Projektinė veikla

Projektinė veikla

Projektinė veikla

2023 m.

2023 m. Lietuvos Kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą tam, kad Prano Gudyno restauravimo centre būtų restauruotos šešios vertybės – grafų Tiškevičių valdymo laikotarpį (XIX a.) atspindintys planai. Restauravimo darbų metu atkurta autentiška jų išvaizda, pažeistos dalys sutvirtintos rišančiomis medžiagomis. Restauruotos vertybės praturtins Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Tiškevičių ekspoziciją, pasitarnaus edukacinėms veikloms.

2022 m.

Religinių eksponatų restauravimas

2022 m. Lietuvos Kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą tam, kad Prano Gudyno restauravimo centre būtų restauruoti du religiniai eksponatai – Šv. Jono Nepomuko skulptūra ir Biržų katalikų bažnyčios sietynas. Restauravimo darbų metu atkurta autentiška eksponatų išvaizda, pažeistos dalys sutvirtintos rišančiomis medžiagomis. Restauruoti eksponatai praturtins Biržų krašto muziejaus „Sėla“ religinių konfesijų ekspoziciją, pasitarnaus edukacinėms veikloms.

      

Iš ūkinės duobės į muziejaus sales

2020 m. vykdyti Astravo dvaro rūmų teritorijos archeologiniai tyrimai buvo turtingi atradimais. Aptikus rūsį-ūkinę duobę, rasta apie rūmų prabangą bylojančių fajanso indų šukių, taurių duženų, stiklo butelių ir kt.

Radiniams patekus į Biržų krašto muziejų „Sėla“ net nekilo abejonių, kad jie privalo būti restauruoti. Muziejus pateikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai restauravimo projekto daliniam finansavimui gauti.

LKT skyrus dalinį finansavimą, restauravimo darbų ėmėsi Vilniuje esantis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras. Projektas buvo vykdomas dviem etapais nuo 2021 m. gegužės mėnesio ir baigtas šių metų spalį.

Atkurti indai, puošę Astravo dvaro grafų Tiškevičių valgomąjį, pirmą kartą bus pristatyti lapkričio 18 d. 16.30 val. Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Vėliau atnaujintą ekspoziciją lankytojai galės apžiūrėti muziejaus darbo valandomis grafų Tiškevičių paveldą reprezentuojančioje salėje.

              
Lėkštė, fajansas. BROWN WESTHEAD, MOORE & CO (1862–1904 m.), Jungtinė Karalystė. Rest. Leokadija Šalkovska Indas, fajansas. Gamintojo ženklas „Campenia“, Jungtinė Karalystė. Rest. Rasa Bieliauskaitė – Mikolaitienė
Lėkštė, stiklas. Rest. Rasa Bieliauskaitė – Mikolaitienė

2022 m. baigtas įgyvendinti dvejus metus trukęs projektas „Biržų kunigaikštystė (1547–1811) - europietiškos kultūros ir gyvenimo būdo tradicijų centras“, kuris buvo įgyvendinamas pagal Biržų rajono VVG VPS „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“.
Buvusiose Biržų kunigaikštystės valdose suorganizuoti 8 renginiai, kurių metu buvo demonstruojamas projekto veikloms įgyvendinti įsigytas muzikinis instrumentas - vargonėliai, bei pagamintos XVII a. istorinių drabužių replikos (pasiūti vyriškas ir moteriškas kostiumai).
Projekto metu buvo naujai pristatytas istorinės Biržų kunigaikštystės išskirtinis kultūrinis palikimas, atskleidžiant sąsajas su dabarties tradicijomis, akcentuojant biržietiškos tapatybės tęstinumą. 

2021 m.

Iš ūkinės duobės į muziejaus sales

2020 m. vykdyti Astravo dvaro rūmų teritorijos archeologiniai tyrimai buvo turtingi atradimais. Aptikus rūsį-ūkinę duobę, rasta apie rūmų prabangą bylojančių fajanso indų šukių, taurių duženų, stiklo butelių ir kt.

Radiniams patekus į Biržų krašto muziejų „Sėla“ net nekilo abejonių, kad jie privalo būti restauruoti. Muziejus pateikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai restauravimo projekto daliniam finansavimui gauti. LKT skyrus dalinį finansavimą restauravimo darbų ėmėsi Vilniuje esantis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras. Projektas bus vykdomas dviem etapais ir nuo 2021 m. gegužės mėnesio restauruojamus eksponatus muziejus savo rankose vėl turės 2022 m. rudenį.

