsnis

 „Biržų tvirtovės arsenalas – nauja erdvė moksliniam, kultūriniam, edukaciniam vyksmui“

Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“. Pranešime  išnagrinėti ir pristatyti Biržų tvirtovės arsenalo pastato atstatymo svarba ir jo pritaikymas mokslo, kultūros ir edukacijos veikloms. Pranešimas publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2014 m. Nr. 13, 77 psl. Visas pranešimas

„Amžinasis kalendorius“
Straipsnyje pristatomas unikalus Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomas kalendorius, vadinamas „Amžinuoju kalendoriumi“, nes jis rodo ne vienerių, konkrečių, o bet kurių metų laiką. Straipsnyje apžvelgiami kalendoriaus veikimo principai, taip pat, kaip kalendoriuje susipina antikinė ir krikščioniškoji tradicija.

„Audinio raštas – lyg liaudies dainos melodija...“
Straipsnyje apžvelgiama audimo tradicija Biržų krašte, kiek ji tęsiama iki šių dienų, kokios tautodailininkės yra šios tradicijos tęsėjos. Plačiau aptariami lovatiesių audimo raštai.

„Priesakas ant beržo tošies“
Straipsnyje pristatoma vieno iš pirmosios Lietuvos Respublikos kūrėjų, buvusios švietimo ministro ir LR Seimo pirmininko, profesoriaus Konstantino Šakenio šeimos patirta represijų istorija bei tą istoriją liudijantys atminimo ženklai.

„Chodakauskų pėdsakai Biržų žemėje“
Straipsnyje apžvelgiama, kokius pėdsakus Biržų krašte yra palikusi garsi Chodakauskų giminė. Daugiausia visiems yra žinoma apie dvi seseris Chodakauskaites, prezidento Antano Smetonos žmoną Sofiją ir ministro pirmininko sutuoktinę Jadvygą Tūbelienę. Tačiau su Biržais daugiau susijęs gydytojas Liuvvikas Chodakauskas.

Editos Mikelionienės straipsniai

„Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų pradžiai – paroda Biržų muziejuje „Sėla“
Straipsnyje pristatoma paroda, skirta monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams. Visas straipsnis
„Kas buvo, kol Biržų dar nebuvo“
Editos Mikelionienės straipsnis apie muziejaus dalyvimą Europos archeologijos dienose. Biržų krašto muziejus „Sėla“ 2021 m. pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje iniciatyvoje, kurią prieš trylika metų pradėjo Prancūzijos archeologai. Visas straipsnis.
 

Povilo Variakojo straipsniai

Pranešimas „Archeologija: iš praeities į dabartį“ publikuotas leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2021 m. Nr. 20, 87 psl. Visas straipsnis

Aistės Šinkevičienės straipsniai

„Biržų krašto muziejaus „Sėla“ rinkinius papildė nauji eksponatai“

Straipsnyje autorė pristato 2022 m. I ketvirtyje muziejaus rinkinius papildžiusius ekspnatus. Visas straipsnis

Autorė apžvelgia eksponatus, papildžiusius muziejaus rinkinius 2022 m. Visas straipsnis

Straipsnyje pristatomi 2022 m. pabaigoje muziejaus gauti eksponatai. Visas straipsnis

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-24 12:13Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!