Projektinė veikla

Projektinė veikla

Projektinė veikla

2018 m.

Projektinė veikla

2017 m.

Kultūros ministerija iš dalies finansavo (skyrė 5000 Eur) ir muziejus (su partneriais) įgyvendino projektą  „Reformatų švietimo politika – pirmųjų parapijinių mokyklų Biržų krašte steigimas. Skulptorių pleneras, skirtas pirmųjų mokyklų steigimo Biržų krašte įamžinimui“. Surengtas skulptorių pleneras, sukurtos ir pastatytos 4 skulptūrinės kompozicijos, organizuotas skulptūrų pristatymo renginys.

Buvo parengta projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ paraiška Geros valios fondui. Gautas 1000 Eur. Dalinis finansavimas. Projektas sėkmingai įgyvendintas. Parengtas ir mieste pastatytas informacinis stendas, pasakojantis Vabalninko žydų istoriją. Pagaminti 5 atminimo ženklai, kurie žymi žydų bendruomenei kadaise priklausiusį nekilnojamąjį turtą.

Projekto „Edukacinė kelionė „Vabalninko krašto koplyčios – lygumų vizualinės dominantės“ įgyvendinimui Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skyrė 300 Eur. Dalinį finansavimą. Projektas sėkmingai įgyvendintas. 2017 m. rugsėjo 16 d. 88 ekskursijos dalyviai aplankė 10 nekilnojamo kultūros paveldo objektų.

Kultūros taryba  1800 Eur. Skyrė ir projekto „Mantagailiškio dvaro XVI-XVII a. koklių restauravimas“ įgyvendinimui. Restauruota 13 vnt.  XVI-XVII a. Mantagailiškio dvaro koklių.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos  iš dalies finansavo  Muoriškių pilkapių katalogo leidybos projektą, skirdamas 3000 Eur. Katalogas išleistas (120 pusl., tiražas 500 egz.) ir pristatytas Biržuose ir Pasvalyje vykusių konferencijų metu.

Kultūros taryba, skyrusi 5 000 Eur, iš dalies taip pat finansavo projektą „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“. Įgyvendinant projektą, organizuota paroda „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“ (balandis-lapkritis).

Lietuvos kultūros taryba, skirdama  7 400 Eur, iš dalies finansavo projektą  „Edukacinis ciklas „Baroko pavasaris Biržuose 2017“. Įvyko 7 edukaciniai koncertai ir senosios muzikos meistriškumo seminaras mokiniams ir mokytojams iš Lietuvos ir Latvijos.

2016 m.

Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų tvirtovės renesansas: nuo autentikos iki virtualumo“. Gautas finansavimas – 11000 €. Sukurtas interaktyvus animuotas pasakojimas apie Petro I-mojo apsilankymą Biržų pilyje. Pasiūti rekonstruoti XVIII a. pradžios patrankininko drabužiai. Autentiškos patrankos ruošiamos perkėlimui iš lauko į ekspoziciją. 

Teikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos projektui „Nekilnojamojo Biržų krašto kultūros paveldo pažinimas ir sklaida vietinėje bendruomenėje“. Gautas finansavimas - 360 €. Suorganizuoti Europos paveldo dienoms skirti renginiai: kelionė po Biržų krašto istorines vietas (aplankyta 10 objektų), suorganizuotas vaikų fotografijų konkursas ir 25 gražiausių nuotraukų paroda.

 Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Lietuvos bajorų Karpių genealoginio medžio restauravimas“. Gautas finansavimas - 1000 €. Eksponatas restauruotas. Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai katalogui „Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki XIX a. pr.” išleisti. Gautas finansavimas - 3000 €. Katalogas išleistas.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Baroko pavasaris Biržuose“. Gautas finansavimas 3500 €, projektas įgyvendintas, suorganizuoti 6 edukaciniai senosios muzikos koncertai. Iš Lietuvos kultūros tarybos gautas 3000 € finansavimas. Projektas įgyvendintas: organizuotos Radvilų paveldo parodos Nacionaliniame Baltarusijos istorijos muziejuje, muziejuje „Myro pilies kompleksas“, be Biržų krašto muziejaus „Sėla“ parodose dalyvavo Kėdainių krašto muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

2015 m.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ etnografijos ekspozicijos atnaujinimas skaitmeniniu turiniu, bei pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams ir jaunimo supažindinimui su aklųjų pasauliu“. Gautas finansavimas 2000 €. Už juos įsigytas ilgalaikis turtas – fotografavimo įranga reikalinga eksponatų skaitmeninimui, sukurtos akliesiems pritaikytos edukacinės priemonės, etnografijos ekspozicija atnaujinta skaitmeniniais vaizdais.

Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Skaitmeninio turinio integravimas ir pritaikymas įvairių amžiaus grupių bei specialiųjų poreikių lankytojų edukacijai Biržų krašto muziejus „Sėla“ sovietinio laikotarpio ekspozicijoje“. gautas finansavimas - 6000 €. Sovietinio laikotarpio ekspozicija atnaujinta 3 interaktyviais terminalais, kurie pritaikyti judėjimo negalią turintiems lankytojams.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-08-12 15:20Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!