Baigus numatytus restauravimo darbus atkurtus indus planuojama pristatyti visuomenei bei eksponuoti Biržų krašto muziejaus „Sėla“ nuolatinėje ekspozicijoje „Biržai XIX a.“, grafų Tiškevičių paveldą reprezentuojančioje salėje.

   

Nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2021 m. spalio pabaigos buvo įgyvendinami pianino „Birutė“ restauravimo darbai. Juos  sėkmingai atliko muzikos instrumentų restauratoriai broliai Bazarai. Restauravimo metu atkurti pianino korpusas, pianino mechanizmo ir akustinės dalies elementai. Šis eksponatas jau netrukus vėl džiugins lankytojus muzikos instrumentų ekspozicijoje. Muziejaus lankytojai turės galimybę išgirsti autentišką šio instrumento skambesį. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

2021 m. liepos 17 d. Papilio piliavietėje, Zomkeliu vadinamoje, būrys nekantraujančių žiūrovų, susirinkusių į popietę „Radvilų epochos mados“, laukė, kas gi pasirodys iš už širmos, pastatytos toje vietoje, kur kadaise buvo Radvilų pilaitės kambarys.
Kol Edita Lansbergienė pristatė Papilio pilies istoriją, rūmų kameristė (didikų apranga besirūpinanti tarnaitė), to laiko rūbais aprengė savanorius modelius. Muziejininkė, istorinių kostiumų rekonstruktorė Eglė Kukytė iš Kauno, pasakojo apie XVII a. pradžios mados subtilybes, komentavo kiekvieno rūbo paskirtį. Iš užjūrio šilkų pasiūti vyriški rūbai leido mums įsivaizduoti, kaip puošėsi jaunasis Jonušas Radvila po studijų Leipcige (būdamas brandesnio amžiaus rengėsi sarmatiško stiliaus drabužiais). Moteriški sudėtingos konstrukcijos rūbai, sluoksnis po sluoksnio rengiami jaunai moteriai, atitiko kunigaikštytės Liudvikos Karolinos Radvilaitės dėvėtus rūbus. Šmaikštūs komentarai, dar šmaikštesni klausimai ir atsakymai leido tikrai daug sužinoti apie tų laikų madas. Norinčių įsiamžinti su istorinius kostiumus vilkinčiais modeliais taip pat netrūko.
Renginyje dalyvavo projekto paraiškos rengėja Irutė Varzienė.
Popietė „Radvilų epochos mados“ – projekto „Biržų kunigaikštystė (1547–1811) – europietiškų kultūros ir gyvenimo būdo tradicijų centras“, įgyvendinamo pagal Biržų Rajono VVG VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, renginys. 

2021 m. spalio 21 d. popietė „Radvilų epochos mados“ vyko Likėnų reabilitacijos ligoninės biuvetėje.

                                                

Baigiamas įgyvendinti  „Biržų krašto muziejaus „Sėla“  projektas (pagal Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“)   „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“. Įgyvendintos visos planuotos minimo projekto veiklos:  sukurtas ekspozicijos projektas, nupirkta interaktyviai, emociškai paveikiai ekspozicijai sukurti reikalinga aparatūra, sukurta multimedinė programa ir visas ekspozicijas jungianti garso sistema – viskas instaliuota į nupirktą įrangą.

Šiuo metu vyksta baigiamieji patalpų parengimo darbai ir reikalingų daiktų paruošimas eksponavimui, ir greitu laiku, jei tik epidemiologinė situacija leis, naujos ekspozicijos Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje bus atvertos lankytojams.

2020 m.

2020 m. įgyvendintas dar vienas projekto „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal Biržų rajono vietos veiklos vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“, etapas. 2021 gegužės mėn. ekspozicija pradėjo veikti, o rugpjūčio 14 d. į vyko jos pristatymas visuomenei.

Projekto „Baroko pavasaris Biržuose 2020“ metu, edukacinių koncertų pagalba, buvo toliau populiarinama Baroko epochos muzika ir kultūra, atspindinti Biržų pilies klestėjimo laikmetį. Taip buvo stiprinamas vietos kultūrinis identitetas, skatinamas kultūrinis turizmas, į renginius buvo kviečiami ir ugdomi viso regiono klausytojai. Praplėsta koncertų geografija, išbandyti naujai pastatyti barokiniai vargonai Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Pandemijos situacija nesutrukdė toliau skatinti muzikuojančių vaikų ir jaunimo kūrybinės raiškos įvairovės, plėsti repertuarą, ugdyti domėjimąsi senąja muzika ir leisti pajusti muzikavimo drauge su profesionalais džiaugsmą. Taip pat buvo sudarytos sąlygas gabiems profesionaliems muzikantams burtis į ansamblius ir muzikuoti drauge, o visų socialinių sluoksnių klausytojams padaryti koncertus prieinamus.

