Ataskaitų rinkiniai

Ataskaitų rinkiniai

Veiklos ataskaitos:
 
Finansinės ataskaitos
2021 m. fin. ataskaitos pagal VSAFAS (pdf, 3,6 MB)
2021 m. III ketv. fin. ataskaitos pagal VSAFAS (pdf, 2,2 MB)
2021 m. II ketv. fin. ataskaitos pagal VSAFAS (zip, 9,3 MB)
2021 m. I ketv. fin. ataskaitos pagal VSAFAS (pdf, 2,1 MB)
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita (pdf, 1,9 MB)
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita (pdf, 3,1 MB)
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita (zip, 13,5 MB)
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita (pdf, 2,86 MB)
2021 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (zip, 8 KB)
2021 m. III ketv. darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (zip, 8 KB)
2021 m. II ketv. darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (zip, 8 KB)
2021 m. I ketv. darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (zip, 8 KB)

2020 m.
(zip, 941 KB)
2020 m. III ketv. (zip, 62 KB)
2020 m. II ketv. (zip, 62 KB)
2020 m. I ketv.
(pdf, 8,1 MB)

2019 m (zip, 8,1 MB)
2019 m. III ketv. (zip, 650 KB)
2019 m. II ketv. (zip, 57 KB)
2019 m. I ketv.
(zip, 65 KB)

2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita (pdf, 12,8 MB)
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita (zip, 486 KB)
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita (zip, 526 KB)
2019 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (zip, 7 KB)
2019 m biudžeto vykdymo ataskaita (zip, 600 KB)

 
2018 m. (zip, 272 KB)
Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-28 17:05Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!