Biržų spaustuvės leidiniai 1913–1940 m.

Biržų spaustuvės leidiniai 1913–1940 m.

1912 m. Martynas Yčas kartu su bendraminčiais Biržuose įsteigė spaustuvę. Ji  buvo pavadinta „M Yčo ir b-vės spaustuvė“, vėliau pervadinta į Biržų spaustuvę. Joje buvo spausdinamos knygos, brošiūros, renginių programos. 1914 m. pradėta, bet nebaigta spausdinti S. Matulaičio „Lietuvos istorija“. Vieni iš svarbiausių leidinių, spausdintų tarpukaryje buvo laikraščiai „Biržų žinios“ ir „Biržiečių balsas“ bei evangelikams reformatams skirti laikraščiai „Sėjėjas“ ir „Mūsų žinios“. 1923 m. joje buvo atspausdintas pirmasis „Skautų aido“ numeris, 1930 m. – evangelikų reformatų draugijos „Radvila“ leidinys „Mūsų jaunimo vadovas“. 

Išsamiau...

Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-06 10:31Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!