Projekto  „Jonas ir jo filmų kadrai fotografijoje“ tikslas - fotografijos bei gyvo, autentiško kalbėjimo pagalba, atskleisti Pasaulio žmogaus, menininko, avangardinio kino Amerikoje pradininko, Jono Meko asmenybės fenomeną, pristatyti menininką jo gimtojoje žemėje ir kituose Lietuvos regionuose. Siekiant šio tikslo suteikta galimybė menininkui, fotografui,  realizuoti savo kūrybines idėjas. Fotomenininkas Arūnas Kulikauskas, gyvenęs ir kūręs Niujorke šalia Jono Meko, fotografavęs menininką bei jo kurtų filmų kadrus, parengė Jono Meko portretų ir jo filmų kadrų fotografijų parodą. Fotografijose – pats J. Mekas, jo aplinka, jį supę žmonės. Parengta paroda jau buvo pristatyta Lietuvos regionuose (Aukštaitija, Suvalkija), pradedant J. Meko gimtaisiais Biržais, tik dėl pandemijos jos dar negalėjo pamatyti Žemaitijos gyventojai. Paroda nuvežta į Kelmę ir bus pristatyta žiūrovams, kai tik karantino sąlygos leis. Numatyta, kad kitąmet bus eksponuojama kituose Lietuvos miestuose, kartu pristatant ir menininko asmenybės unikalumą.

Virtualią parodą galima rasti Biržų muziejaus interneto svetainėje: https://www.birzumuziejus.lt/virtuali-aruno-kulikausko-fotografiju-paroda-jonas-ir-jo-filmu-kadrai/

Projekto „Biržų istorijos ir kultūrinės atminties sklaida“ tikslas – skatinti turizmą Biržų krašte, sudominant turtinga Biržų krašto istorija. Išleistas trimis kalbomis leidinys (lietuvių, anglų, latvių), šmaikščiai pasakojantis Biržų istoriją, patrauklus ne tik vyresniems, bet ir jaunesnio amžiaus turistams, keliaujantiems po Šiaurės Lietuvos regioną. Pandemija šiuo metu turizmo procesą pristabdė, tačiau tikimasi, kad epidemiologinei situacijai pasikeitus, leidinys taps puikia turistų traukos priemone.

Tęstinio (2020–2021 m.) projekto „Lietuviško pianino „Birutė“ restauravimas“ metu 2020 m. buvo atlikti lietuviško pianino „Birutė“ medžiagų tyrimo darbai, pagamintas restauravimo pasas. Šiuo laikotarpiu atnaujintas pianino korpusas ir restauruota instrumento akustinė dalis.

Projekto „Grafų de Šuazel Gufjė paveldas: Plateliai–Papilys“ tikslas buvo pristatyti Biržų krašto istorijos ir Lietuvos dvarų kultūros kontekste Platelių (Plungės r.) ir Papilio (Biržų r.) dvarus valdžiusių grafų de Šuazel Gufjė (de Choiseul-Gouffier) paveldą, saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“ ir Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Pavyko į Biržų muziejų parsivežti grafų Platelių dvaro gyvenimą ir buitį liudijančius artefaktus, saugomus Žemaičių muziejuje „Alka“ ir parengti parodą, organiškai integruotą į Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekspozicijas, pasakojančias Biržų krašto istoriją.

2019 m.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendina projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal Biržų rajono vietos veiklos vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“. 

Šiais metais sukurtas būsimos ekspozicijos projektas ir baigiantis metams nupirkta garso ir vaizdo aparatūra, reikalinga ekspozicijų multimedinėms programos. Sukurti vaizdo ir garso programas bei įrengti ekspoziciją Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsyje planuojama per 2020-uosius metus.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendina projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“

Įgyvendinta pirmoji projekto veikla  - „Ekspozicijos projekto sukūrimas“

 

2018 m.

Projektinė veikla

2017 m.

Kultūros ministerija iš dalies finansavo (skyrė 5000 Eur) ir muziejus (su partneriais) įgyvendino projektą  „Reformatų švietimo politika – pirmųjų parapijinių mokyklų Biržų krašte steigimas. Skulptorių pleneras, skirtas pirmųjų mokyklų steigimo Biržų krašte įamžinimui“. Sukurtos ir pastatytos 4 skulptūrinės kompozicijos, organizuotas skulptūrų pristatymo renginys.

