Parodos ir renginiai

Paroda „Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte“

2023 - 02 - 17

Paroda atskleidžia XX amžiaus Panevėžio krašto savanorių gyvenimo istorijas. Stenduose vaizduojamos Panevėžio bataliono kapeliono Vladislovo Butvilos, karininko Jono Variakojo, savanorių brolių Balčių, Taruškų, Antano Sereikos bei kitų savanorių nuotraukos ir dokumentai.

1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, dar tebevyko Pirmasis pasaulinis karas, šalyje buvo dislokuota okupacinė kaizerinės Vokietijos kariuomenė. Lapkričio mėnesį Vokietija kapituliavo ir pamažu ėmė trauktis iš Lietuvos, tačiau tada iškilo Raudonosios armijos pavojus.


1918 m. pabaigoje – 1919 m. pradžioje į Lietuvos teritoriją įsiveržė rusų bolševikų kariuomenė. 1918 m. gruodžio 29 d. ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius ir krašto apsaugos ministras Mykolas Velykis kreipėsi į jaunuomenę, kviesdami savanoriais stoti į Lietuvos kariuomenę. Krašto apsaugos ministras pavedė karininkui Jonui Variakojui sudaryti Panevėžio srities apsaugos būrį.

1919 m. sausio 4 d. Variakojis atvyko į Panevėžį ir pradėjo telkti Lietuvos kariuomenės savanorius. Sausio 7 d. jis išleido pirmąjį įsakymą, kuriame sudarytą dalinį pavadino Panevėžio srities apsaugos būriu. Į krašto gilumą besiveržianti Raudonoji armija vertė apsaugos būrį trauktis Kėdainių link. Sausio 13 d. per susidūrimą su raudonarmiečių žvalgų būriu ties Kolupių kaimu buvo sunkiai sužeistas pirmasis savanoris Jurgis Kiaunė. Panevėžio srities apsaugos būrys, kurį sudarė apie dvidešimt karių, sausio 13-ąją atvyko į Kėdainius, prasidėjo kautynės dėl Šėtos miestelio. Vasario 9 d. žuvo pirmasis Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris Povilas Lukšys, kilęs iš Kėdainių krašto. Vasario 11 d. buvo sunkiai sužeistas Panevėžio krašto savanoris Antanas Sereika, tapęs pirmuoju Lietuvos kariuomenės karo invalidu.

Parodą „Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte“ parengė Istorijos skyriaus muziejininkas Donatas Pilkauskas.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-28 15:39Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!