Biržų krašto muziejus Sėla
Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis (1645 m.) - vedlys po kunigaikštystę

Radvilų archyvas

Biržų kunigaikštystės inventorius 1745-1746 m. BKM GEK - 2243 (PDF)

 

Šių dokumentų iš Varšuvos Vyriausiojo Senųjų Aktų archyvo (Archiwum Glowny Akt dawnych) skaitmeninės kopijos saugomos Biržų krašto muziejuje „Sėla“

 

Radvilų giminės fondas.

Skyrius Nr. II.

Signatūra Nr. 766, l. 1-4, 1621 m. Panevėžys. Upytės pavieto seimelio instrukcija.

Skyrius Nr. IV.

Signatūra Nr. 745 :

l. 11-13, 1659. VII. 21. Karaliaučius. B. Radvilos instrukcija D. Kosciuškai.

l. 13-14, 1659. VII. 21. Karaliaučius. B. Radvilos raštas Biržų miestiečiams.

l. 14, 1659. VII. 21. Karaliaučius. B. Radvilos raštas Biržų bajorams žemininkams.

l. 17-20, 1659. VII. 22. Karaliaučius. B. Radvilos instrukcija K. Karlikui.

l. 42-44, 1659. IX. 10. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 44-45, 1659. IX. 7. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 52-53, 1659. IX. 15. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 53, 1659. IX. 15. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 57-58, 1659. IX. 8. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 65-66, 1659. IX. 24. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 90-92, 1659. X. 7. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 124-125, 1660. I. 5. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 125-126, 1660. I. 5. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 126, 1660. I. 5. Karaliaučius. B. Radvilos raštas Biržų bajorams žemininkams.

Signatūra Nr. 747 :

l. 77, 1660. XI. 13. Hawa. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 77-78, 1660. XI. 14. Hawa. B. Radvilos laiškas J. Vechmanui.

l. 78-79, 1660. XI. 14. Hawa. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 79, 1660. XI. 14. Hawa.. B. Radvilos raštas Biržų valdos bajorams žemininkams.

l. 80, 1660. XI. 14. Hawa.. B. Radvilos raštas Biržų miesto magistratui.

l. 80, 1660. XI. 15. Hawa. B. Radvilos raštas Biržų patrankininkui J. Zaleskiui.

l. 84, 1660. XI. 15. Hawa. B. Radvilos raštas Biržų bajorui Jokūbui Bekensui.

l. 84-85, 1660. XI. 15. Hawa. B. Radvilos raštas Biržų vaistininkui A. kryckiui.

l. 97, 1660. XI. 16. Hawa. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 748 :

l. 29, 1660. XI. 28. Hawa. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 29, 1660. XI. 28. Hawa. B. Radvilos raštas Biržų valdos bajorams žemininkams.

l. 30, 1660. XI. 28. Hawa. B. Radvilos laiškas J. Vechmanui.

l. 30-32, 1660. XI. 28. Hawa. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 749 :

l. 52, 1661. I. 2. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas J. Vechmanui.

l. 52-53, 1661. I. 2. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 750 :

l. 92, 1661. XI. 19. Biržai. B. Radvilos atsakymas į Biržų bajorų supliką.

Signatūra Nr. 756 :

l. 14-15, 1661. XI. 25. Alanta. B. Radvilos raštas Dubingių kunigui M. Krosnovieckiui.

Signatūra Nr. 760 :

l. 22-24, 1659. VIII. 23. Biržų pilies arsenalo inventorius.

l. 43, 1662. VIII. 5. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 761 :

l. 14, 1662. IX. 9. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 15, 1662. IX. 13. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 16, 1662. IX. 13. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 16, 1662. IX. 13. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 36, 1662. IX. 26. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 55, 1662. X. 7. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 55-56, 1662. X. 7. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 71, 1662. X. 31. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 71, 1662. X. 31. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 71, 1662. X. 31. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 73, 1662. XI. 11. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 73-75, 1662. XI. 11. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 75, 1662. XI. 11. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 75-76, 1662. XI. 12. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas L. Kochanskiui.

Signatūra Nr. 764 :

l. 62-66, 1663. IV. 24. Karaliaučius. B. Radvilos instrukcija K. Karlikui.

l. 69, 1663. IV. 27. Karaliaučius. B. Radvilos raštas Biržų valdos bajormas žemininkams.

Signatūra Nr. 766 :

l. 56-57, 1663. VII. ?. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas L.Kochanskiui.