Buvo parengta projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ paraiška Geros valios fondui. Gauta 1000 Eur. Dalinis finansavimas. Projektas sėkmingai įgyvendintas. Parengtas ir mieste pastatytas informacinis stendas, pasakojantis Vabalninko žydų istoriją. Pagaminti 5 atminimo ženklai, kurie žymi žydų bendruomenei kadaise priklausiusį nekilnojamąjį turtą.

Projektui „Edukacinė kelionė „Vabalninko krašto koplyčios – lygumų vizualinės dominantės“ įgyvendinti Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skyrė 300 Eur dalinį finansavimą. Projektas sėkmingai įgyvendintas. 2017 m. rugsėjo 16 d. 88 ekskursijos dalyviai aplankė 10 nekilnojamo kultūros paveldo objektų.

Kultūros taryba 1800 Eur skyrė ir projekto „Mantagailiškio dvaro XVI–XVII a. koklių restauravimas“ įgyvendinimui. Restauruota 13 vnt.  XVI–XVII a. Mantagailiškio dvaro koklių.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos iš dalies finansavo Muoriškių pilkapių katalogo leidybos projektą, skirdamas 3000 Eur. Katalogas išleistas (120 pusl., tiražas 500 egz.) ir pristatytas Biržuose bei Pasvalyje vykusių konferencijų metu.

Kultūros taryba, skyrusi 5000 Eur, iš dalies taip pat finansavo projektą „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“. Įgyvendinant projektą, organizuota paroda „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“ (balandis-lapkritis).

Lietuvos kultūros taryba, skirdama 7400 Eur, iš dalies finansavo projektą  „Edukacinis ciklas „Baroko pavasaris Biržuose 2017“. Įvyko 7 edukaciniai koncertai ir senosios muzikos meistriškumo seminaras mokiniams bei mokytojams iš Lietuvos ir Latvijos.

2016 m.

Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų tvirtovės renesansas: nuo autentikos iki virtualumo“. Gautas finansavimas – 11000 €. Sukurtas interaktyvus animuotas pasakojimas apie Petro I apsilankymą Biržų pilyje. Pasiūti rekonstruoti XVIII a. pradžios patrankininko drabužiai. Autentiškos patrankos ruošiamos perkėlimui iš lauko į ekspoziciją. 

Teikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos projektui „Nekilnojamojo Biržų krašto kultūros paveldo pažinimas ir sklaida vietinėje bendruomenėje“. Gautas finansavimas - 360 €. Suorganizuoti Europos paveldo dienoms skirti renginiai: kelionė po Biržų krašto istorines vietas (aplankyta 10 objektų), suorganizuotas vaikų fotografijų konkursas ir 25 gražiausių nuotraukų paroda.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Lietuvos bajorų Karpių genealoginio medžio restauravimas“. Gautas finansavimas - 1000 €. Eksponatas restauruotas. Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai katalogui „Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki XIX a. pr.” išleisti. Gautas finansavimas - 3000 €. Katalogas išleistas.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Baroko pavasaris Biržuose“. Gautas finansavimas 3500 €, projektas įgyvendintas, suorganizuoti 6 edukaciniai senosios muzikos koncertai. Iš Lietuvos kultūros tarybos gautas 3000 € finansavimas. Projektas įgyvendintas: organizuotos Radvilų paveldo parodos Nacionaliniame Baltarusijos istorijos muziejuje, muziejuje „Myro pilies kompleksas“ bei Biržų krašto muziejije „Sėla“. Parodose dalyvavo Kėdainių krašto muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

2015 m.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ etnografijos ekspozicijos atnaujinimas skaitmeniniu turiniu bei pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams ir jaunimo supažindinimui su aklųjų pasauliu“. Gautas finansavimas 2000 €. Už juos įsigytas ilgalaikis turtas – fotografavimo įranga reikalinga eksponatams skaitmeninti, sukurtos akliesiems pritaikytos edukacinės priemonės, etnografijos ekspozicija atnaujinta skaitmeniniais vaizdais.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Skaitmeninio turinio integravimas ir pritaikymas įvairių amžiaus grupių bei specialiųjų poreikių lankytojų edukacijai Biržų krašto muziejus „Sėla“ sovietinio laikotarpio ekspozicijoje“. gautas finansavimas - 6000 €. Sovietinio laikotarpio ekspozicija atnaujinta 3 interaktyviais terminalais, kurie pritaikyti judėjimo negalią turintiems lankytojams.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-03 10:07Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!