Biržų krašto muziejus Sėla
Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis (1645 m.) - vedlys po kunigaikštystę
1620 - 1669
Kunigaikštis Boguslavas Radvila
1620 - 1669

Kunigaikštis Boguslavas Radvila

1620 - 1669

Boguslavas Radvila - Jonušo Radvilos ir Elzbietos Sofijos Brandenburgietės vienintelis sūnus- gimė Gdanske 1620-05-03. Tais pačiais metais neteko tėvo ir iki aštuonerių metų augo su motina ne Lietuvoje. Motinai ištekėjus antrą kartą, Boguslavas pradėjo mokytis Kėdainių evangelikų reformatų mokykloje.

 

Studijavo Utrechto universitete, daug keliavo po užsienį. 1638 m. paskirtas LDK vėliavininku, 1646 m. - arklininku. Dalyvavo Nyderlandų išsivaduojamuose karuose prieš Ispaniją, kovojo XVII a. vidurio karuose su Švedija ir Rusija kaip vienas LDK kariuomenės vadų, buvo vienas iš Kėdainių sutarties su Švedija (1655) iniciatorių.

 

Pasitraukęs į Prūsiją, 1657 m. buvo paskirtas šio krašto generaliniu elektoriumi. Po pusbrolio Jonušo mirties (1655) tapo jo vienintelės dukters Marijos Onos globėju, o vėliau ir sutuoktiniu. Su Marija Ona susilaukė dukters Liudvikos Karolinos (1667). Boguslovas staiga mirė 1669-12-31. Palaidotas Karaliaučiaus miesto katedroje.

 

Boguslavas Radvila - paskutinis iš Biržų ir Dubingių Radvilų šakos kilęs vyriškos lyties palikuonis. Testamentu paliko turtą dukrai Liudvikai Karolinai.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga; Adresas: J.Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai; Įmonės kodas: 190562082; Tel. (8 450) 31883; El. p. adresas: sela@birzumuziejus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; Šis internetinis puslapis yra finansuojamas iš Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 m.


.MultimediaMark