Parodos ir renginiai

Vytauto Trečioko darbų iš Alytaus kraštotyros muziejaus ir Irenos Trečiokaitės-Žebenkienės darbų iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ paroda

2020 - 10 - 03

Šįkart „Sėlos“ muziejus kviečia susipažinti su Biržuose gimusių dailininkės, pedagogės Irenos Trečiokaitės-Žebenkienės  ir jos brolio inžinieriaus architekto Vytauto Trečioko  kūryba.


Irena Trečiokaitė-Žebenkienė (1909 10 28 Biržuose – 1985 01 13 Vilniuje) – dailininkė, pedagogė, baigusi Biržų gimnaziją. 1928–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, kur įgijo grafikos ir freskos-mozaikos specialybę. 1944 m. eksternu baigė Vilniaus dailės institutą, jame dėstė. Kūrybai būdinga aktuali socialinė tematika, realistiškos formos, tikslus komponavimas, lyriškumas, ramios spalvos. 1997 m. dailininkės dukra D. Daugirdienė Biržų muziejui dovanojo 312 motinos sukurtų tapybos darbų ir dalį gausios bibliotekos knygų.

Vytautas Trečiokas (1912 01 09 Biržuose – 2020 Kanadoje) - architektas dailininkas. 1930 m. baigė Biržų gimnaziją, 1930–33 m. studijavo architektūrą Ecole des Travaux Public et du Batiment Paryžiuje. 1935 m. baigė VDU technikos fakultetą, kur įsigijo inžinieriaus-architekto diplomą, 1935–44 m. Alytaus miesto inžinierius. Suprojektavo kelias pradžios mokyklas, Alytaus miesto pirtį, fontaną Alytaus parke, Santakos (Alytaus aps. ) bažnyčią ir kt. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. atvyko į Kanadą. 1950–55 m. dirbo Hullyje, Kvebeke, nuo 1955 m. Viešųjų darbų ministerijos architektas Otavoje. Dalyvavo Otavos lietuvių bendruomenės veikloje. Vytauto Trečioko darbus Alytaus kraštotyros muziejui per pusseserę Joaną Smičienę perdavė architekto sūnus Raimundas Trečiokas.

Abu dailininkai gimė išradėjo, fiziko-mechaniko, verslininko ir visuomenės veikėjo Jurgio Trečioko (1863–1927) ir Daratos Trečiokienės (Dagytės) šeimoje. Šeima gyveno Dagilio gatvėje – name, pirktame iš Jansono (dabar šiame pastate ritualinių paslaugų biuras), vėliau pasistatytame name Kilučių g. Vyriausias sūnus Romualdas Trečiokas (1908–2005) – karininkas, inžinierius, gyveno Kaune.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-05 13:13Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!