Parodos ir renginiai

Vieno eksponato paroda „Radvilų patrankos sugrįžimas į Biržų tvirtovės arsenalą“

2022 - 11 - 20

Nuo 2022 m. lapkričio 20 d. iki 2024 m. lapkričio 20 d. Biržų tvirtovės arsenale eksponuojama kunigaikščiams Radviloms priklausiusi patranka, didysis falkonetas. 

Šis eksponatas atkeliavo iš Lenkijos Nacionalinio jūrų muziejaus Gdanske.

Techniniai patrankos duomenys

Didysis falkonetas

Kalibras – 73 mm;

Matas – 2.5 svaro

Ilgis – 2413 mm

Bendras ilgis - 2557 mm

Svoris – 490 kg

Pagamintas: 1550–1590 m.


Ši patranka savo techniniais parametrais labai panėši į kitą patranką, meistro Hans Seber nulietą Žygimantui Augustui ir rastą švedų laivo „Solen“ nuolaužose. Manoma, kad ir ši eksponuojama patranka galėjo būti to paties meistro darbas. Kartuše esantys įrašai išsitrynę, o neatpažintas herbas yra iš dalies sunaikintas. Ši patranka buvo nulieta Lenkijos arba Lietuvos didikams, greičiausiai Radviloms. Tai liudija išlikę stilizuoti trimitai ant erelio krūtinės viršutinėje kairėje stilizuoto herbo pusėje.

Istorinis kontekstas

Laivas „Solen“(„Saulė“) priklausė švedų devynių laivų flotilei, kurią buvo užsakyta pagaminti 1623 m. Nyderlanduose. Šis laivas, kurio tūris  - 450 tonų, buvo paskutinis laivas, perduotas švedams 1624 m.

Laivas dalyvavo Olivos mūšyje, kurį laimėjo Abiejų Tautų Respublika (ATR). Mūšio metu „Solen“ atakavo ATR pajėgų laivas „Meermann“. Nenorėdami atiduoti laivo, švedai uždegė parako saugyklas laive ir taip susprogdino „Solen“. Šio laivo nuolaužos buvo surastos tik 1969 m.  statant šiaurinį Gdansko uostą. Rasta ir į paviršių iškelta apie 6000 įvairiausių daiktų, o laivo likučiai buvo nutempti į saugesnę vietą. Rasta ir iškelta 20 bronzinių patrankų, įgulos ginkluotė, virtuvės ir stalo įrankiai bei įranga, laivo dailidės įrankiai bei asmeniniai jūreivių daiktai.

Gamintojas

Keblu nustatyti tikslią patrankos kilmę, nes neįmanoma išskaityti herbo užrašo. Egzistuoja dvi šios patrankos kilmės teorijos. Pirmoji teigia, kad šis pabūklas galėjo būti pagamintas XVI a. viduryje , nes vaizduojamas Radvilų erelis, kuriam ant krūtinės yra keturių dalių skydas. Patranka galėjo būti pagaminta nežinomo meistro kunigaikščiui Mikalojui Radvilai. Remiantis antrąja kilmės teorija, pabūklas galėjo būti pagamintas XVII a. pradžioje (apie 1602 m.). Šios teorijos autorius Tadeusz M. Nowak mini patranką, ant kurios nulietas Radvilų erelis su neįvardintu keturių laukų skydu ant krūtinės. Nurodoma, kad patranką galėjo užsakyti pagaminti Herman Moltzfelt,  Radviloms priklausiusios patrankų liejyklos Nesvyžiuje vadovas. Būtent šioje liejykloje buvo gamintos patrankos Mikalojui Radvilai Našlaitėliui.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-10 10:54Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!