Parodos ir renginiai

Knygos „Mantagailiškio dvaras: iš praeities į dabartį“ pristatymas

2020 - 01 - 30

Didžioji dalis Biržų krašto dvarviečių susiformavo XVI a., jos pažymėtos 1645 m. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio „Biržų kunigaikštystės žemėlapyje“. Iki šių dienų daugelio dvarų likę tik pavadinimai. Mantagailiškis vienas iš XVI a. dvarų, kuris nepriklausė Biržų savininkams kunigaikščiams Radviloms, o vėliau ir grafams Tiškevičiams. Į kultūros vertybių registrą įtrauktos Mantagailiškio dvaro sodybos (u.k.80) struktūra susiformavo XIX a. II pusėje. Rūmų avarinės būklės likvidavimo dokumentacijos rengimas paskatino architektūrinius ir istorinius tyrimus. Iki 2012 m. apie teritorijoje susiformavusį kultūrinį sluoksnį, jo datavimą informacijos nebuvo.

Mantagailiškio dvaras šiuo metu yra bene daugiausiai archeologiškai ištirtas dvaras Šiaurės rytų Lietuvoje, o archeologinė medžiaga leidžia daryti apibendrinimus apie XVI a.–XIX a. pradžios šio krašto dvarų buitį ir sąsajas su Kuršu bei kitais Lietuvos regionais.

Naujai rasti ir į lietuvių kalbą išversti XVI–XVIII a. dvaro inventoriai suteikia galimybę platesnei skaitytojų auditorijai susipažinti su dvaro istorija ir jį valdžiusiais savininkais.

Istorinius šaltinius išvertė istorikas dr. A.Baliulis, archeologinius tyrimus apibendrino archeologė R.Songailaitė, zooarcheologinės medžiagos pradėtus tyrimus pristato prof. L.Daugnora, su architektūriniais dvaro pastatų tyrimais ir dvaro atkūrimo koncepcijomis supažindina architektas A.Stalgys.

Leidinys 240 puslapių, iliustracijų apie 420 vnt.: ikonografinė medžiaga, tyrimų ir radinių  nuotraukos, planai ir kt. Straipsnių santraukos anglų kalba. Išleido VšĮ „Reliktas“, spausdino UAB „Standartų spaustuvė“.

Pagrindiniai projekto rėmėjai Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos ir dvaro savininkai Danguolė ir Sigitas Kalkiai. Projekto partneriai: Biržų regioninio parkas, Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Lietuvos pilių ir dvarų asociacija.

 


Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-28 10:07Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!