Vabalninko skyrius

Vabalninko skyrius

Adresas: Žolinės a. 10, Vabalninkas,  LT-41319, Biržų r.
Darbo laikas: antradieniais–šeštadieniais 9.00–17.00
Pietų pertrauka 12.00–12.30                                                                                                                                        
Kontaktai:
Skyriaus vedėja Vida Skujienė
+370 626 38555+370 659 40959, +370 450 54252
El. paštas: vabalninkas@birzumuziejus.lt


Ekspozicijų ir parodų lankymas skyriuje nemokamas. 
Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal programą „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“
priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“. Šio projekto tikslas buvo pastato rūsio patalpose sukurti interaktyvią, emociškai paveikią ekspoziciją, pristatančią skaudžius Vabalninko krašto istorijos etapus bei paties pastato istoriją.
Nauja ekspozicija „Vieno namo pasakojime – XX a. Lietuvos istorijos lūžiai“ jau veikia! Maloniai kviečiame apsilankyti.


 
   
  
 
1995 metais įsteigtas Vabalninko kultūros ir istorijos fondas miestelyje įkūrė muziejėlį, kuris 2005 m. pabaigoje tapo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ filialu. Iki 2010 m. filialui vadovavo viena iš fondo steigėjų Ona Šoblinskienė.
2017 m. buvo atidarytos naujosios  Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus  patalpos, pritaikytos šiuolaikiniams muziejininkystės reikalavimams. 

Vabalninko skyriuje vykdomi projektai:
„Vabalninko gatvių namų istorijos“.

 Kadaise laisvuoju miestu vadintas karališkasis sodžius Vabalninkas, vėliau – mažai kam žinomas Šiaurės Rytų Lietuvos provincijos miestelis, jau tapo unikalios istorijos profesionaliu saugotoju, kviečiančiu ne tik vietinius, bet ir užsienio turistus. Ypač įdomus po pasaulį išsibarsčiusiems žydų tautybės žmonėms.
Projektas „Vabalninko gatvių namų istorijos“ atsirado neatsitiktinai. Sulaukdami vis didesnio muziejaus svečių iš Lietuvos ir užsienio susidomėjimo, susidūrėme su problema – muziejuje sukaupta informacija apima gana siaurą laikotarpį nuo sovietinių laikų iki nepriklausomybės atkūrimo - ir beveik nieko nežinoma apie tarpukario Vabalninką. Projektus siekiama šį laikotarpį atgaivinti.
Ačiū į projektą įsitraukusiems vabalninkiečiams. Tarp praeities ir dabarties yra vienintelis tiltas - DABARTIS. 
2018 m. vykdytas projektas „Lietuvos katalikių moterų draugijos Vabalninko skyriaus vėliavos restauravimas“. Draugija Lietuvoje susikūrė 1908 m., tais pačiais metais Vabalninke įkurtas jos skyrius. Jam priklausė 147 narės. Draugijai vadovavo ir vėliavą pasiuvo Vabalninko krašto šviesuolio, visuomenininko Tomo Paliulio dukra Natalija Paliulytė. 
Ekskursijoms ir pamokoms apie Vabalninko žydus naudojame projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ rezultatą - informacinį stendą, kuriame pasakojama Vabalninko žydų istorija. Kitas šio projekto rezultatas - atminimo ženklai, žymintys miestelio pastatus, priklausiusius žydų bendruomenei ir jos nariams.
 

Veikiančios parodos

Tęstinio projekto „Vabalninko gatvių namų istorijos“ paroda – „Pasivaikščiojimas po Žolinės aikštę“.

Kiekvienais metais balandžio mėnesį švenčiama Vabalninko miestelio vardo diena. 1792 m. balandžio 26 d. Vabalninkui patvirtintos Magdeburgo (laisvojo miesto) teisės ir miesto herbas – valstietis, sveriantis linus. Atnaujintą herbą ir sukurtą vėliavą 1997 m. patvirtino Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas.

Kviečiame apsilankyti, pasidalinti prisiminimais, papildyti nauja informacija. 

 


Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-26 13:30Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!