Signatūra Nr. 767 :

l. 9, 1663 [VIII].? Inventorius ginklų, siunčiamų iš Slucko į Biržus.

l. 72, 1663. IX. 26. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 768 :

l. 8-9, 1663. X. 17. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 39, 1663. XI. 20. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 41-42, 1663. XI. 20. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 42, 1663. XI. 20. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 87-88, 1663. XII. 13. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 88, 1663. XII. 13. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas L. Kochanskiui.

l. 89, 1663. XII. 13. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 107, 1663. XII. 21. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 107, 1663. XII. 21. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 107-108, 1663. XII. 22. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 770 :

l. 5, 1664. I. 5. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 12, 1664. I. 12. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 12, 1664. I. 12. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 14, 1664. I. 13. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 14, 1664. I. 14. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas T. Spinovskiui.

l. 45, 1664. II. 2. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų miesto magistratui.

l. 45, 1664. II. 2. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 771 :

l. 40, 1664. III.22. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 40, 1664. III.22. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 129, 1664. V. 30. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l. 129-130, 1664. V. 31. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 130, 1664. V. 31. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas L. Kochanskiui.

Signatūra Nr. 772 :

l. 4-5, 1664. VII. 24. Karaliaučius. B. Radvilos atsakymas į Biržų bajorų supliką.

l. 5, 1664. VII. 23. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas S. Arciševskiui.

l.55, 1664.VIII.14. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 71-72, 1664. VIII. 23. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 72-73, 1664. VIII. 23. Karaliaučius. B. Radvilos du laiškai Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 773 :

l. 86-87, 1665. I. 30. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 87, 1665. I. 30. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 98-99, 1665. II. 7. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 99-100, 1665. II. 7. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra. Nr. 774 :

l. 4, 1665.II.16. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 4-5, 1665. II.14. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 5-6, 1665. II.14. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 6, 1665. II.16. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų bajorui J. Wechmanui.

l. 6-11, 1665. II.16. Karaliaučius. B. Radvilos instrukcija Biržų pilies architektui S. Arciševskiui (21 punktas).

l. 20, 1665. II.22. Karaliaučius. B. Radvilos atsakymas į Biržų vaistininko A. Kryckio supliką.

l. 64-65, 1665. III.20. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 65-66, 1665. III.20. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 67-68, 1665. III.20. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų pilies architektui S. Arciševskiui.

l. 68, 1665. III.21. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Upytės pavieto pilies teismo raštininkui.

l. 76-77, 1665. III.27. Karaliaučius. Du B. Radvilos raštai Dubingių kunigaikštystės bajorams.

l. 82-83, 1665. IV.2. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 83-84, 1665. IV.2. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 90, 1665. IV.10. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 90, 1665. IV.10. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Dubingių reformatų kunigui M. Krasnovieckiui.

l. 95-97, 1665. IV.10. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

Signatūra. Nr. 775:

l. 9, 1665. IV.24. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas karininkui M. Rėmeriui.

l. 10, 1665. IV.24. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 10, 1665. IV.24. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 17, 1665. IV.26. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 49-50, 1665. V.19. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 50, 1665. V.19. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra. Nr. 776:

l. 32, 1665. VI.29. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 76-77, 1665. VII. 31. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

Signatūra Nr. 777:

l. 16-18, 1665. VIII.15. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 18-19, 1665. VIII. 15. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

Signatūra. Nr. 778:

l. 49, 1665. X.6. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 49-50, 1665. X.6. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

Signatūra. Nr. 780:

l. 6, 1666. I.2. Tilžė. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 6, 1666. I.2. Tilžė. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

l. 27, 1666. I.10. Tilžė. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 69-70, 1666 [?].B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra. Nr. 781:

l. 17, 1666. II.6. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

Signatūra Nr. 782:

l. 61-67, 1666. IV.29. Karaliaučius. B. Radvilos instrukcija Biržų kunigaikštystei (29 punktai).

Signatūra Nr. 783:

l. 60, 1666. [V.pab.]. du B. Radvilos laiškai D. Kosciuškai. Signatūra Nr. 784.

l. 26-28, 1666. VI.11. Karaliaučius. B. Radvilos atsakymai į K. Karliko raštą.

l. 53, 1666. VI.23. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

l. 74-75, 1666. ?. Karaliaučius. B. Radvilos instrukcija K. Karlikui (16 punktų).

Signatūra Nr. 786:

l. 57-58, 1666. XI.11. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 58, 1666. XI.11. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas Biržų seniūnui D. Kosciuškai.

Signatūra Nr. 789:

l. 9-10, 1668. I. 7. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komenadantui K. Karlikui.

Signatūra Nr. 790:

l. 43, 1668. II.10. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas J. Graurokui.

Signatūra Nr. 791:

l. 43, 1668. III.13. Karaliaučius. B. Radvilos atsakymas į Biržų bajoro Drėjaus supliką.

l. 102-105, 1668. ?. Karaliaučius. B. Radvilos instrukcija K. Karlikui (15 punktų).

