1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų atspindžiai artefaktuose ir kraštovaizdyje

1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų atspindžiai artefaktuose ir kraštovaizdyje

Lietuvai ruošiantis minėti 100-ąjį modernios valstybės gimtadienį, Vilius Kavaliauskas pakvietė  Lietuvos žmones įvardinti savo krašto Vyties  Kryžiaus kavalierius  ir savanorius, tapusius pasiaukojimo pavyzdžiu  ir pokario rezistentams.

2017 m. Biržuose ir rajono miesteliuose buvo atidengtos lentos su 1919–1920 metų nepriklausomybės kovų savanorių  pavardėmis. Vieni jų žuvo gindami Tėvynę,  kiti – nukentėjo ar pražuvo gulaguose, tremtyje ir pokario metais savo tėvynėje, dar vieni amžino poilsio atgulė išeivijoje. Ne visų žuvusiųjų palaidojimo vietos yra žinomos ir  paženklintos paminklais.

Biržų muziejus renka ir saugo įvairiausią  informaciją apie šį lemiamą Lietuvai laikotarpį ir žmones:  atsiminimus, dokumentus,  nuotraukas, leidinius. Didžiuojamės saugodami  tautos didžiavyrius – Antaną  Stapulionį, Joną Variakojį, Kazį Ladigą, Petrą  Genį, Petrą Jurgaitį, Valerijoną Snarskį,  Joną Kutrą,  Martyną Mažuiką, Jokūbą Jakubėną  ir kitus Lietuvos kariuomenės savanorius  – menančius eksponatus.  Šioje virtualioje parodoje daugiausia dėmesio skirta to meto įvykių atspindžiams  leidiniuose, dokumentuose, nuotraukose bei savanorių palaidojimo ir įamžinimo vietoms.

 


Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-27 10:13Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!