Parodos ir renginiai

Filmo pristatymas ir peržiūra

2019 - 02 - 15

Iš nuo XVI a. žinomos bajorų Chodakauskų giminės kilusių Sofijos ir Jadvygos Chodakauskaičių vaikystė prabėgo Gavenonių dvare (dabar Šiaudinių kaimas, Pakruojo raj.). Antanas Chodakauskas, Sofijos ir Jadvygos tėvas, prieš I pasaulinį karą buvo įsigijęs netoli Biržų buvusį Sebentiškio dvarelį. Ir Amžinojo poilsio Antanas ir Marija Joana Ckodakauskai atgulė netoli Sebentiškio, Suosto bažnyčios šventoriuje.

Chodakauskai visa širdimi pritarė lietuviškam sąjūdžiui, bendravo su tautinio atgimimo veikėjais. Lietuvybę sąmoningai pasirinko ir seserys. Ją puoselėti dar aktyviau jos ėmė ištekėjusios už būsimų Nepriklausomos Lietuvos Prezidento Antano Smetonos (1874–1944) ir Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio (1882–1939). Smetonienė ir Tūbelienė tapo moterų organizacijų veikėjomis, įvairių socialinių ir politinių akcijų dalyvėmis. Daugelis tarpukario užsienio diplomatų pažymi, kad „Lietuvos likimas didžiąja dalimi yra Smetonienės ir Tūbelienės rankose.“

Jadvyga Tūbelienė buvo ne tik pirmoji moteris, dėsčiusi Rusijos universitetuose, bet ir pirmoji moteris Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Jai buvo patikėta perduoti „Lietuvos aido“ išsaugotą egzempliorių su Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktu vokiečių karo korespondentui, kuris jį slapta išvežė į Berlyną. Taip pasaulis sužinojo, kad Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Tarpukariu ji kūrė informacines agentūras, kurios buvo atsakingos už žinių iš Lietuvos perdavimą Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje.

Filme „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“ panaudoti kino kronikos kadrai, Kauno radiofono archyvas, archyvinė medžiaga, fotografijos, animaciniai intarpai bei vaidybiniai epizodai. Sofijos ir Jadvygos vaidmenis atlieka aktorės Gabija Jaraminaitė ir Dovilė Gasiūnaitė. JAV gyvenantis Tūbelienės anūkas, finansininkas Peteris Kuhlmannas taip pat tapo vienu iš filmo veikėjų. Jis dalyvaus filmo premjeroje Vilniuje ir Kaune.

Filmo operatorius Rimvydas Leipus, dailininkas Ramūnas Rastauskas, kostiumų dailininkė Rasa Taujanskienė, prodiuserė Teresa Rožanovska (VšĮ „Ketvirta versija“), režisierė Ramunė Kudzmanaitė.


Paskutinį kartą redaguota: 2019-08-19 10:13Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!