Projektinė veikla

Projektinė veikla

Projektinė veikla

2021 m.

                                                

Baigiamas įgyvendinti  „Biržų krašto muziejaus „Sėla“  projektas (pagal Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“)   „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“. Įgyvendintos visos planuotos minimo projekto veiklos:  sukurtas ekspozicijos projektas, nupirkta interaktyviai, emociškai paveikiai ekspozicijai sukurti reikalinga aparatūra, sukurta multimedinė programa ir visas ekspozicijas jungianti garso sistema – viskas instaliuota į nupirktą įrangą.

Šiuo metu vyksta baigiamieji patalpų parengimo darbai ir reikalingų daiktų paruošimas eksponavimui, ir greiti laiku, jei tik epidemiologinė situacija leis, naujos ekspozicijos Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje bus atvertos lankytojams.

2020 m.

2020 m. įgyvendintas dar vienas projekto „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal Biržų rajono vietos veiklos vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“, etapas. Šio etapo metu sukurta multimedinė programa ekspozicijai. Sudėtinga šių metų situacija sutrukdė laiku parengti tinkamai patalpas, darbai dar tebevyksta, tad ryškėjantį ekspozicijos vaizdą bus galima pamatyti tik kitų metų pradžioje, o per pirmąjį 2021 m. ketvirtį ekspozicija bus iki galo įrengta ir pristatyta lankytojams.

2019 m.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendina projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal Biržų rajono vietos veiklos vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“. 

Šiais metais sukurtas būsimos ekspozicijos projektas ir baigiantis metams nupirkta garso ir vaizdo aparatūra, reikalinga ekspozicijų multimedinėms programos. Sukurti vaizdo ir garso programas bei įrengti ekspoziciją Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsyje planuojama per 2020-uosius metus.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendina projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“

Įgyvendinta pirmoji projekto veikla  - „Ekspozicijos projekto sukūrimas“

 

2018 m.

Projektinė veikla

2017 m.

Kultūros ministerija iš dalies finansavo (skyrė 5000 Eur) ir muziejus (su partneriais) įgyvendino projektą  „Reformatų švietimo politika – pirmųjų parapijinių mokyklų Biržų krašte steigimas. Skulptorių pleneras, skirtas pirmųjų mokyklų steigimo Biržų krašte įamžinimui“. Sukurtos ir pastatytos 4 skulptūrinės kompozicijos, organizuotas skulptūrų pristatymo renginys.

Buvo parengta projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ paraiška Geros valios fondui. Gauta 1000 Eur. Dalinis finansavimas. Projektas sėkmingai įgyvendintas. Parengtas ir mieste pastatytas informacinis stendas, pasakojantis Vabalninko žydų istoriją. Pagaminti 5 atminimo ženklai, kurie žymi žydų bendruomenei kadaise priklausiusį nekilnojamąjį turtą.

Projektui „Edukacinė kelionė „Vabalninko krašto koplyčios – lygumų vizualinės dominantės“ įgyvendinti Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skyrė 300 Eur dalinį finansavimą. Projektas sėkmingai įgyvendintas. 2017 m. rugsėjo 16 d. 88 ekskursijos dalyviai aplankė 10 nekilnojamo kultūros paveldo objektų.

Kultūros taryba 1800 Eur skyrė ir projekto „Mantagailiškio dvaro XVI–XVII a. koklių restauravimas“ įgyvendinimui. Restauruota 13 vnt.  XVI–XVII a. Mantagailiškio dvaro koklių.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos iš dalies finansavo Muoriškių pilkapių katalogo leidybos projektą, skirdamas 3000 Eur. Katalogas išleistas (120 pusl., tiražas 500 egz.) ir pristatytas Biržuose bei Pasvalyje vykusių konferencijų metu.

Kultūros taryba, skyrusi 5000 Eur, iš dalies taip pat finansavo projektą „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“. Įgyvendinant projektą, organizuota paroda „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“ (balandis-lapkritis).

Lietuvos kultūros taryba, skirdama 7400 Eur, iš dalies finansavo projektą  „Edukacinis ciklas „Baroko pavasaris Biržuose 2017“. Įvyko 7 edukaciniai koncertai ir senosios muzikos meistriškumo seminaras mokiniams bei mokytojams iš Lietuvos ir Latvijos.

2016 m.

Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų tvirtovės renesansas: nuo autentikos iki virtualumo“. Gautas finansavimas – 11000 €. Sukurtas interaktyvus animuotas pasakojimas apie Petro I apsilankymą Biržų pilyje. Pasiūti rekonstruoti XVIII a. pradžios patrankininko drabužiai. Autentiškos patrankos ruošiamos perkėlimui iš lauko į ekspoziciją. 

Teikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos projektui „Nekilnojamojo Biržų krašto kultūros paveldo pažinimas ir sklaida vietinėje bendruomenėje“. Gautas finansavimas - 360 €. Suorganizuoti Europos paveldo dienoms skirti renginiai: kelionė po Biržų krašto istorines vietas (aplankyta 10 objektų), suorganizuotas vaikų fotografijų konkursas ir 25 gražiausių nuotraukų paroda.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Lietuvos bajorų Karpių genealoginio medžio restauravimas“. Gautas finansavimas - 1000 €. Eksponatas restauruotas. Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai katalogui „Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki XIX a. pr.” išleisti. Gautas finansavimas - 3000 €. Katalogas išleistas.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Baroko pavasaris Biržuose“. Gautas finansavimas 3500 €, projektas įgyvendintas, suorganizuoti 6 edukaciniai senosios muzikos koncertai. Iš Lietuvos kultūros tarybos gautas 3000 € finansavimas. Projektas įgyvendintas: organizuotos Radvilų paveldo parodos Nacionaliniame Baltarusijos istorijos muziejuje, muziejuje „Myro pilies kompleksas“ bei Biržų krašto muziejije „Sėla“. Parodose dalyvavo Kėdainių krašto muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

2015 m.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ etnografijos ekspozicijos atnaujinimas skaitmeniniu turiniu bei pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams ir jaunimo supažindinimui su aklųjų pasauliu“. Gautas finansavimas 2000 €. Už juos įsigytas ilgalaikis turtas – fotografavimo įranga reikalinga eksponatams skaitmeninti, sukurtos akliesiems pritaikytos edukacinės priemonės, etnografijos ekspozicija atnaujinta skaitmeniniais vaizdais.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Skaitmeninio turinio integravimas ir pritaikymas įvairių amžiaus grupių bei specialiųjų poreikių lankytojų edukacijai Biržų krašto muziejus „Sėla“ sovietinio laikotarpio ekspozicijoje“. gautas finansavimas - 6000 €. Sovietinio laikotarpio ekspozicija atnaujinta 3 interaktyviais terminalais, kurie pritaikyti judėjimo negalią turintiems lankytojams.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-22 16:28



Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!