Signatūra Nr. 792:

l. 61, 1668[?]. išrašas iš B. Radvilos laiško K. Karlikui dėl Biržų pilies statybinių darbų.

Signatūra Nr. 793:

l. 8, 1667. VI.4. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 25, 44, [?] du nedatuoti B. Radvilos laiškai pilies komendantui K. Karlikui.

Signatūra Nr. 794:

l. 23, 1668. VIII.5. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

Signatūra Nr. 795:

l. 8-9, 1668. [IX]. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas J. Graurokui.

l. 9, 1668. IX. 15. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 9-10, 1668. IX. 15. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas J. Vechmanui.

l. 11-12, 1668. IX. 18, Karaliaučius. B. Radvilos laiškas J. Vechmanui.

l. 12-13, 1668. IX. 18. Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

l. 16, 1668. IX.? Karaliaučius. B. Radvilos dotacinis raštas Biržų reformatų kungui T. Kšyvienskiui.

l. 23-25, 1668. IX. ? Karaliaučius. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

Signatūra Nr. 798:

l. 25-26, 1660. X. 22. Orlė. B. Radvilos laiškas Biržų kunigui.

Signatūra Nr. 801:

l. 6-7, 1669. VI. 11. Varšuva. B. Radvilos laiškas pilies komendantui K. Karlikui.

Signatūra Nr. 844:

l. 30-32, 1689. II. 18. L.K.Radvilaitės laiškas Naugarduko pavieto vėliavininkui.

Skyrius Nr. V.

Signatūra Nr. 444 – 1625. VIII.13. Biržų pilis. Charont de Beaumont laiškas Kristupui II Radvilai (lot.k.)

Signatūra Nr. 14340 – 1784. I.28. Biržai. Adam Sierzputowski laiškas.

Signatūra Nr. 14508 – 1632. X.8. Biržai. Jadvygos Giedraitienės Skrobovičovos laiškas M. Piuro.

Signatūra Nr. 17581 :

l. 12-13, 1612. III. 17. Biržai. Mikalojus Vizgirdas Kristupui II Radvilai.

l. 21-22, 1613. X. 2. Pamūšis. Mikalojus Vizgirdas Kristupui II Radvilai.

l. 34, 1617. III. 19. Daučiškės. Mikalojus Vizgirdas Kristupui II Radvilai.

l. 37-39, 1618. I. 15. Panevėžys. Mikalojus Vizgirdas Kristupui II Radvilai.

l. 60-61, 1620. II. 2. Panevėžys. Mikalojus Vizgirdas Kristupui II Radvilai.

Skyrius Nr. VII.

Signatūra. Nr. 674:

l.18-19, 1704 m. Biržai. Biržų pilies įgulos pasidavimo švedams aktas.

l. 34-35, 1704 m. stovykla prie Biržų. LDK didžiojo etmono Kazimiero Sapiegos raštas dėl Biržų įgulos kareivių, uždarytų pilyje, pasidavimo sąlygų.

Skyrius Nr. VIII.

Signatūra Nr. 710:

l. 27-31, 1682. V. 19. Berlynas. L. K. Radvilaitės instrukcija valdų ekonomui Pacevičiui.

l. 32, 1682. V. 25. Biržai. Iš partikuliarinio sinodo. J. Vizgirdas L.K.Radvilaitei.

l. 183-188, 1686. VI. 15. Biržai. L. K. Radvilaitės instrukcija valdų ekonomams.

Skyrius Nr. XXV

Signatūra Nr. 4714 – 1674. I. 17. Biržų pilies inventorius (pilnas), l. 1-19.

Skyrius Nr. XXVI.

Signatūra Nr. 53, l. 1-2 – 1637 m. Biržų pilies cekvarto J. Frichstrichto priesaikos aktas (pilnas).

Signatūra Nr. 54, l. 1 – 1638 m. Biržų pilies arsenalo inventorius (titulinis lapas).

Signatūra Nr. 72, 1-9 – 1655 m. Biržų pilies arsenalo inventorius (vokiečių kalba; pilnas).

Signatūra Nr. 75, l. 2, 11 – 1655 m. Biržų pilies arsenalo inventorius (lenkų kalba; titulinis lapas ir cekvarto priesaikos teksto lapas su J. Naronovičiaus Naronskio parašu).

Signatūra Nr. 87, l. 1-7 – 1659 m. Biržų pilies arsenalo inventorius (pilnas). Signatūra Nr. 116, l.1-28 – 1696 m. Biržų pilies arsenalo inventorius (pilnas).

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga; Adresas: J.Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai; Įmonės kodas: 190562082; Tel. (8 450) 31883; El. p. adresas: sela@birzumuziejus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; Šis internetinis puslapis yra finansuojamas iš Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 m.


.MultimediaMark