Biržų krašto muziejus Sėla
Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis (1645 m.) - vedlys po kunigaikštystę
1612 -1655
Kunigaikštis Jonušas Radvila XI
1612 -1655

Kunigaikštis Jonušas Radvila XI

1612 -1655

Kunigaikštis Jonušas Radvila buvo viena ryškiausių savo epochos asmenybių, žymus politikas ir karvedys, kultūros mecenatas, išsilavinęs žmogus, evangelikų reformatų globėjas. Gavo gerą išsilavinimą, 1629 - 1631 m. studijuodamas Leipcigo, 1633 m. - Leideno universitetuose, mokėjo 4 kalbas. Anksti pradėjęs karjerą, 1646 m. jis jau lauko etmonas ir Žemaičių seniūnas, 1653 m. - Vilniaus vaivada, 1654 m. - didysis etmonas. Sėkmingai dalyvavo karuose su Bogdano Chmelnickio kazokais, ypač pasižymėjo karo žygio 1651 m. į Kijevą metu.

 

Per sunkius Lietuvos - Lenkijos valstybei 1654 - 1655 m. karus su Švedija ir Rusija vadovavo Lietuvos kariuomenei. 1655-10-20 Kėdainiuose J.Radvila su šalininkais didikais ir bajorais ( viso 1134 žmonės ) pasirašė sutartį su Švedija. Šia sutartimi nutraukta unija su Lenkija ir sudaryta su Švedija. Lietuvoje palikta senoji tvarka, luominė ir religinė laisvės. Lietuvos didikai tikėjosi, kad Švedija geriau apgins jų interesus, jie gausią paramą karui su Rusija. Beje, pagal Kėdainių sutartį į Biržų tvirtovę buvo įvesta švedų įgula.

 

Mirė Jonušas Radvila 1655-12-31 Tikocine. Palaikai iki 1656-12-30 buvo Tikocine, iš kur perkelti į Kėdainius.

 

Jonušas Radvila skyrė ne mažesnį dėmesį Biržų valdai. Biržų kunigaikštystėje buvo 1 miestas, 4 miesteliai ir 2250 – 3000 žemionių dvarelių bei kaimų.

 

Žemes gaudavo ir totoriai už atliekamą karinę prievolę Biržų piliai. Totoriai tarnaudavo kavalerijoje po Biržų kunigaikštystės vėliava arba husarų būriuose.

 

Kuršo ir Livonijos vokiečiai, bajorai ir miestiečiai, kėlėsi ne tik į patį Biržų miestą, bet apsigyvendavo ir kitose Biržų kunigaikštystės vietose.

 

Dar viena žemių administravimo ypatybė - evangelikų liuteronų ir reformatų palivarkų buvimas Biržų kunigaikštystėje. Evangelikų reformatų ir liuteronų pamokslininkai gaudavo iš Radvilų ne tik kasmetines išmokas, bet ir palivarkus laikinam naudojimui arba už pasiskolintus iš jų pinigus.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga; Adresas: J.Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai; Įmonės kodas: 190562082; Tel. (8 450) 31883; El. p. adresas: sela@birzumuziejus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; Šis internetinis puslapis yra finansuojamas iš Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 m.


.MultimediaMark